Borregaard om investeringsboom: Øker i produkter som skal erstatte olje

I Sarpsborg trapper Borregaard opp satsningen på industri som kan spille en viktig rolle i kjølvannet av oljenedturen.

TRAPPER OPP: Borregaard karakteriserer sitt investeringsnivå som relativt høyt - og trapper nå opp innen spesialprodukter som kan erstatte tilsvarende oljebaserte.
Publisert:

Nye investeringstall kan tyde på en noe overraskende boom i fastlandsindustrien neste år.

Enkelte mener vi allerede nå ser et skifte der penger sluses vekk fra oljeinvesteringer og over i, for eksempel, den kjemiske prosessindustrien.

Borregaard Norge sier de nå øker sine investeringer i nettopp produkter som er tenkt å erstatte oljebaserte produkter.

– Våre årlige fornyelsesinvesteringer ligger på om lag 200 millioner kroner, disse ventes å være på samme nivå fremover, sier Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard.

Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard.

Satser på oljeerstatning

Han forteller at de ser frem mot en viss økning i ekspansjonsinvesteringer de neste to årene.

På anleggene i Sarpsborg betyr det millionoppgraderinger.

– Vi er nå i gang med to prosjekter ved anlegget i Sarpsborg som vil kreve rundt 300 millioner kroner i disse årene, sier Aasbø.

Av disse går 225 millioner kroner til en ny fabrikk for et nytt produkt: mikrofibrillær cellulose. Dette ble kunngjort allerede fjerde kvartal 2014, og fabrikken skal stå klar sommeren 2016.

I tillegg er Borregaard i gang med investeringer i økt spesialisering innen spesialcellulose. Her er det foreløpig snakk om 100 millioner kroner for perioden 2014 til 2016.

– Begge disse investeringene er innen kategorien biobaserte spesialkjemikalier og -materialer, som kan erstatte oljebaserte produkter, understreker Asbø.

Stor oppgang

Før helgen meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) at det per i dag anslås investeringer for 18,2 milliarder kroner i norsk industri utenom oljesektoren i 2016.

På tilsvarende tidspunkt i fjor anslo man investeringene i 2015 til å skulle ende på 12,8 milliarder kroner. Oppgangen i forventede investeringer er altså formidabel, og kan ifølge Nordeas sjefanalytiker Eric Bruce tyde på at det kommer en reell oppgang i investeringene på 15–20 prosent fra 2015 til 2016.

DNB Markets fremhever også tallene som sterke, og sier at det nå ligger an til en samlet investeringsvekst fra på vel 10 milliarder fra 2015 til 2016.

«Det er naturlig nok en del usikkerhet om dette, men samlet sett er dette svært solide tall», skriver DNB.
(saken fortsetter under bildet.)

YARA: Gjødelsgiganten har investert flere milliarder i fabrikken i Porsgrunn det siste året.

Ifølge SSB er den kraftige veksten i investeringene knyttet til at eksportnæringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustri har mer enn doblet sine investeringsanslag sammenlignet med tilsvarende tall for 2015.

Samtidig skyller det nyheter om kutt og oppsigelser i oljesektoren inn over landet.

– Forsiktig med å trekke link

Men i gjødselgiganten Yara advares det mot å trekke forhastede slutninger.

– Vi har investert, og fortsetter å investere vesentlig i vår produksjonskapasitet i Norge og internasjonalt, men jeg vil være forsiktig med å trekke en direkte link fra det som skjer i oljebransjen til våre investeringer, sier kommunikasjonsdirektør Bernhard Stormyr i Yara til E24.

Les også

Nå skyter fastlandsinvesteringene fart: – Mye større enn jeg hadde trodd

I 2013 og 2014 investerte selskapet 300 millioner for å øke kapasiteten ved sin fabrikk i Porsgrunn. Ved slutten av 2014 investerte de ytterligere 2,25 milliarder kroner samme sted.

Norske Skog hadde også en stor investering i 2014, på om lag 220 millioner kroner, men har ikke planer for tilsvarende investeringer i Norge i årene som kommer, forteller kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

Publisert:

Her kan du lese mer om