Mer lønnsomt med trygd enn jobb

For lavtlønnede og enslige med barn er det mer lønnsomt å få uføretrygd enn å jobbe, viser beregninger VG har fått utført.

REGNESTYKKE: Kombinasjonen av utsikter til lav inntekt i arbeidslivet og ytelser knyttet til familiestørrelse, gjør at det for noen blir lite lønnsomt å jobbe.
Publisert:

Hovedårsaken til at det for en del er mer lønnsomt å motta trygd i forhold til å tjene penger på å jobbe, er det såkalte barnetillegget, som i dag utgjør 30.250 kroner i året per barn.

Tall fra Finansdepartementet viser at en del uføre må skaffe seg jobb med en årslønn på over 390.000 kroner om de ikke skal tape på å jobbe. Med i denne beregningen er barnetrygd og kontantstøtte mot hva det koster å reise til og fra jobb og ha barn i barnehage. I tillegg regner departementet inn at den uføre tjener 74.721 kroner, slik reglene åpner for.

Sterkeste krone på åtte måneder

– Kombinasjonen av utsikter til lav inntekt i arbeidslivet og ytelser knyttet til familiestørrelse, gjør at det for noen blir lite lønnsomt å jobbe. Mens mange barn gir opphav til større trygdeutbetaling, gir det ikke opphav til noe tillegg i lønn dersom man jobber i kassen på Rema selv om inntekten er den samme, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret til VG.

Regjeringen forhandler nå frem en ny uføretrygd og et av forslagene fra det regjeringsoppnevnte Uføreutvalget som blant annet Røed satt i, var å kutte i barnetillegget. Ifølge VG skal imidlertid regjeringen ha forkastet dette forslaget. De forhandler i stedet om å sette et tak på uføreytelsen, slik at den samlede trygdeutbetalingen etter skatt ikke overstiger 95 prosent av inntekten som trygden regnes ut fra.

Les mer: Stoltenberg avviser kutt for unge uføre

USA: Korteste trygdekø siden juli 2008

Publisert:

Her kan du lese mer om