Jobbekspertene: Slik unngår du feriekrøll i foreldrepermisjonen

Mange som har foreldrepermisjon sent på året, glemmer å tenke på ferieuttak. HR-ekspert Svànaug Bergland råder arbeidsgivere til å være rause.

E24s jobbeksperter Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum. Ferieidyll på Kypros i bakgrunnen.
  • Kristin Norli
Publisert:

Ukens spørsmål:

Jeg har vært i foreldrepermisjon siden juni og har derfor ikke tatt ut årets ferie. Jeg har bedt min arbeidsgiver om å overføre all ferie som ikke er avviklet i år til neste år. Arbeidsgiver sier at jeg bare kan kreve 12 feriedager overført til neste år. Jeg tror arbeidsgiver tar feil her.

Kan jeg motsette meg å avvikle den lovbestemte ferien nå i år, og heller ta ut denne til neste år sammen med neste års ferie?

Svar fra advokat Wullum:

Spørsmålet ditt synes å være aktuelt for mange arbeidstakere, og det er ikke helt enkelt å lese svaret direkte ut av ferieloven.

I ferieloven står det at arbeidstaker må samtykke til ferieavvikling som skal skje i permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygden.

Videre forutsettes det i loven at ferie som på grunn av permisjon eller sykdom «ikke er avviklet i løpet av ferieåret» eller «ikke er overført til det påfølgende ferieår» (her er det ikke inntatt noen begrensning på antall dager), skal utbetales som feriepenger i januar året etter.

I utgangspunktet skulle man derfor tro at en arbeidstaker kan motsette seg å avvikle all lovbestemt ferie i løpet av ferieåret når det er foreldrepermisjon eller sykdom som er årsaken til at ferie ikke blir avviklet innen årets slutt, samtidig som ferien skal kunne kreves overført til neste år.

- Arbeidsgiver har rett

Din arbeidsgiver har likevel rett når han sier at du bare kan overføre 12 feriedager.

Gjeldende ferielov om rett til overføring av ferie grunnet fravær gjelder kun ved sykdom, og dermed ikke ved foreldrepermisjon.

Dette innebærer at en arbeidstaker kan overføre 24 feriedager (4 uker) ved sykdom, men bare 12 dager ved foreldrepermisjon etter avtale med arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver samtykker vil det naturligvis ikke være noe i veien for å overføre flere feriedager som følge av foreldrepermisjonen.

Dersom arbeidsgiver motsetter seg overføring av mer enn 12 feriedager vil du uansett kunne kreve ulønnet ekstra foreldrepermisjon etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Foreslåtte endringer

Vær oppmerksom på at arbeidsdepartementet i et høringsbrev fra oktober 2012 foreslår endringer i ferieloven til fordel for arbeidstaker. I høringsbrevet legges det opp til at sykdom og permisjon skal likestilles. Det sies ingenting om antall dager som skal kunne kreves overført, men siden fraværstilfellene skal likestilles må det antas at man også ved foreldrepermisjon skal kunne overføre 24 feriedager. Det er foreløpig uvisst når endringsforslagene eventuelt vil tre i kraft.

Svar fra Svànaug Bergland:

Spørsmålet ditt understreker betydningen av at alle som kommer i din situasjon, snarest mulig bør kontakte HR eller annen rådgiver for å skaffe seg full oversikt over alle forhold rundt avviklingen av fødselspermisjonen.

I ditt tilfelle ville sannsynligvis det beste for deg vært å avbryte fødselspermisjonen tidligere i år, avtale gjennomføring av opptjent ferie i inneværende ferieår og deretter fortsette permisjonen utover i året og inn i neste år.

Yrkesaktive småbarnsforeldre har da mer enn nok av utfordringer som det er, skriver Svànaug Bergland.

Dette er fullt lovlig og etter min erfaring ganske vanlig dersom arbeidsgiver ikke vil inngå avtale om overføring av mer enn de 2 lovbestemte ukene.

Jeg imøteser gjerne en endring i lovverket på dette punktet.

Det er etter mitt skjønn urimelig at noen i din situasjon ikke uten videre skal få avvikle ferien slik det passer best for den enkelte.

Yrkesaktive småbarnsforeldre har da mer enn nok av utfordringer som det er. Det ligger også implisitt i dagens bestemmelser en urettferdighet og dermed også en sjanse for forskjellsbehandling av medarbeidere. De som har nedkomstdato tidlig på året, vil ikke få det samme problemet som du har nå.

Jeg håper at du kan komme til en avtale med din arbeidsgiver om overføring av all opptjent, ikke avviklet ferie til neste ferieår.

Les også:


Jobbekspertene: Slik setter du foten ned for Facebook på jobben
Jobbekspertene: - Disse fellene bør du unngå som sjef
Kontrakten gir ikke rett på overtid - må jeg likevel betale?
- Kan arbeidsgiver uten videre endre bedriftens pensjonsordning?
- Hjelp, småbarnsforeldrene «ødelegger» bedriften min!
Jobbekspertene: - Kan jeg slå ned på at ansatte benytter svart arbeid privat?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Økonomi

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Betale ut oppsamlet ferie?

  2. Frykter feriekaos på norske arbeidsplasser

  3. Kan arbeidsgiver endre ferien min uten mitt samtykke?

  4. Jobbekspertene: Kan vi gi ekstra ferie til de som ikke reiser utenlands?

  5. Nå kommer feriepengene