Nav: Trygdesvindel for 183 millioner

Nav har anmeldt 907 personer for trygdesvindel hittil i 2016.

SVINDEL: Så langt i år er 907 anmeldt for trygdesvindel.
  • E24
Publisert:

Svindel av dagpenger topper statistikken. Så langt i år er 563 personer anmeldt for svindel av dagpenger for til sammen 83,6 millioner kroner.

Det er på nivå med samme tid i fjor, skriver Nav i en pressemelding.

Ordningen skal sikre inntekten til de som står utenfor arbeidsmarkedet.

– Systemet er tillitsbasert og de aller fleste som mottar stønader fra Nav er ærlige. Men det er alvorlig når noen misbruker ordninger som er ment som inntektssikring, sier arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

Reiser til utlandet

Majoriteten av de anmeldte har holdt tilbake informasjon om at de er i arbeid.

I tillegg har Nav de senere årene anmeldt flere som urettmessig har mottatt stønad under opphold i utlandet.

Hittil i år er 97 personer anmeldt for til sammen 22 millioner kroner for slik svindel.

De fleste er anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

– Kontrollene av utlandsopphold er trappet opp de siste årene. Vi anmelder dem vi mener bevisst har holdt tilbake opplysninger. Det er svært viktig at alle som mottar stønader fra NAV forstår hvilke rettigheter og plikter som følger med, sier Vågeng.

Saker i millionklassen

De 10 største sakene utgjør til sammen 16,6 millioner kroner.

Hver av disse sakene gjelder trygdesvindel for en million kroner eller mer. Flertallet har jobbet svart og samtidig mottatt trygd de ikke har hatt krav på.

Trygdesvindel straffes strengt

Høyesterett har uttalt at slik svindel over 1G, i overkant av 90.000 kroner, normalt skal straffes med fengsel. Nav krever også alltid tilbake pengene.

Les også

Hvor stor er egentlig arbeidsledigheten i Norge?

Les også

LO-lederen om rekordledigheten: – Viser at krisen ikke er over

Les også

250 må gå i Beerenberg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nav
  2. Arbeidsliv
  3. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Nav: Trygdesvindel for 50 millioner

  2. Nav-svindel i utlandet for nær 160 millioner kroner

  3. Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

  4. 895 dømt for trygdebedrageri for 180 millioner kroner

  5. Etterlyser bedre kontrollmekanismer hos Nav: 33 personer og bedrifter anmeldt for svindel