Over 2000 sykehustimer avlyst

Mer enn 23300 undersøkelser og operasjoner er blitt avlyst ved sykehusene som er rammet av streik. Fredag trappes konflikten opp ytterligere.

I STREIK: Fredag trappes sykehusstreiken ytterligere opp, og totalt 533 vil være i streik. Her utenfor Ullevål sykehus i Oslo.
Publisert: Publisert:

Ved Oslo universitetssykehus er 304 polikliniske kontrolltimer blitt utsatt, fire operasjoner er strøket, mens sju innleggelser er utsatt. I Helse Bergen er 61 operasjoner utsatt og 209 polikliniske konsultasjoner utsatt. Ved Stavanger universitetssjukehus er 80 operasjoner utsatt og 250 konsultasjoner det samme.

Det viser en tall som NRK har hentet inn fra ni av de tolv sykehusene som er rammet av streiken.

– Det blir utfordrende jo lenger streiken varer og hvor mange som tas ut. Det blir utfordrende for pasienter som må vente, fordi situasjonen kan forverre seg. Noen er henvist til poliklinikk for tarmundersøkelse uten at man har diagnosen klar. Når timen da blir utsatt, vet vi ikke hva det er vi utsetter, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

– Det er ikke bra, og det er svært beklagelig overfor pasientene, legger han til.

533 i streik fredag

De 35 som tas ut i streik fredag morgen, jobber ved Helse Bergen, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus, opplyser Akademikerne. Til sammen vil da 533 medlemmer være i streik.

– Uttaket er designet for å ramme arbeidsgiver maksimalt, mens pasientene skjermes så langt som mulig, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Les også

Sykehusstreik fra onsdag morgen

– Opptrappingen setter ikke liv og helse i fare. Akuttbehandling, kreftbehandling, psykisk helse og barn er skjermet, fortsetter han.

Forhandlingslederen mener streiken bare kan løses gjennom dialog og forhandlinger med motparten Spekter.

– Spekter vet hva som må til. Tvungen lønnsnemnd løser ikke nødvendigvis noe som helst. Da risikerer vi bare en situasjon med stor uro i sykehusene i lang, lang tid. Det er svært alvorlig, sier Frøyland.

– Vår dør er åpen

Spekters kommunikasjonsdirektør, Gunnar Larsen, uttalte før helgen til NTB at han ikke så noen grunn til selv å ta kontakt med motparten.

– Vår dør er åpen. Vi er når som helst villig til å ha dialog, sa han.

Striden handler om hvordan legenes arbeidstid skal planlegges. Praksis har vært at legene omfattes av kollektivt, rullerende arbeidsplaner. Men i dagens avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Den norske legeforening står ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt, ifølge Dagens Medisin.

Legeforeningen har ønsket å tariffeste retten til kollektive avtaler og mener Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett. Dette avviser Spekter.

Uvisst antall rammet

Det er arbeids- og sosialministeren som har ansvaret for å gripe inn med tvungen lønnsnemnd dersom det er påkrevet. Det skjer dersom liv eller helse står i fare eller vitale samfunnsinteresser er truet.

– Samfunnet må normalt tåle ulemper som en arbeidskonflikt medfører. Myndighetene følger med på hvordan situasjonen utvikler seg, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en uttalelse.

Les også

Sykehusstreiken trappet opp

Les også

Fire nye sykehus rammet av streik i dag

Les også

Sykehusleger går ut i streik

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om