Så mye feriepenger skal du ha

Selv om det ikke blir trukket skatt av feriepengene, er de ikke skattefrie. Sjekk dine rettigheter til feriepenger her.

Feriepengene er underveis. Snart fyller rundt 120 milliarder kroner opp norske feriekontoer. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Publisert:

De fleste får feriepengene utbetalt i juni, mens andre får dem allerede nå i mai.
Tilsammen skal det utbetales rundt 120 milliarder kroner til norske arbeidstakere i disse månedene, dersom utbetalingene er i tråd med tidligere år.
Da er det greit å vite at du får det du har krav på.

Trukket i lønn

- Vi får mange spørsmål om feriepenger, og det øker på nå i mai og mot juni, forteller Birgit Espejord Jensen, leder for Arbeidstilsynets svartjeneste til Dine Penger.
- Dette med feriepenger kan være litt vanskelig å forstå. Mange lurer på hvorfor de blir trukket i lønn den måneden de får utbetalt feriepenger. Andre spørsmål som går igjen gjelder opptjeningstid og utbetalingstidspunkt, sier Jensen.

Lovdata:

Ferieloven

Hvor mye får du utbetalt?

Feriepengene beregnes fra din faktiske årslønn i fjor, ikke den avtalte. Fjorårets lønn før skatt kalles også feriepengegrunnlaget, og er spesifisert på alle lønnslippene dine.

Feriepengegrunnlaget ditt for 2010, er dermed opptjent i 2009. Det omfatter IKKE feriepenger du fikk utbetalt i fjor.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 prosent.
Dersom du er omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent og 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år.

Ikke lik lønnen

Hvis du var på ferie, jobbet overtid eller hadde ulempetillegg, er feriepengegrunnlaget helt sikkert ikke lik den avtalte årslønnen. Særlig trekker fire eller fem uker ferie ned.
Det gjør at du bare fikk utbetalt omlag 11/12 av din avtalte årslønn i fjor. I tillegg fikk du feriepenger for en måned ferie, men disse regnes altså ikke inn i feriepengegrunnlaget ditt.

Eksempel: Årslønn 450.000 kroner

Hadde du en avtalt årslønn i 2009 på 450.000 kroner, var din ukeslønn 8.650 kroner. Har du avtale om fem ukers ferie, ble du i 2009 trukket 43.250 kroner (8.650 x 5) i lønn. Dermed er ditt feriepengegrunnlag for 2010 406.750 kroner (450.000 - 43.250).

Dette gir deg følgende feriepengeutbetaling i 2010:

406.750 kroner x 12 prosent = 48.810 kroner.
Men samtidig blir du trukket fem ukers lønn i år. La oss si at du har fått et lønnstillegg på 4 prosent, slik at din avtalte årslønn nå er 468.000 kroner. Ukeslønnen utgjør da 9.000 kroner, og fem uker utgjør 45.000 kroner.

Netto har du da fått en «ekstra» utbetaling på 3.810 kroner.

Disse er trekkfrie, men altså ikke skattefrie.

Slik er reglene

:
Alle som får lønn har etter ferieloven rett på feriepenger. Feriepengene bestemmes ut fra lønnen du hadde i fjor. Du har krav på feriepenger både fra hovedarbeidsgiver og fra eventuelle biarbeidsgivere.
Freelancere og selvstendig næringsdrivende har derimot ikke rett til feriepenger.
Ferieloven tillater ikke at feriepengene utbetales som en del av lønnen hver måned. Det gjelder selv om du er timebetalt, eller bare har hatt en liten engangsjobb.

Ikke skattefrie

Det blir ikke trukket skatt av feriepengene når de utbetales. Dermed er feriepengeutbetalingen alltid større enn månedslønnen.
Men feriepengene er likevel ikke skattefrie. De er bare fritatt for forskuddsskatt. Til gjengjeld trekkes du litt mer i skatt resten av året, slik at du får en god slump penger til ferien.

Feriepenger utbetales med siste lønn før ferien

Du har ikke rett til å få utbetalt feriepengene før sammen med siste lønning før ferien, eller senest en uke før du reiser.
Det vanligste er likevel at arbeidsgiver utbetaler feriepenger til alle samlet i mai eller juni.
- Vi får mange spørsmål om utbetalingstidspunkt for feriepenger. Ifølge

ferielovens paragraf 11

skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men dette kan fravikes ved tariffavtale som veldig mange arbeidstakere er omfattet av, sier Espejord Jensen.

Når du skifter jobb

Når du skifter jobb, skal feriepengene utbetales på siste lønning før du slutter.
Feriepengene utbetales da i opptjeningsåret, og skattereglene sier da at det skal trekkes skatt av feriepengene.
Dette skattetrekket vil utlignes på skatteoppgjøret året etter.
Slutter du sent på året, bør du be om at arbeidsgiver venter med å utbetale feriepengene til etter nyttår. Da får du pengene utbetalt uten forskuddsskattetrekk.
Fordi du har betalt skatt for disse pengene gjennom hele året, vil det få liten virkning på skatteoppgjøret ditt. Du risikerer ikke baksmell.

Feriepenger ved permisjon eller sykdom

Arbeidsgiver skal betale feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode).
Det samme gjelder omsorgspenger for inntil ti dager som er betalt av arbeidsgiver ved barns eller barnepassers sykdom.
Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Folketrygden utbetaler også feriepenger av fødselspenger eller adopsjonspenger for en begrenset periode.
Feriepengene fra folketrygden utbetales i siste halvdel av mai i det påfølgende året.

Les mer om dette her.

Feriepenger av dagpenger

Feriepenger av dagpenger er regulert i Folketrygdloven. Dette gjelder både arbeidssøkere og permitterte.
Dersom du har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av kalenderåret, har du krav på ferietillegg. Tillegget utgjør 9,5 prosent av brutto dagpenger som du har mottatt i opptjeningsåret, og utbetales vanligvis i månedsskiftet januar/februar året etter opptjeningsåret.

Publisert: