Flere forventer å ansette

Norske arbeidsgivere forventer økt bemanning i tredje kvartal.

FLERE ANSATTE: Spesielt innen bank- og finanssektoren er det mange flere som forventer å bemanne i tredje kvartal i år. Her fra Dnb Nor Markets.
Publisert: Publisert:

15 prosent forventer å ansatte flere neste kvartal. Det er en økning på tre prosent fra andre til tredje kvartal i år, viser en undersøkelsen gjennomført av Manpower Group.

Det er forventet økning av ansatte i alle sektorer, men den er størst innenfor bygg og anlegg, bank og finans og i produksjonsbedrifter.

Tre prosent forventer nedbemanning.

I ferd med å snu

Hittil i år har forventningene til bemanning sunket.

– Den nedadgående trenden vi så i første halvdel av året ser ut til å snu. Vi så antydninger til dette allerede mot slutten av forrige kvartal, da vi opplevde en langt mer positiv tone fra norske arbeidsgivere, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower Group Norge i en pressemelding.

- Med unntak av offentlig sektor, hvor utviklingen er tilnærmet flat, lover det godt for en rekke sektorer i tiden fremover. Alt tyder på en stigende optimisme i næringslivet, sier Brath.

Norge ligger helt i toppen blant landene i Europa som forventer oppbemanning.

Tyskland er i tet med en forventet økning på 12 prosent. På delt annen plass med ni prosent finner vi Norge, Sverige og Belgia.

Ikke krise

Bank- og finansbransjen i Norge skiller seg ut fra mange andre land i Europa og i resten av verden.

– Bank- og finansbransjen i Norge har ikke blitt like hardt rammet av finanskrisen som de fleste andre land, sier Brath.

Her forventer 17 prosent av arbeidsgiverne oppbemanning, sammenlignet med ti prosent i forrige kvartal.

- Vi så et mindre fall i forventet oppbemanning i denne bransjen i forrige kvartal, trenden har generelt sett vært meget positive over lengere tid, til og med når andre bransjer har vært rammet av nedbemanning.

Publisert: