Turnusleger jobber over 24 timer i strekk

Jobber så lenge at arbeidstiden tilsvarer at man jobber i ruspåvirket tilstand. - Vi står rett og slett på tynn is, mener Yngre legers forening.

Oslo 20110525 Lege Johan Torgersen, påtroppende leder i Yngre legers forening, på Legeforeningens årsmøte på Soria Moria om feilbehandlinger og legerollen - til serien om feilbehandling/ødelagt i helsevesenet FOTO:TORE KRISTIANSEN/VG
Publisert:

E24 kjenner til tilfeller der turnuskandidater har jobbet opp mot 27 timer i strekk.

På ukebasis har også enkelte kandidater jobbet 90 timer, 50 prosent mer enn vernebestemmelsene har satt som maksgrense på ukesbasis.

Vernebestemmelsene for leger, satt av arbeidsgiverforeningen Spekter, har satt grensen til maksimalt antall timer i strekk på jobb til 19. Etter hva E24 erfarer er dette noe som for turnuskandidater ses gjennom fingrene med.

- Det er et sterkt press på personell, og bemanningen er gjennomgående for lav. Det norske helsevesenet har et skyhøyt ambisjonsnivå. Når man i dag er underbemannet, går det utover både pasientene og de som jobber i sykehusene, sier leder i Yngre legers forening, Johan Torgersen, til E24.

- Uforsvarlig

Det er særlig nattevaktarbeidet som «drar» timer for turnuskandidatene. Tap av nattesøvn er for mange en sterk påkjenning og fører til at kandidatene kan bli sløve og uopplagte i arbeidet, som i ytterste konsekvens kan gå utover folks liv og helse.

Ifølge Arbeidsdepartementet kan den utmattelsen man føler etter mellom 17-19 timer på jobb, tilsvare reaksjonsevnen man har ved en som 0,5 promille alkohol i blodet.

- Det er godt dokumentert at for mye arbeid og for lange vakter påvirker både pasientsikkerhet og legenes egen helse. Som en konsekvens av dette er legers arbeidstid på vei ned. Å jobbe 24 timer, slik det var vanlig før, er ikke lengre akseptabelt og ansees som uforsvarlig, sier Torgersen.

Han er likevel klokkeklar på at dagens system der man er avhengige av at legene jobber mer enn hva vernebestemmelsene tillater for å få bemanningen til å gå rundt er en «tikkende bombe».

- Vi står rett og slett på tynn is, og i mange sammenhenger er ikke dagens system forsvarlig, sier Torgersen.

Turnusleger E24 har vært i kontakt med har alle som en avslått å stå frem med historien sin. Grunn: Frykt for yrkeskarriere og represalier fra arbeidsplassen.

LES OGSÅ: Ahus pålegger sykepleierne ekstra helgevakter

Etterlyser eksempler

Arbeidsgiverforeningen Spekter ser imidlertid langt fra like alvorlige på problemet som de som daglig opplever det ekstreme arbeidspresset.

KJENT MED PROBLEMSTILLINGEN: Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

- Vårt overordnede syn er at ordningene skal være forsvarlig for alle, også leger i turnus. Arbeidstiden skal ikke gå på bekostning av HMS, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen til E24.

Larsen viser samtidig til at så lenge ikke graverende eksempler kommer frem, vil det være vanskelig å gå systematisk til verks for å få kartlagt omfanget. Han støtter Torgersens argument ved at det ikke vil være holdbart over tid hverken for samfunnet, pasientene eller legene dersom legene

- Dersom noe uansvarlig skjer må man få frem eksemplene. Men det er lite å gjøre så lenge vi ikke har konkrete tilfeller å se på, sier Larsen.

LES OGSÅ:Én av tre overleger vurderer å slutte ved Ullevål

Må tøye strikken

President i Legeforeningen, Hege Gjessing, er kjent med at det finnes tilfeller der ferske leger jobber utover vernebestemmelsene, uten at hun vil karakterisere utbredelsen av det som et problem.

- Er det ideelt at legene jobber så lenge?

- Spørsmålet du stiller har ikke noe ja- eller nei-svar. Situasjonen og forholdene er veldig forskjellige, og det er stor variasjon fra avdeling til avdeling. Det å ha en felles løsning for alle sykehus og distriktskontorer ville hverken vært håndterlig eller fornuftig, sier Gjessing.

Riktignok har arbeidsgiverforeningen Spekter erkjent problemet. Mens det tidligere var lov å jobbe 24 timer i strekk ble dette strammet inn til maksimalt 19.

- Enkelte steder ville driften på kontorene rett og slett ikke gått rundt om man ikke jobbet utover vernebestemmelsene. Da blir det å tøye strikken for arbeidstid det beste alternativet, sier legepresidenten.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no