En av tre hjemme i bakrus

Bakrus og egenmelding er en klassisk kombinasjon. Akan anslår at en tredel av korttidsfraværet skyldes alkoholmisbruk.

BAKRUS-FRAVÆR: Flere tar sykefravær på grunn av bakgrunn, viser en undersøkelse gjort av Akan.

Sara Johannessen
  • NTB
Publisert:

I tillegg er 15 prosent av langtidsfraværet relatert til alkohol, viser beregninger som Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) har foretatt.

Videre mener kompetansesenteret det er sannsynlig at en stor del av sykefraværet knyttet til alkoholmisbruk blir kamuflert av mer sosialt aksepterte diagnoser. Det er vanskelig å skille mellom mentale lidelser, som utbrenthet, angst og depresjoner, og symptomer på et for høyt alkoholforbruk.

I siste utgave av HMS-magasinet anslår direktør Kjetil Frøyland i Akan at 33 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet skyldes alkoholmisbruk.

– Hvis vi legger til grunn at arbeidsgiverens andel av sykelønnsutbetalingene er ca. 40 prosent, får vi en kostnad på over sju milliarder kroner bare i alkoholrelatert fravær (2009). Det innebærer at hver femte fraværsdag som arbeidsgiver betaler for, er alkoholrelatert, sier Frøyland.

Store mørketall

Basert på norsk og utenlandsk forskning mener mange som jobber med alkoholskader at mørketallene er store.

– Alkohol er tre ganger så dyrt som de offisielle tallene forteller. Bare ni prosent av bedriftene i offentlig og privat sektor driver forebyggende arbeid rettet mot alkohol. Det sier Frode Skjølsvik, initiativtaker og daglig leder for Grand Rehab i Hamar.

– Gjennom årene har det kommet mange oppfordringer til partene i arbeidslivet om å ta alkoholmisbruket på alvor. På grunnlag av den vedtatte sannheten om at kostnaden utgjør om lag ti milliarder kroner, har regjeringen sett på arbeidslivet som en viktig arena for rusmiddelforebygging, mener han.

Fem prosent av styrken

Akan går ut fra at fem prosent av arbeidsstyrken har et alkoholproblem. Av den totale arbeidsstyrken på 2,5 millioner (2,3 millioner årsverk) utgjør dette 125.000 personer.

– I snart ti år er det påstått at alkoholmisbruk koster arbeidslivet rundt ti milliarder kroner per år. Denne sannheten kommer fra en utredning om helseøkonomi, som bare beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene relatert til alkohol (Roar Gjelsvik 2004). Denne rapporten beregner altså ikke de kostnadene som arbeidslivet har, og vi kan av den grunn ikke benytte dette for å synliggjøre arbeidslivets kostnader knyttet til alkoholmisbruk, mener Skjølsvik.

Overtid og alkohol

En undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Helsedirektoratet viser at de som jobber mye overtid, drikker oftere alkohol enn de som har normal arbeidstid.

I undersøkelsen svarer 35 prosent at de drikker 1-2 ganger i uka, mens hele 43 prosent av dem som jobber mer enn 45 timer i uka, svarer det samme.

De som jobber mye overtid, drikker oftere sammen med kolleger for å feire egen eller andres arbeidsinnsats, enn dem som jobber mindre.

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. Mer overtid = mer alkohol

  2. Sliter med å jobbe i bakrus

  3. Betalt innhold

    Sykelønnsreformen som aldri kom

  4. Laveste sykefravær i første kvartal på 11 år

  5. Betalt innhold

    3 tegn på at noen sliter på hjemmekontoret