Datatilsynet: - Nav bruker avhørsmetoder for å avsløre juks

Datatilsynet usikre på om Nav følger loven i jakten på trygdemisbrukere, viser ny rapport.

BLIR SJEKKET: Nav bruker Facebook og ringer naboer, arbeidsgivere og andre for å avsløre om folk jusker seg til trygd. Datatilsynet er skeptisk.
Publisert:

Det fremkommer i en foreløpig kontrollrapport fra Datatilsynet hvor NAV blir hudflettet.

Her står det også at trygdeorganet bruker Facebook og kan ringe naboer, arbeidsgiver og andre for å avsløre om folk tusker til seg penger i forbindelse med stønader til enslige forsørgere og sykepenger.

- Må ta svindlerne

- NAV forvalter fellesgoder og vi synes det er viktig og riktig at NAV undersøker og tar dem som svindler. Men de må være skikkelige i alt de gjør, og vi må stille store kvalitetskrav. Vi vet ikke om de følger loven, den er så vid at det er uklart, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Nå etterlyser han et nytt regelverk og nye rutiner.

Datatilsynet avdekker også at NAV som klar hovedregel unnlater å informere den det gjelder om sin innhenting og behandling av personopplysninger. Men samtidig kan altså naboen eller ansatte i barnehagen være orientert om at NAV mistenker deg for trygdejuks.

«Datatilsynet har avdekket betydelige mangler ved NAVs etterlevelse av personopplysningsregelverket i forbindelse med kontrollvirksomheten. Manglene er av en slik art at det kan stilles spørsmål ved om staten tilfredsstillende ivaretar rettssikkerheten til de personer som underlegges NAVs kontroll», heter det i rapporten.

Avhør

MEGET SKEPTISK: Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon vet ikke om Nav følger loven.

Datatilsynet er også kritisk til at stønadsmottager, ofte enslige forsørgere, innkalles til en samtale istedenfor at nødvendige opplysninger gis skriftlig eller via spørreskjema. Noe som, ifølge rapporten, var vanlig før.

-Vi setter spørsmålstegn ved om det er lov å innkalle til samtale på denne måten. Konsekvensen av ikke å møte er at du kan miste trygden din, sier Thon.

NAV operer ifølge tilsynet med et dokument de kaller «Forslag til samtaledisposisjon».

«Dokumentet gir anvisning på klassisk avhørsmetodikk,» heter det i rapporten. Det gis blant annet rettledning i å holde tilbake opplysninger fra den som forklarer seg for så å konfrontere vedkommende senere.

- Hensikten er vel er å sette fast folk på denne måten og det får oss til å tenke i retning av politimetoder, sier Thon.

Ikke imponert

Han er ikke imponert over NAVs arbeidsmåter.

- Rutiner, regler og lovverk er ikke på plass rundt dette. Det er ødeleggende for dem som blir beskyldt for trygdemisbruk uten at de gjort noe galt, sier Thon.

Han er også skeptisk til at NAVs kontrollenhet i stor grad kobler sine egne og andre etaters registre.

- Det er ikke noe forbud mot dette, men det må være klare regler for når du kan gjøre det. Vi følte at NAV hadde fått blankofullmakt til å skanne alle statlig registre i jakten på trygdesvindlere og det mente vi var feil, sier Thon som har tatt kontakt med Arbeidsdepartementet.

Les også

Brukerne mer fornøyd med Nav
Regjeringen lover lav arbeidsledighet ut neste år
- Lykken er når noen sier opp

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om