Uklart hvor mange Nav-kontor som forsvinner

Kutt i antall kontor skal ikke føre til nedbemanning, ifølge arbeidsministeren. Det har NHH-professor vanskelig for å tro.

VIL HA FÆRRE NAV-KONTORER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la frem stortingsmeldingen Nav i en ny tid for arbeid og aktivitet fredag.
Publisert:

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte fredag den nye Nav-meldingen, hvor departementet går inn for at minimumsgarantien for Nav-kontor med tre ansatte i alle av landets kommuner fjernes.

Med andre ord: En god del Nav-kontorer kan forsvinne.

Syv prosent av Navs ansatte i dag jobber på et kontor med bare tre ansatte, og 170 av landets 456 Nav-kontorer er slike trepersonenheter (2015-tall).

VG Mener: Regjeringens initativ er helt på sin plass

Taus om hvor mange kontorer som forsvinner

Minimumsgarantien gir ujevn arbeidsbelastning for Nav-veiledere.

Veiledere i de største kontorene i byene kan ha ansvar for opptil ti ganger så mange brukere som Nav-veiledere ved de minste kontorene, ifølge en høringsuttalelse fra Hurdal kommune.

De store kontorene skal bidra til å skape store fagmiljøer, med økt myndighet og handlefrihet.

Under høstens høringsrunde om Nav-meldingen, mente Arbeids- og velferdsdirektoratet at det var behov for å redusere antall Nav-kontor til i underkant av 200 kontorer.

«I den grad dette ikke løses i tilknytning til kommunesammenslåinger, bør dette primært skje gjennom interkommunale løsninger, slik lovverket åpner for,» uttalte direktoratet.

Imidlertid unngikk arbeidsministeren å tallfeste hvor mange kontorer det er aktuelt å redusere under fredagens presentasjon.

(saken fortsetter under videoen fra VGTV):

– Vil ikke føre til nedbemanninger

Hauglie sa at ingen ansatte kommer til å miste jobben som følge av at Nav vil gjennomføre tiltak som skal føre til færre og større kontorer.

– Hvordan kan du si at ingen av stillingene vil forsvinne når dere forslår en stor grad av digitalisering av Nav?

– Det var et svar på spørsmålet om å konsentrere fagmiljøene. Det handler nødvendigvis ikke om å si opp folk, men å gjøre fagmiljøene større ved å samle fagmiljøene. Så det vil ikke føre til nedbemanninger, sier Hauglie til E24.

William Brochs-Haukedal

– Hvorvidt digitalisering vil føre til endring av antall ansatte, det vet jeg ikke. Det kan selvfølgelig godt tenkes. Men den meldingen handler i utgangspunktet ikke om bemanningen i Nav. Når man ser det utfordringsbildet som er fremover med en økende eldrebefolkning, økende befolkning som trenger hjelp, og økende innvandring, så tror jeg ikke det er nedbemanning som blir aktuelt i første runde.

– Men så er det klart at en omfattende digitalisering kan bety at en del arbeidsoppgaver rasjonaliseres bort. I hvilken grad det blir aktuelt, er for tidlig å si, sier Hauglie.

– Umulig

NHH-professor William Brochs-Haukedal mener det høres rart ut at arbeidsplasser ikke blir berørt av tiltakene.

– Det vil være umulig å gjennomføre en så omfattende strukturell endring uten å berøre enkeltpersoners arbeidsplasser. På sikt ville det forundre meg stort. Men det kan ligge betingelser til grunn jeg ikke er kjent med, sier han til E24.

Brochs-Haukedal mener at forutsetningene for ikke å kutte – fortsatt økende arbeidsledighet og økende innvandring – er usikre.

– Problemet er at det er en reell mangel på arbeidsplasser mange steder i landet. På de stedene vil det ikke hjelpe hvor mange Nav-ansatte man har. Man vil trenge arbeidsplasser.

Les også

Slik vil arbeidsministeren endre Nav

Les også

Hauglie vil ha færre og større Nav-kontorer

Les også

Flere Nav-ansatte anklages årlig for snoking

Publisert:

Her kan du lese mer om