Stormberg-sjefen forundret over LO-slakt

Stormberg-sjef Steinar Olsen er forundret over LOs kontante avvisning av forslagene til hvordan flere som står utenfor arbeidslivet kan få seg en jobb.

LITEN JUBEL I LO: Steinar Olsen, sjef i Stormberg, foreslår en rekke lavterskeltiltak for å få flere i arbeidslivet.
Publisert:

– LO avviser forslagene uten en gang å vurdere dem. Det synes vi er beklagelig, for også LO bør være med på å se på nye løsninger for utsatte grupper, framfor å jobbe for at alt er best som det er, sier Olsen.

Han lanserte tre tiltak for å inkludere flere i arbeidslivet – blant dem flyktninger og asylsøkere – da innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte bedriften hans denne uken.

Les også

Stormberg-sjef ønsker skattelette for å ansette flyktninger

Tre forslag

Olsen foreslår fem års fritak fra arbeidsgiveravgift for arbeidstakere som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år. I tillegg ber han om at det offentlige bidrar med 50 prosent i lønnstilskudd i en toårsperiode, for den samme gruppen.

Det tredje forslaget er å innføre et ungdomsfritak i arbeidsgiveravgiften for medarbeidere under 30 år. Olsen understreker at forslagene ikke fremmes av hensyn til egen bedrift.

– Tvert imot, Stormberg har jobbet med inkluderende arbeidsliv i 18 år, og vi er godt fornøyd med dagens ordninger. Vi behøver ikke endringer, men vi ser dessverre at altfor få virksomheter vil gi de som har vært en utenfor arbeidslivet en sjanse, sier han.

Les også

I denne bedriften vil de feire når noen sier opp

Lunkne i LO

Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO er ikke positiv til Stormberg-sjefens forslag. Han mener det er bedre å bruke ordningen med lønnstilskudd fra Nav.

– Vi har sammen med NHO foreslått at man i større utstrekning bruker lønnstilskudd som administreres av Nav. Det er en betraktelig bedre ordning, sammenlignet med mer løse skattelettelser, sier Solbakken til NRK.

Han mener alle nye tiltak må vurderes opp mot faren for sosial dumping og ønsker om billig arbeidskraft.

– Det er i hvert fall en opplagt mulighet som ligger der. Det har jo vært drøftet ulike tanker fra mange hold, men vi er veldig glad for at vi har en enighet med NHO om at når man skal ut i norsk arbeidsliv, så skal det gjøres innenfor rammene og tariffavtalene vi har, sier han.

– Ikke godt nok

Stormberg-sjefen har liten tro på at mer bruk av lønnstilskudd fra Nav vil løse problemene.

– Når mange unge fortsetter å havne i et utenforskap, så er det viktig å se om gamle løsninger er gode nok til å møte nye behov, sier Olsen, som viser til at 28.000 under 30 år i dag står helt uten arbeid.

– Det kommer framover flere flyktninger og asylsøkere til Norge, og dersom ikke nye inkluderingsverktøy tas i bruk, tror vi at antall arbeidsføre mennesker utenfor arbeidslivet vil øke, sier han.

Les også

Den første flyktningen begynner hos Stormberg neste uke

Les også

Trues med boikott etter Syria-donasjon

Les også

Stormberg kutter staben

Publisert: