Nedgang i ledigheten i april

I løpet av april ble det 1000 færre arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten er nå 3,1 prosent.

FÆRRE LEDIGE: Navs sesongjusterte tall for april viser at det var en liten nedgang i ledigheten også denne måneden.
  • Ingvild Sagmoen
  • Camilla Huuse
Publisert:

Det har blitt 1.000 færre arbeidsledige i april, viser sesongjusterte tall fra Nav.

Det var mange som startet i arbeidsmarkedstiltak denne måneden, slik at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak falt med kun 200 personer.

85.500 personer er registrert som helt ledige hos Nav i april.

Det tilsvarer en ledighet på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,9 prosent i april i fjor.

– Det var overraskende bra tall, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Tar vi med arbeidssøkere på tiltak også, så ser vi at ledigheten falt med noen hundre personer. Alt i alt er ledigheten flat, men marginalt ned, så dette er helt klart overraskende. Vi leser jo om oppsigelser i olje og oljeservice hele tiden, fortsetter han.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er nå på 104 500 personer, tilsvarende 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Det er 10 500 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

SJEFANALYTIKER: Erik Bruce i Nordea Markets.

Store regionale forskjeller

– Ledigheten faller nå for andre måned på rad, men det er for tidlig å si om dette skyldes en bedring på arbeidsmarkedet. Utviklingen med store regionale forskjeller i ledigheten fortsetter, slik vi har sett gjennom det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I Vestfold og Rogaland fortsetter oppgangen i ledigheten. Rogaland har den høyeste ledigheten med 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Østfold er fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten i april, justert for normale sesongvariasjoner.

Les også

Nedgang i arbeidsledigheten i februar

– Vi har trodd at ledigheten ville stige også i andre sektorer, og at oppgangen i ledighet på Vestlandet ville være så sterk at totalen ville gå opp. Men nå har jeg begynt å tvile på at det vil bli en videre økning i ledigheten i Norge, sier Nordea-sjefanalytiker Bruce.

– Går ned av feil grunner

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker at ledighetstallene fra Nav må ses i sammenheng med Norges Banks regionale nettverk, hvor det kommer frem at bedriftene i undersøkelsen ser et uendret produksjonsnivå i det neste halve året.

– Vi ser en nedgang i ledigheten, og på overflaten ser det bedre ut. Men graver vi litt i disse tallene, finner vi at ledigheten går ned av feil grunner, sier Gonsholt Hov til E24.

– Det som skjer er ikke at veksten i norsk økonomi går opp og sysselsettingen går opp, men at arbeidsstyrken går ned, folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet. Det er stillstand i norsk økonomi, sier han.

Les også

Nær 500 søkte på én stilling som resepsjonist

– Vi må jobbe mer med dette

Arbeidsminister Anniken Hauglie mener det er gledelig at tallene går riktig vei.

– Vi ser en nedgang for andre måned på rad. Det viser at regjeringens økonomiske politikk demper den ledighetsøkningen vi har sett. Men det er ingen grunn til å friskmelde situasjonen. For mange mister fremdeles jobben og det er store forskjeller i ledigheten på landsbasis, sier hun til VG.

SER INGEN GRUNN TIL Å FRISKMELDE SITUASJONEN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Fremdeles er det Sørvestlandet som sliter mest. Her har de en svært krevende situasjon og vi må ha fullt trykk framover på å skape nye arbeidsplasser på kort og lang sikt.

Hauglie viser videre til at vi ser en mannsdominert ledighet.

– Mange av de mennene som blir ledige nå kan ha muligheter innenfor de satsingene regjeringen har kommet med på samferdsel og på rehabilitering av offentlige bygg, sier hun.

Liten nedgang også i mars

Nav-tallene for mars viste at det var 89.300 registrert som helt arbeidsledige hos Nav – 100 færre enn ved utgangen av februar.

Mars-ledigheten tilsvarte dermed 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Torsdag kom AKU-tall fra SSB. Disse viste at det var 130.0000 arbeidsledige i februar, en nedgang fra januar, hvor tallet var 134.000. Ifølge AKU-tallene falt ledigheten fra 4,8 prosent av arbeidsstyrken i januar til 4,6 prosent i februar.

Les også

Færre østeuropeere kommer til Norge

Les også

4.400 nye varsler om mulige oppsigelser og permitteringer

Les også

– Vi trenger ti tømrere til mandag!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Registrert arbeidsledighet faller

  2. Nav-tall: 400 færre ledige i april

  3. Forventer renteheving og høy lønnsvekst

  4. Nav-tall: 1.500 færre helt ledige i mars

  5. På ett år har ledigheten i Rogaland falt 22 prosent