Kan jeg forby Facebook i arbeidstiden?

E24s jobbeksperter svarer bedriftsleder som sliter med ansatte som er uproduktive.

Publisert:

Har du en lederutfordring? Hver uke svarer Trond Stang og Elin Ørjasæter på spørsmål fra deg som har personalansvar.

"Jeg har et problem som jeg oppfatter som økende på arbeidsplassen. Jeg leder en bedrift med nærmere 50 ansatte, og vi opplever som mange andre en viss nedgang i ordrevolum og omsetning som en følge av finanskrisen. For å unngå nedbemanninger, er det helt nødvendig at produksjonsnivået som en helhet og produktivitetsnivået til den enkelte styrkes betraktelig.

Vi har kommunisert dette til hele bedriften, men opplever at en rekke av våre ansatte bruker mer og mer tid på internettsider slik som Facebook, VGNett, osv. Det har nådd et punkt hvor jeg er overbevist om at det går utover den enkeltes arbeidsprestasjon. Mitt spørsmål er derfor forholdsvis enkelt: Kan vi forby bruk av internett til private gjøremål i arbeidstiden?"

Send inn ditt spørsmål til Jobbekspertene her!

Trond:

En arbeidstaker er i arbeidstiden pliktig å stille sin hele og fulle arbeidskraft til arbeidsgivers disposisjon, og utføre de arbeidsoppgaver som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet for øvrig. Motstykket er at arbeidstakeren får vederlag for det arbeidet som utføres, i form av lønn. De fleste arbeidsgivere aksepterer allikevel at arbeidsstokken i en viss utstrekning utfører private gjøremål i arbeidstiden, eksempelvis for lege- og tannlegebesøk, bruk av e-post, internett og telefon til private gjøremål.

I utgangspunktet står altså arbeidsgiver fritt med hensyn til om, og eventuelt i hvilken utstrekning, bruk av arbeidstiden til private gjøremål skal forbys. Vi vil imidlertid anbefale at dere ikke instituerer noen form for absolutt forbud, ettersom det lett vil oppfattes som i overkant totalitært og innskrenkende, og vil kunne føre til stor misnøye blant de ansatte.

Etabler og implementer heller klare interne retningslinjer i virksomheten for bruk av internett til å sende private e-poster, oppdatere Facebook-profiler, blogge, chatte og/eller generell surfing og bruk av sosiale medier. Dersom disse retningslinjene deretter brytes av en eller flere arbeidstakere, kan dette få betydning for vedkommendes fortsatte arbeidsforhold hos bedriften.

Elin:

Mitt første spørsmål er hva de ansatte blir målt på. Det høres ut som om dette er rutinepreget arbeid, og synliggjøring av resultater er kanskje mer effektivt enn å forby folk å bruke tiden på private ting. Med resultatmål både på teamet og den enkelte vil det bli vanskeligere å dyrke sosiale medier i arbeidstida. Jeg har generelt mer tro på å synliggjøre kravene i stillingen, enn å utstede forbud.

Facebook og VG Nett i arbeidstida er akkurat som private telefoner. De fleste arbeidsgivere tillater småpauser der man blar i avisa eller tar en rask privattelefon. Men tar det overhånd vil det frustrere både sjefen og mer effektive kolleger. Og et generelt forbud vil være veldig urettferdig overfor de effektive folkene som bare er innom Facebook en gang i ny og ne for å gi en viktig beskjed! Ta fatt i dem det gjelder og ta en samtale med dem på tomannshånd. Det er mye bedre enn å voldsomme forbud som gjelder alle.

Mange unge arbeidstakere vil med styrke hevde at de kan gjøre alt på en gang, fordi de er vant til å gjøre lekser, være på Facebook og høre musikk samtidig. Vel, det er i hvert fall ikke tilfelle. Les artikkelen vår om multitasking: Forskere har påvist at multitasking er en myte

Til sist: Noen arbeidstakere bruker Facebook, Twitter og andre sosiale medier som en del av jobben. Da blir jo bildet helt annerledes. Jeg forutsetter at det ikke er tilfelle for deg.

Les mer: Alle spørsmål og svar her!

Flere saker på E24 Jobb

Publisert:

Her kan du lese mer om