Her er partienes student-løfter: Disse vil gi studentene 33.500 kroner mer hvert år

Studiestøtten har aldri vært så lav som nå. Det trengs 12.000 flere studentboliger innen fire år. Her er partienes studentløfter.

LOVER PENGEDRYSS: Rødt, SV og KrF er de eneste partiene som vil heve studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (grønn hake). Det betyr 33.500 kroner mer til hver student i året. Flere andre partier vil øke lån og stipend, men sier ikke hvor mye. Alle støtter imidlertid årlige prisjusteringer.
Publisert:

Lav støtte. Den siste uken har debatten rast rundt studiestøtten til studenter.

Dine Penger presenterte sist søndagkrisegrafen for studenter, som avdekket at studenter aldri har vært fattigere enn nå. Regjeringen har prioritert nye studentboliger, men bare en av syv får studentbolig.

- Vi trenger 12.000 nye boliger bare i de neste fire årene. Her må det satses med en gang, sier leder Ola Magnussen Rydje i Norsk Studentorganisasjon.

Det fikk den borgerlige opposisjonen til å reagere, blant annet Tord Lien (FrP) som mener at «Norge ikke har råd til Rimi-studenter»

LES OGSÅ: Slik vil politikerne løse boligkrisen for unge

KRISEGRAFEN: Målt mot folketrygdens grunnbeløp (G) har studiestøtten aldri vært lavere enn nå.

Løfter. Men hvordan vil støtten til studenter bli dersom andre partier kommer til makten?

Og hvor mange studentboliger planlegger de ulike partiene å bygge?

Dine Penger har undersøkt de ulike partienes student-løfter.
Alle partiene lover flere studentboliger, men ikke alle vil tallfeste økningen. Rødt, SV og KrF vil alle gi studiestøtten et løft til 1,5 G – som utgjør 33.500 kroner mer enn i dag.

LES OGSÅ: Tjen penger på vei hjem fra ferie

33.469 kroner mer. Studiestøtten kan måles som en andel av folketrygdens grunnbeløp (G), som fra mai i år er satt til 85.245 kroner.

Studiestøtten blir til høsten justert til 94.400 kroner. Det utgjør 1,11 G, som er det laveste nivået registrert siden 1975. Gjennom store deler av nittitallet utgjorde studiestøtten (stipend og lån) godt over 1,5 G.

En studiestøtte på 1,5 G gir 127.868 kroner med dagens G. Det gir studentene 33.468 kroner mer å rutte for per år enn i dag.

HER ER PARTIENES STUDENT-LØFTER

Dine Penger har undersøkt hvordan de ulike partiene vil bedre situasjonen for studentene – med fokus på studiestøtte og studentboliger.

Rødt

Studiestøtte: Vil øke til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (127.868 kroner), og utbetale støtten over 11 måneder.

Studentboliger: Vil bygge minst 5000 studentboliger årlig.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Studiestøtte: Vil øke til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (127.868 kroner) og lønnsjustere dette hvert år. Utbetalingsordningen skal utvides til 11 måneder mot dagens 10.

Under dagens regjering utgjør studiestøtten 1,11 G (94.400 kroner), red. anm.

Studentboliger: Vil øke byggetakten til minst 2000 nye studentboliger hvert år i stortingsperioden.

Dagens regjering har innvilget bygging av mellom 1000 og 1500 boliger årlig, red. anm.

Arbeiderpartiet (Ap)

Studiestøtte: Vil øke støttebeløpet, men sier ikke hvor mye. Vil fordele støtten over 11 måneder, og ellers ha årlig prisregulering som i dag.

Under dagens regjering utgjør studiestøtten 1,11 G (94.400 kroner), red. anm.

Studentboliger: Vil trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boligenheter i året.

Dagens regjering har innvilget bygging av mellom 1000 og 1500 boliger årlig, red. anm.

Senterpartiet (SP)

Studiestøtte: Vil utvide finansieringen til 11 måneder, men foreslår ingen økning fra dagens nivå.

Under dagens regjering utgjør studiestøtten 1,11 G (94.400 kroner), red. anm.

Studentboliger: Vil bygge minst 1500 studentboliger i året.

Dagens regjering har innvilget bygging av mellom 1000 og 1500 boliger årlig, red. anm.

Kristelig folkeparti (KrF)

Studiestøtte: Vil knytte studiestøtten til folketrygdens grunnbeløp og øke den til 1,5 G per år (127.868 kroner). Utbetalingsordningen skal utvides til 11 måneder mot dagens 10.

Studentboliger: Vil øke byggetakten til 3.000 nye studentboliger i året.

Venstre (V)

Studiestøtte: Vil prisregulere årlig og utvide studiestøtten til 11 måneder fra dagens 10 til 11 måneders studiestøtte. Det vil medføre 10 % økning i studiestøtten, eller drøyt 9.000 kroner i året. Ifølge Venstre har de fulgt opp dette løftet i sitt alternative statsbudsjett i 2009-2013.

Studentboliger: Vil øke byggetakten til 2000 studentboliger årlig.

Høyre (H)

Studiestøtte: Har ikke programfestet noe konkret beløp. Partiet er imot å koble støttebeløpet til G, men ønsker årlige justeringer som følger lønns- og kostnadsveksten i samfunnet.

Studentboliger: Vil bygge flere, og åpne for mer samarbeid med private utbyggere. Har ikke gitt noe konkret antall.

Fremskrittspartiet (Frp)

Studiestøtte: Vil øke studiestøtten til 11 mnd og koble vekst til utviklingen i grunnbeløpet slik at den følger årlig lønns- og prisvekst. Partiet har ikke programfestet å øke studiestøtten fra dagens nivå ut over dette.

Studentboliger: Vil øke byggetakten til 2000 studentboliger hvert år fremover.

Miljøpartiet de grønne

Studiestøtte: Sier ingenting om økt studiestøtte i partiprogrammet.

Studentboliger: Vil bygge minst 3 000 studentboliger per år inntil behovet er dekket.

Kilde: partiprogrammer, partiene selv.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no