Ledertalentene 2017: Mie (35) sitter i ledergruppen for Oljefondets globale eiendomsinvesteringer med en portefølje på 191 milliarder

For Mie Holstad byr lederrollen på store utfordringer knyttet kommunikasjon. I rollen som administrasjonsdirektør i Norges Bank Investment Management støtter hun opp om en organisasjon som skal investere i eiendom verden over.

INTERNASJONALT: Mie Holstad er leder for seks internasjonale team, i henholdsvis Oslo, London, New York, Luxembourg, Tokyo og Singapore. Hun mener den internasjonale settingen i jobbhverdagen gjør arbeidet mer givende og spennende, men det byr også på utfordringer knyttet til kommunikasjon.
Publisert: Publisert:

Mie Holstad er administrasjonsdirektør i Oljefondets eiendomsavdeling, Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter en eiendomsportefølje på over 191 milliarder kroner.

Eiendomsinvesteringene sto for til sammen 2,5 prosent av fondets verdi mot slutten av første kvartal i år.

Holstad leder i dag seks internasjonale team fra fem ulike tidssoner verden over. De jobber for å skape finansielle verdier og ikke minst sikre fremtidig vekst for kommende generasjoner.

– Den internasjonale settingen vår bidrar til å gjøre det faglige nivået høyere, og vi blir eksponert for flere muligheter, sier Holstad.

Men den internasjonale sammensetningen byr også på utfordringer, forteller den unge ledertoppen til E24.

– En av utfordringene vi står overfor er helt klart at vi må jobbe på tvers av tidssoner, noe som kan gjøre det utfordrende å nå frem med det samme budskapet til alle.

Kjenner du et ledertalent?

Tips E24 om DIN kandidat, når vi for niende året på rad kårer Årets Ledertalent!

Send inn ditt tips her.

Internasjonal arbeidsdag

Holstad ble kåret til «Årets selskapsutvikler» under Ledertalentene for kun to år siden.

Under prisutdelingen i 2015 var juryen klar i sin begrunnelse:
«Hun premieres for å ha utmerket seg i en krevende og kompleks jobb, med medarbeidere i Oslo, London, New York, Luxembourg, Tokyo og Singapore. Hun har i ulike roller bidratt sterkt til at Oljefondets eiendomsavdeling er bygget opp fra null til å telle en portefølje på 140 milliarder kroner.»

I dag har porteføljen styrket seg med ytterligere 50 milliarder.

Oljefondet investerer i kontor- og handelseiendommer i utvalgte byer over hele verden, hvor inntil 7 prosent av fondet kan investeres i unotert eiendom.

35 år gammel sitter Holstad som administrasjonsdirektør for eiendomsavdelingens seks globale kontorer, som til sammen utgjør en strategisk rolle i Oljefondets videre vekst.

Les også

Kristin Skogen Lunds ti ledertips

Som leder har hun direkte ansvar for fire ulike team som er sentrale i administrasjonen av eiendomsvirksomheten.

– Mennesker på en annen side av kloden kan ha en annen referanseramme, bakgrunn eller jobbkultur. Da blir det enda viktigere å kommunisere hvorfor, og ikke kun hva som skal gjøres, forteller Holstad.

I lederrollen for de internasjonale teamene i Oljefondet er nemlig ingen måneder like. På kort tid kan Holstad reise til lokalkontorene i London og New York, for så å dra videre til Tokyo eller Singapore. Og på en måned kan det hende hun bare jobber fra hovedkontoret i Oslo.

– Det som er felles er at man skal møtes på mange arenaer, til tross for at man sitter på ulike kontorer, sier Holstad, som forteller at teknologien heldigvis har gitt gode muligheter for telefon- og videokonferanser.

Kobler sjeldent av

Holstad begynte i Norges Bank Investment Management i september 2010, da som rådgiver for kontroll og etterlevelse.

Det tok kun ett år før hun flyttet over til eiendomsavdelingen, og i 2014 fikk hun jobben som administrasjonsdirektør.

For Holstad er en av de største utfordringene med å jobbe i et internasjonalt arbeidsmiljø knyttet til kommunikasjon.

– Du er jo ikke selv i kontorlandskapet og tilgjengelig for spørsmål. Jeg jobber ofte fra en helt annen tidssone. Derfor må jeg alltid fokusere på tydelig kommunikasjon, forklarer hun.

Les også

Ledertalent-juryleder: – Viktigere enn noensinne å anerkjenne talentene sine

– Hva gjør dette med din jobbhverdag?

– Det blir jo en 24–7 arbeidsdag, men jeg klarer å legge det vekk til en viss grad også, sier Holstad.

Hun peker på at det viktigste overblikket blir å holde kontroll på teamenes oppgaver og leveranser. Og det hun ikke må være med på gir henne rom til å slappe av. Men kún når hun har mulighet.

– Jeg prøver å være bevisst på når jeg kan koble av. Men det er viktig å balansere det – man finner jo sine lommer til å slappe av også, forteller hun.
Til gjengjeld trives Holstad godt med en internasjonal jobbhverdag, til tross for at den krever mye av henne.

– Det gir meg veldig mye energi. Hvis jeg ikke hadde fått såpass med energi, tror jeg nok ikke denne jobben hadde vært mulig å ha, sier hun til E24.

Lederskapets utfordring: Ser det ulikt fra hvor vi er i verden

– Du er blitt beskrevet av kolleger som uredd, tydelig og at du innehar en ekstremt høy arbeidskapasitet. Hvor mye har du planlagt karrieren din, og hvor mye av det er ren hard jobbing?

– Jeg har ingen tro på å planlegge en karriere, men jeg har derimot tro på å jobbe hardt. Det gjelder også å ikke være kresen på jobber og oppgaver, sier Holstad.

Når folk spør henne hvorfor hun har havnet der hun er i dag, blir spørsmålet vanskelig å besvare for den internasjonale lederen. For hun har aldri hatt en ambisjon eller et klart mål om å bli leder.

Les også

Ledertalentene: – Lederjobben gjør meg til en bedre mor

– Noen ganger har jeg åpnet en dør, eller så har jeg valgt å lukke den. Dette er avveininger man må ta underveis, sett i lys av egen videreutvikling og hvordan valgene passer til den situasjonen man befinner seg i her og nå, forklarer hun.

– Hva utgjør et godt lederskap for deg?

– Det kunne jeg skrevet flere sider om, ler Holstad, før hun fortsetter:

– For meg handler et godt lederskap mye om åpenhet og støtte. For du leder gjennom andre. Derfor har jeg veldig stor tro på tett dialog innad i teamet, både vertikalt og horisontalt.

Et lederskap handler også om å vise tillit, delegere ansvar, rådgi og støtte de ansatte underveis, understreker hun.

– For meg handler lederrollen om å lytte til hva de der ute sier. Jeg skal ikke konsentrere meg om kun ett kontor, men samle inn budskapet fra flere vinkler.

– For alle ser det litt ulikt fra hvor de sitter i verden, sier Holstad.

Publisert:
Gå til e24.no