Få skattefrie studentkroner

Selv om mange nettopp har fått et nytt studielån inn på kontoen, finnes det flere måter å fylle opp kontoen på. Vi viser deg hvordan du kan få skattefrie kroner inn på kontoen.

Faksimile: Legathåndboken
Publisert:

For 195 kroner kan du skaffe deg «Legathåndboken 2007». Siden første utgave kom ut i 1985, er sideantallet doblet og er nå på 640 sider. Boken har nå samlet antall på 2.500 støtteordninger.

Her kan du søke i Legathåndboken gratis

Påvirker ikke støtten fra Lånekassen

Lånekassen har tidligere opplyst til Dine Penger at legater og stipender du mottar i Norge ikke påvirker lån og stipend fra Lånekassen. Studerer du derimot i utlandet, kan reisestipend og skolepengestipend (gebyrstipend) bli noe redusert.
Mange av legatene og stipendene gis også til ikke-studerende søkere. Flere av stipendene og legatene krever at du jobber innenfor et bestemt yrke og at du for eksempel skal videreutdanne deg.

Mye penger

Legatene/stipendene du kan søke på varierer fra noen hundrelapper til flere tusen, men du behøver ikke være student for å få tildelt legatene. Det gis støtte til studier innenfor de fleste fagområder, men legatene/stipendene har konkrete søkerkriterier.

Typiske vilkår for å bli tildelt legat er at du:

· Bor

innenfor et bestemt geografisk område.

· Studerer

innenfor et avgrenset fagområde
eller ved et bestemt lærested.

· Forske

r innenfor et spesielt fagområde.

· Lider

av en spesiell sykdom.

· Gjør

en innsats innen et spesielt fag- og/eller geografisk område eller for en spesiell gruppe.
Svært mange personer vil oppfylle vilkårene for å bli tildelt et legat, og da er det selvfølgelig fritt frem å søke.

De fleste slipper også skatt på støtten

Får du støtte som student utenfor arbeidsforhold, er dette normalt ikke skattepliktig. I Lignings-ABC 2005 står det at «utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold ikke er skattepliktige når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen». Dette vil etter vår mening dekke de fleste studenter.
Men er stipendet av en slik karakter at det er «egnet til å bidra vesentlig til mottakers leveomkostninger i stipendperioden», er det skatteplikt i følge Lignings-ABC 2005.
I verste fall kan du havne i gråsonen mellom skatt eller ikke skatt. I slike tvilstilfeller er det ligningskontoret som tar den endelige avgjørelsen. Får du for eksempel forskningsstipend eller -legat utenfor arbeidsforhold som er ment å erstatte arbeidsinntekt, vil dette uansett være skattepliktig.

Publisert:

Her kan du lese mer om