Nav: Nedgang i ledigheten

I løpet av september ble det 400 færre registrerte helt ledige, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

VAR VENTET STABIL UTVIKLING: Etter tre måneder med forsiktig nedgang i Nav-tallene, ventet Nordea Markets uendret sesongjustert registrert ledighet i september.
  • Ingvild Sagmoen
  • Karl Wig
Publisert:

– September er fjerde måned på rad hvor vi ser en nedgang i arbeidsledigheten. Den positive utviklingen skyldes at færre blir arbeidsledige. Det har ikke vært færre nye arbeidssøkere som melder seg til Nav siden desember 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i Nav i en pressemelding.

Ifølge sesongjusterte tall fra Nav ble det 400 færre registrerte helt ledige i september.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak, bruttoledigheten, falt med 100 personer fra august til september. Bruttoledigheten er dermed på samme nivå som i januar.

Flere arbeidssøkere på tiltak gjør at nedgangen i antallet helt ledige har vært større enn i bruttoledigheten.

Ved utgangen av september var det registrert 78.500 helt arbeidsledige hos Nav. Dette er en nedgang på 1.100 sammenlignet med september i fjor, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,9 prosent for et år siden.

Til sammen er det 95.700 personer som enten er helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak. Det er 3.800 flere enn for ett år siden. Bruttoledigheten tilsvarer dermed 3,5 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent i september i fjor.

– Mulig at tallene er for lave

– Nedgangen de melder om er bemerkelsesverdig, gitt at sysselsettingen har vært så lav, sier Swedbank-sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til E24.

STUSSER: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

– For samlet ledighet er dette den fjerde måneden på rad med nedgang. Regnet kun i registrerte ledige, ble toppen faktisk passert i januar og har falt siden. Det har altså vært en ledighetsnedgang hos Nav i hele år, sier Andreassen.

AKU-tallene fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid et annet bilde. Mens Nav-tallene viser at vi nådde ledighetstoppen i mai, viste de siste AKU-tallene som kom for juli en ledighet på 5 prosent – den høyeste ledigheten på 20 år.

Andreassen sier det gir et dilemma, og han tror Nav-tallene kan være vel rosenrøde.

– Det er ikke helt bra at Nav regner seg fram til lavere ledighet, når vi faktisk har hatt et fall i sysselsettingen. Det er mulig Aku-tallene er for høye, men også at Nav-tallene er for lave, sier sjeføkonomen.

Riktig nok er det tegn på bedring i arbeidsmarkedet, sier han.

– Antallet ledige stillinger nådde et bunnivå for ett år siden, og derfra har det økt 20 prosent – en klar økning. Vi ser også at bedriftene forteller at de nå ikke har planer om ytterligere kutt i nær alle undersøkelser. Det er mange tegn til bedring, selv om jeg tror Nav-tallene kan gi et litt for rosenrødt bilde, sier Andreassen.

Han tror sannheten ligger et sted mellom Nav- og SSB-statistikken.

Forventet stabil utvikling

Spriket mellom Nav- og AKU-tallene har aldri vært større så lenge arbeidsledigheten har vært målt på disse to måtene.

– En vesentlig usikkerhetsfaktor nå er derfor om de mange som svarer i AKU at de søker jobb etter hvert vil dukke opp i Nav-køen. Dessuten tror vi at veksten i norsk økonomi fortsatt er for lav til å ta unna veksten i arbeidstilbudet, skriver DNB Markets i sin morgenrapport om spriket mellom de to rapporteringene.

DNB Markets ventet på forhånd en økning i bruttoledigheten i september på 500 personer og en ujustert ledighetsrate på 2,9 prosent.

Nordea Markets ventet uendret sesongjustert registrert ledighet fra august til september, og i likhet med DNB Markets en ujustert rate på 2,9 prosent.

– Registrert ledighet flatet ut i starten av 2016 og har vært stabil siden. Vi tror denne sideveis-trenden fortsetter, skriver Nordea Markets i morgenrapporten.

Store forskjeller mellom fylkene

Fire fylker har høyere ledighet enn de hadde for ett år siden. Økningen er størst i Møre og Romsdal, og deretter følger Hordaland, Rogaland og Vestfold. De fylkene med størst nedgang i ledigheten er Nord-Trøndelag og Telemark.

Rogaland har den høyeste ledigheten, med 4,3 prosent. I Aust-Agder er ledigheten 3,5prosent.

Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten med 1,5 prosent.

Ledigheten er høyest innen industriarbeid, med 4,5 prosent, og lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,8 og 1,1 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Nav

Flere artikler

  1. Liten økning i Nav-ledigheten

  2. Nav-tall: Ledigheten faller til 3,1 prosent

  3. Nav: 600 færre helt ledige i oktober

  4. På ett år har ledigheten i Rogaland falt 22 prosent

  5. Nav: – Stabil arbeidsledighet