– Jeg har gjennom det siste året blitt mer og mer betatt av en kollega som jeg i perioder har jobbet mye sammen med, skriver innsenderen. Bildet er et illustrasjonsbilde.

Er det lov å sjekke opp en kollega?

Innsenderen er betatt av en kollega - men er usikker på om han kan be vedkommende ut uten å havne i trøbbel på jobben.

  • Thor Arne Wullum og Svanaug Bergland
    Thor Arne Wullum og Svanaug Bergland
    Advokat hos Storeng, Beck og Due Lund | Daglig leder Konsistens
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Spørsmål: Jeg har gjennom det siste året blitt mer og mer betatt av en kollega som jeg i perioder har jobbet mye sammen med. Hadde det ikke vært for at vi var kollegaer ville jeg invitert vedkommende ut for lenge siden. Jeg er imidlertid litt i tvil om jeg kan gjøre det, spesielt etter det store fokuset på seksuell trakassering som har vært etter #metoo. Jeg har sjekket arbeidsreglementet vårt, men det står ingenting der om dette.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Dette en problemstilling som ikke er lovregulert og som heller ikke er så enkel å regulere i et arbeidsreglement. Som hovedregel er det en privatsak hva du ønsker å gjøre i fritiden, herunder hvem du ønsker å tilbringe tid sammen med. Det er likevel slik at lojalitetsplikten du har som arbeidstaker kan påvirke hvilket handlingsrom du har, også i fritiden.

Det innebærer i praksis at du ikke nødvendigvis kan foreta deg ting i fritiden som vil være skadelig for arbeidsgivers interesser.

I ditt tilfelle er det nok ingen tvil om at det foreligger en risiko for at det kan påvirke det kollegiale forholdet til kollegaen din negativt, dersom dere innleder et forhold som senere tar slutt eller dersom vedkommende opplever din henvendelse upassende. Dette kunne tilsi at man som arbeidstaker bør være forsiktig med å ta et slikt initiativ.

Det er likevel slik at mange par møter hverandre på jobb og lagmannsretten har helt nylig lagt til grunn i en arbeidsrettssak at det i arbeidslivet er akseptabelt å kontakte arbeidskollegaer utenfor arbeidstiden, også med sikte på å «innlede forhold». Det er imidlertid viktig at slik kontakt ikke bør være av seksuell art til å begynne med. Dette skyldes at det vil være upassende tatt i betraktning at dere per i dag, slik jeg forstår det, kun har en kollegial relasjon.

Svar fra Svánaug Bergland:

Folks følelsesliv kan ikke reguleres, ei heller den romantiske dimensjonen. Men i din og evt. din kollegas situasjon er det viktig og riktig å tenke gjennom mulige konsekvenser før man involverer seg.

Det faktum at du spør om hvordan du skal forholde deg, gjør meg rolig på at du har den nødvendige forståelse og respekt både for din kollega og din arbeidsgiver i denne situasjonen.

Som et prinsipp bør du/dere passe på at deres personlige relasjon utspiller seg på den private arena, adskilt fra arrangementer, møter og lignende i regi av arbeidsgiver.

Det er naturlig i en evntuell slik relasjon at jobben blir et samtaletema, og da er det viktig å huske på de regler og retningslinjer dere er bundet av gjennom ansettelsesavtalen. Det kan for eksempel gjelde konfidensialitet rundt informasjoner og kunnskap dere måtte ha i kraft av deres stillinger osv. Korridorsladder og baksnakkelser bør dere ligge langt unna. Skulle dere etter hvert etablere et mer varig forhold, bør dere tenke gjennom om dere skal informere nærmeste overordnede og/eller HR. Det er aldri galt å være åpen og ærlig og mye bedre enn at det oppstår usanne rykter. Lykke til!

Publisert: