Ber regjeringen handle: – Må bruke 100 millioner kroner

Akademikerne vil at regjeringen bruker 100 millioner kroner på omstilling av ingeniører og fagarbeidere som har mistet jobben i oljen.

MINDRE AKTIVITET: Norsk oljeindustri er rammet av lavere oljepris og lavere aktivitet, som her på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen

John Thomas Aarø/E24
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

– Regjeringen bør sette av minst 100 millioner kroner til smarte omstillingspakker, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.

- Litt avhengig av studielengde og fag, bør dette kunne gi 5.000 plasser til yrkesgrupper som nå sliter grunnet oljebremsen.

Akademikerne vil at oljearbeiderne som har måttet gå grunnet oljebremsen, skal omstilles til andre maritime næringer.

Aarbakke mener at verdifull kompetanse ellers kan gå tapt for alltid.

– Vi kan ikke la ingeniører og fagarbeidere forsvinne fra maritimt til andre næringer, hvis vi skal utvikle nye næringer til havs, sier Aarbakke.

Arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne har rundt 187.000 medlemmer organisert i 13 foreninger.

OLJEBREMSEN:E24s grafiske oversikt om oljenedturen.

Advarer

MÅ IKKE FORSVINNE:– Vi kan ikke la ingeniører og fagarbeidere forsvinne fra maritimt til andre næringer, hvis vi skal utvikle nye næringer til havs, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.

Akademikerne

Han advarer regjeringen mot å ta for lett på oljebremsen.

– Livsgrunnlaget faller bort fra lokalsamfunn i Rogaland, på Nordvestlandet og delvis i Trøndelag, sier Aarbakke.

Han viser til at 20 – 25.000 mennesker nå har mistet jobben som en konsekvens av at oljeprisen er halvert og aktiviteten har falt.

Rundt 330.000 jobber i Norge er tilknyttet oljebransjen. Og trenden avtar ikke.

Harald Magnus Andreassen og Swedbank tror rundt 50.000 oljejobber kan komme til å forsvinne.

Aarbakke peker også på at svært mange av vårens nyutdannede opplever at arbeidsmarkedet nesten over natten har gått fra å være rosenrødt til knalltøft.

– Regjeringen har inntatt en holdning at dette er konjunktursvingninger som er normale, sier Aarbakke.

– Urimelig av Aarbakke

Både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) er på ferie, men statssekretær Jørgen Næsje i finansdepartementet svarer på vegne av finansministeren.

– Det er urimelig av Aarbakke å påstå at Regjeringen mener at den avskalling vi nå ser i olje- og leveringsindustrien er normale konjunktursvingninger, sier Næsje.

Han mener at både statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har vært meget tydelige på at vi etter en lang vekstperiode står overfor betydelige omstillingsbehov for oljenæringen og tilknyttet virksomhet.

– Regjeringen har en bred strategi for å legge til rette for omstilling og nyskaping, der det både dreier seg om store investeringer i infrastruktur, økt forsking og støtte til gründere, sier Næsje.

Samtidig understreker han at skattepolitikken må oppmuntre til oppstart av ny virksomhet og ikke bremse den.

Aarbakke mener at det vi står overfor nå er ikke bare en dipp i markedet, det er en strukturell endring av Norge.

– Situasjonen er meget alvorlig i deler av den maritime næringen. Ordrebøkene er ikke bare tynne, de er tomme, sier Aarbakke.

Se vår grafikk: Sjekk ledigheten der du bor - og sjekk utviklingen kontra i fjor

– Vi er ikke uenige i at det vil være særlige utfordringer for den offshorerettede industrien. Både private og offentlige aktører må for eksempel se på muligheter til annen havtilknyttet virksomhet, sier Næsje.
Han mener at det går bra i norsk havbruk og at den nye EØS-avtalen gir økte muligheter for fiskeriene, og at dette er positive bidrag til Kyst-Norge.

Aarbakke peker på at bedrifter innen oljeservice og leverandørindustrien reduserer investeringstakten betydelig.

Nye tall fra SSB viser at ledigheten i Norge har kommet opp i 4,2 prosent og daglig varsler nye bedrifter om nedbemanninger. Ledigheten har ikke vært høyere siden desember 2005.

HAR STRATEGI: Statssekretær Jørgen Næsje i finansdepartementet mener at regjeringen har en god strategi for å håndtere oljebremsen.

Regjeringen.no
Les også

LO krever betydelige oljetiltak: – Regjeringen spiller hasard med oljenæringen

ER DU RAMMET AV OLJEBREMSEN?Kontakt E24s journalister her

I slutten av juni gikk LO-leder Gerd Kristiansen ut og krevde tiltak fra regjeringen, samtidig som Kristiansen karakteriserte Erna Solberg som passiv og fiendtlig i situasjonen oljebransjen står oppe i.

Også på Stortinget er det nå flere som mener det er på tide å sette inn ekstraordinære tiltak.

Regjeringen møter den økende arbeidsløsheten med et skuldertrekk, har Kirsti Bergstø i SV tidligere uttalt til E24.

Spørsmålet om hvilke tiltak som vil hjelpe næringslivet til omstilling etter et kraftig fall i oljeprisen og påfølgende nedtur for oljeindustrien førte i begynnelsen av juli til en strid mellom Frp-leder Siv Jensen og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Bakteppet er en norsk oljenæring som er inne i en kraftig brems, og usikkerheten er stor rundt hvor hardt oljebremsen vil ramme en særdeles oljesmurt norsk økonomi (se faktaboks).

Les også

Det spås 130.000 arbeidsledige: Slik takler du å miste jobben

Store utfordringer

Aarbakke viser til at oljebremsen skaper store utfordringer på kort sikt. Samtidig peker han på at det ligger et enormt potensiale i alt fra energi fra havvind og bølger til produksjon av mat i havrommet.

– På lang sikt vet vi at havrommet byr på enorme muligheter innenfor mat, mineraler og energi. I mellomtiden må vi beholde og utvikle den maritime kompetansen slik at vi er posisjonert, sier Aarbakke.

Aarbakke peker på at Norge har spisskompetanse på det å bygge, utvikle og drifte installasjoner langt til havs, og at det er den kompetansen man må bygge videre på.

– Regjeringen må handle nå, og det trengs en ekstraordinær innsats fra regjeringen. Man må bruke penger.

Sjekk vår grafikk: Disse norske feltene er i fare grunnet lav oljepris

Han mener at tilbudet bidrar til at vi kan beholde verdifull kompetanse i industrien, samtidig som den enkelte arbeidstaker blir bedre rustet til å ta del i fremtidens verdiskapning. Han mener at både bedriftene og arbeidstakerne må i årene som kommer omstille seg for at når markedet er tilbake vil det ikke være nøyaktig som i dag.

Les også

Jensen: Ikke aktuelt med ekstra tiltak nå

Haster

Han mener statsministeren, kunnskapsministeren, arbeidsministeren og næringsministeren må utvikle et etter- og videreutdanningstilbud til dem som har mistet jobben eller ikke får jobb. Han mener at det er viktig at tilbudet kommer på plass raskt.

Han utdyper at det er ikke da snakk om ordinære studieløp, men å bidra til at dagens spisskompetanse vris mot fremtidens muligheter som for eksempel fra maritim til havrom.

– Det er skreddersøm som skal til. Undervisningen må være tilpasset det som næringslivet trenger, sier Aarbakke.

Han mener at omstilling og bærekraft kommer til å være fremtidens drivere, og må være selve kjernen i etter- og videreutdanningsprogrammet.

– Fremtiden vil kreve andre kompetanser enn i dag. For en fagarbeider eller ingeniør som har vært 20 år i arbeidslivet, kan en periode på skolebenken være akkurat det som trengs, sier Aarbakke.

Les også

Oljebremsen: Alexander (32) måtte flytte hjem til mor

Les også

Tror arbeidsledigheten passerer 4 prosent

Les også

Derfor er det krise i oljebransjen

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører

  2. Betalt innhold

    Slik vil regjeringen styrke næringen

  3. Maritim næring: – Vi trenger tiltak nå

  4. Annonsørinnhold

  5. – Det er for lenge å vente på statsbudsjettet

  6. Erna Solberg om oljebremsen: – Dette er ikke krise