Økt ledighet blant innvandrere

To av tre nye ledige det siste året er innvandrere, og økningen er størst blant arbeidsinnvandrere fra EU, viser nye tall.

FLERE LEDIGE: Økende ledighet blant arbeidsinnvandrere fra EU er det største bidraget til at ledigheten blant innvandrere økte i tredje kvartal, viser tall fra SSB.
Publisert: Publisert:

Arbeidsledigheten blant innvandrerne øker. De fleste ledige innvandrerne er fra ikke-vestlige land, men den største økningen i ledigheten kommer blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere.

To av tre nye arbeidsledige det siste året er innvandrere, skriver Finansavisen. Det meste av økningen skyldes økt ledighet blant arbeidsinnvandrere fra EU. Det viser Statistisk sentralbyrås ledighetstall for tredje kvartal.

Mens innvandrere utgjør 12 prosent av befolkningen og 14 prosent av arbeidsstyrken, er 35 prosent av de arbeidsledige innvandrere. De fleste ledige innvandrerne er fra ikke-vestlige land.

Innvandrere fra Afrika har høyest ledighet, med 14,1 prosent. Deretter kommer innvandrere fra Asia, med 8,8 prosent, Øst-Europa utenom EU, med 7,3 prosent og Sør- og Mellom-Amerika med 7,0 prosent. Blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var det en ledighet på 6,8 prosent.

For befolkningen under ett økte ledigheten med 0,2 prosent til 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Innvandrermenn hadde i alt en ledighet på 6,3 prosent, mens innvandrerkvinnene lå på 7,8 prosent ledige. I befolkningen ellers var andelene ledige 2,1 prosent blant menn og 2 prosent hos kvinner.

I absolutte tall var 73.522 personer her i landet arbeidsledige i tredje kvartal.

LES OGSÅ:

Arbeidsledigheten steg hos Nav i oktober

Flere sysselsatte - 96.000 arbeidsledige

Publisert:
Gå til e24.no