NHH-professor: – Bli bærekraftige eller forsvinn

Bedrifter som ikke får til en bærekraftig omstilling vil gå konkurs. Det mener professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Ingen sans for de store: Professor Tor W. Andreassen har ingen sans for store selskaper som Amazone, Facebook og Google, fordi disse ikke bidrar til samfunnet gjennom å betale nok skatt. Da er de ikke bærekraftige, mener han.
Ledertalentene 2021
 • Caroline Grundekjøn
Publisert:

For 13. gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv.

Den årlige kåringen hedrer landets dyktigste ledere under 35 år.
Nominasjonsperioden er nå avsluttet. Følg den videre prosessen på E24.

I samarbeid med

– Det fungerer ikke å tenke på denne måten lengre. Bedriftene er til blant annet for investorene, men de er også til for samfunnet, kunder og ansatte, sier NHH-professor Tor W. Andreassen.

– I dag er det forventet at bedriftene også bidrar til å løse samfunnsproblemer.

Økonomen Milton Friedman er kjent for sin doktrine om at bedrifters eneste samfunnsoppgave er å tjene penger for aksjonærene.

Læresetningen har vært en bauta i økonomipensumet verden over siden den ble presentert i en artikkel i New York Times i 1970. Nå står den for fall. I hvert fall hvis vi skal vi tro NHH-professor Andreassen.

– Dette vil sette nye krav til dagens ledere i næringslivet, mener Nanna Ringstad, fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet.

Grønne løsninger og bærekraftige verdier

Andreassen mener at bærekraft vil være et suksesskriterium for bedrifter i nær fremtid, og at selskaper som ikke klarer å omstille seg vil gå dukken.

– Forskning og innovasjoner vil skape en kreativ ødeleggelsesprosess der bedrifter som ikke leverer på bærekraft vil forsvinne samtidig som nye, bærekraftige bedrifter vil komme til.

Med «bærekraft» mener NHH-professoren både en satsing på grønnere løsninger, men også bærekraftige verdier som menneskeverd, likhet, demokrati, ytringsfrihet og mangfold.

E24 skal kåre Norges største ledertalenter innen syv ulike kategorier. Kjenner du en dyktig bærekraftsleder? Tips oss om ledertalenter og les mer om kåringen her!

Les også

– Unge vil ha en jobb med mening

Bærekraft er veien til lønnsomhet

I sin bok «Reimagining Capitalism» argumenterer Harvard-professoren Rebecca Henderson for at bedrifters samfunnsansvar og profitt går hånd i hånd. Andreassen mener dette må være den nye måten å forstå økonomi på, og forklarer det med interessentmodellen:

– Vi må løfte perspektivet vårt fra kun å analysere kunden og bedriften til å også se på samspillet mellom disse to og myndighetene, mellommennene og investorer.

Økonomiprofessoren forklarer at bedrifter vil bli «nudget» (dyttet, red.anm.) av både myndigheter, mellommenn og investorer eller kreditorer i en mer bærekraftig retning. For å løse de store samfunnsutfordringene kan ikke aksjonærenes profittmaksimering stå øverst.

– Innbyggerne stemmer frem grønne politikere, og investorer vil investere i grønne bedrifter fordi innbyggerne vil kjøpe varer og tjenester fra bærekraftige bedrifter. Som investorer vil kundene investere i grønne fond.

– For å være lønnsomme på sikt, må bedriftene få samspillet mellom alle disse aktørene til å fungere. Da må de ta samfunnsansvaret sitt og gjøre bærekraft til en sentral del av strategien sin.

Les også

Hjelp disse med å kåre Norges største ledertalent

Blir mer konkurransedyktige: Ringstad sier at bedrifter som klarer å gjennomføre en bærekraftig omstilling, vil få et konkurransefortrinn.

– Trenger en endret rolleforståelse

Nanna Ringstad er fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet, den største fagforeningen i finansbransjen.

Hun forteller at finanssektoren opplever en økende interesse for bærekraft, og at dette henger sammen med blant annet forventninger fra kunder og andre interessenter, lønnsomhet og å posisjonere seg for krav og reguleringer som kommer fra EU.

– EU legger premissene for utviklingen av bærekraftig finans. Målet er å gjøre både finansnæringen og næringslivet mer bærekraftig, sier hun.

Ringstad forklarer at for omverden betyr dette at vi fremover tydeligere vil se hvor godt posisjonerte selskaper er, og hvor store omstillinger de må igjennom for å bidra til å nå klimamålene. Denne kunnskapen er etterspurt fra både eiere, investorer og kunder, sier Ringstad.

Hun er derfor enig med Andreassen i at det nå kreves en endret rolle- og ansvarsforståelse av selskaper.

– Det er økende forventning til at finansnæringen skal fylle en større rolle i samfunnsutviklingen, som går utenfor det å bare «tjene» aksjeeierne, sier hun.

– Finansnæringen skal fungere som et «verktøy» for bærekraftig omstilling, og et viktig samfunnsansvar for næringen fremover er å bidra til bærekraftig omstilling i andre næringer gjennom å gi råd, dele kunnskap, stille krav til hva penger finansierer og hvor de investeres.

Ringstad forteller videre at selskaper som tar bærekraft på alvor, og som styrer, investerer og omstiller seg deretter, vil få en økt konkurransekraft.

Les også

Kjenner du Norges største ledertalent?

– Trenger modige ledere

For at bedrifter skal kunne sikre seg en rolleendring, mener Ringstad at det vil kreve mer av lederne.

– Endret rolleforståelse krever modige ledere og ambisiøse styrer med en holistisk tilnærming til bærekraft.

Det, i sin tur, krever kunnskap om de globale utfordringene samfunnet står overfor, og forståelse for at morgendagens næringsliv må være en del av løsningen, mener Ringstad.

– Det må settes tydelige mål, og bygges stein for stein.

– Tid, kultur og kompetanse er nøkkelord, sier Ringstad.

Kjenner du et ledertalent? Meld kollegaen din på her!

Les også

Ledertalentene er i gang: – Godt lederskap har vært ekstra viktig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ledertalentene 2021
 2. Bærekraft
 3. Næringsliv
 4. Økonomi
 5. Ledertalentene
 6. Omstilling
 7. Finansforbundet

Flere artikler

 1. – Unge vil ha en jobb med mening

 2. Ledertalentene: Siste sjanse!

 3. Finansleder: – Håper flere kvinner får øynene opp for finans

 4. – Jeg vil hedre de som har vært tøffe i motvind

 5. Ung leder: – Forsvaret gjorde meg til en god sjef