Svensk rapport: Dårligere arbeidsmiljø i kvinnedominerte jobber

Det svenske Arbeidsmiljöverket har gjort 900 tilsyn i 59 kommuner for å lete etter årsaken til høyt sykefravær blant kvinner.

NY RAPPORT: Mats Ryderheim fra det svenske Arbetsmiljöverket sammen Ingrid Finboe Svendsen, direktør for Arbeidstilsynet.

Tuva Bønke Grønning
  • Tuva Bønke Grønning
Publisert:

Debatten rundt sykefravær og forskjellene mellom kvinner og menn har igjen vært oppe til diskusjon her i landet de siste ukene.

I Sverige har det svenske Arbeidsmiljöverket på oppdrag fra regjeringen nå kartlagt kvinners arbeidsmiljø. Målet var å komme nærmere en forklaring på at kvinner i nabolandet vårt har 80 prosent høyere sykefravær enn menn.

Mats Ryderheim har koordinert prosjektet, som har gjennomført 900 tilsyn i 59 av landets kommuner over tre år.

Han kan fortelle at de fant et tydelig mønster:

  • Arbeidsmiljøet er dårligere i kvinnedominerte yrker.
  • Hovedårsaken til kjønnsforskjeller i det arbeidsrelaterte sykefraværet er at menn og kvinner har ulike yrker.
  • Men selv om de har samme yrke, har de ikke de samme arbeidsoppgavene.
Les også

Nito: – Står valget mellom kvinnelig og mannlig leder - vær tøff nok til å ansette kvinnenAndre oppgaver i samme stilling

Ryderheim sier til E24 at det viktigste funnet er at kvinner har andre type yrker, men at de selv når de har samme yrke som menn har andre arbeidsoppgaver enn mennene.

– Det kan være snakk om at kvinner bruker utstyr som er tilpasset menn, eller må løfte tyngre og strekke seg mer. Dette går det an å gjøre noe med, og vi er helt ko-ko om vi ikke gjør noe med det, sier han.

Ryderheim mener rapporten viser at både lønn og arbeidsforhold viser at vi fortsatt ser på typiske kvinneyrker som lavstatusyrker.

Prosjektet har ikke sett på holdninger til sykefravær, men Ryderheim tror ikke dårlige holdninger blant de kvinnelige ansatte er med på å trekke opp fraværet.

– Snarere tvert imot. I mange typiske kvinneyrker er det vanskelig for mange å være hjemme fra jobben fordi de vet at de ikke har en erstatter og noen andre får mer å gjøre, sier han.

Ble overrasket

Når funnene ble lagt frem for kommunene, ble mange av dem overrasket over resultatet, og at det var såpass store forskjeller fra kommune til kommune.

Mats Ryderheim er programkoordinator for prosjektet "Kvinners arbetmiljö" i det svenske Arbetsmiljöverket.

Tuva Bønke Grønning

– Vi har ikke fått noen lange forsvarstaler i det hele tatt, sier Ryderheim til E24.

Rapporten har også sett på forskjeller i arbeidsmiljøet for både sjefer og medarbeidere i hjemmetjenesten og teknisk etat, og funnet ut at miljøet var dårligere i hjemmetjenesten.

I hjemmetjenesten har sjefene flere medarbeidere, ressursene er færre, arbeidssituasjonen er mer presset og annenhver ansatt opplever arbeidskravene og belastningen som et arbeidsmiljøproblem.

Mer en annenhver ansatt i hjemmetjenesten opplevde søvnproblemer, hjerteklapp og nedstemthet, og rapporten konkluderer med at både hjemmetjenesten og teknisk etat mangler kunnskap om arbeidsmiljø og tilstrekkelige rutiner for å kunne jobbe systematisk og forebyggende.

Arbeidsmiljöverket har sendt krav til mange av kommunene om bedre risikobedømming og færre ansatte per leder. I noen av kommunene hadde ledere personalansvar for opptil 80 ansatte.

Les også

Nekter å tro at hans norske ansatte er dobbelt så syke som de svenske

– Kan lære av Sverige

Ingrid Finboe Svendsen, direktør for Arbeidstilsynet, synes rapporten fra de svenske kollegaene er interessant, og tror det er mye vi i Norge også kan lære av den.

– Vi har jobbet mye med å forebygge arbeidsrelatert sykefravær, men vi har ikke hatt et kjønnsperspektiv, så dette er en veldig interessant rapport. Vi ønsker jo å bedre arbeidsmiljøet for kvinner, men også for menn, sier hun.

Hun påpeker at det norske Arbeidstilsynet også hovedsakelig har sett på fraværet, og ikke like nøye på kjønnsforskjeller i arbeidsmiljøet som den svenske rapporten har gjort.

Ingrid Finboe Svendsen, direktør for Arbeidstilsynet

Tuva Bønke Grønning

Hun trekker frem funnet om at kvinner og menn i samme stilling har forskjellige arbeidsoppgaver og forskjellig belastning som spesielt interessant.

900 tilsyn i Norge

Rapporten viser også at det er mer ressurseffektivt å se på miljø enn å diskutere holdninger til sykefravær, mener hun.

– Jeg mener det er mye mer å hente ved å se på arbeidsmiljø enn å diskutere moral. Det vil alltid være noen som vil utnytte seg av systemet, men det er ikke hovedårsaken, sier hun.

Nå skal Arbeidstilsynet vurdere hvordan de kan bruke kunnskapen fra Sverige, og neste år skal det gjennomføres 900 IA-tilsyn (inkluderende arbeidsliv) med fokus på hvordan det første langtidsfraværet kan forebygges.

– Årsakene til sykefravær er mange og sammensatte. Da er det viktig å bruke den kunnskapen som finnes. Vi ønsker å bringe mest mulig kunnskap inn i en debatten. Vår erfaring er at sykefravær i stor grad handler om arbeidsmiljø og ikke arbeidsmoral.

Les også:

Ferske tall: Sørlendinger er lenger sykemeldt enn andreSissener: For lett å bli hjemme med en forkjølelseKan arbeidsgiver endre ferien min uten mitt samtykke?

Publisert:

Flere artikler

  1. Nordmenn på Europa-toppen i jobbstress

  2. Arbeidstilsynet hevder byggfirma betalte 55 kroner i timen

  3. Hudfletter «råtten» stat

  4. Hvorfor gjør kvinnelige økonomer mindre karriere?

  5. Ny undersøkelse: Norske studenter vil ha ledere som inspirerer