McKinsey: Fire grunner til at likestilling bidrar til lønnsomhet

Det internasjonale rådgiverselskapet McKinsey har gjennom flere år med undersøkelser kommet frem til fire grunnleggende årsaker til at likestilling og mangfold bidrar til lønnsomhet i en bedrift.

Likestilling var temaet i McKinsey Norges podcast «I morgen» 3. juni, der Stine Rømmen Andersen (t.h.) snakket om funnene med techgründer Isabelle Ringnes (t.v) og Finans Norge-sjef Idar Kreutzer.
Publisert: Publisert:

– Det er ingen tvil om at likestilling fører til økt økonomisk lønnsomhet, forteller Stine Rømmen Andersen, partner i McKinsey, til E24.

– Når man ser på de økonomiske gevinstene likestilling gir, er det underlig at det fortsatt finnes virksomheter som ikke har dette høyt på agendaen.

Funnene til rådgivningsselskapet er basert på et bredt initiativ som heter Diversity Matters, tidligere Women Matters.

Undersøkelsen gjøres årlig og har pågått i over ti år, rettet mot ulike markeder. Noen ganger retter McKinsey fokuser på virksomheter i Europa, andre ganger Asia eller USA.

Den siste undersøkelsen ble gjort i USA, Sør-Amerika og Asia.

– Funnene som har blitt gjort gjennom Diversity Matters har vært konsistente gjennom de siste ti årene på tvers av markedene, men unntak av noen små prosenter, forteller Andersen.

Les også

Mangfold blant økonomistudenter: - Det er et maratonløp

15 prosent høyere lønnsomhet ved likestilling

I hvert land som er inkludert i den årlige undersøkelsen, er det representanter som hjelper til med å identifisere de største selskapene i landet, og som igjen kan være med i kartleggingen.

I Norge kan dette være selskaper som Tine, Telenor og Posten.

– Dersom selskapet blir med i undersøkelsen starter det med en datadump, altså en konkret samling av statistikken i selskapet, som hjelper oss blant annet med å identifisere personene i de ulike nivåene i selskapet, opplyser Andersen.

Stine Rømmen Anderssen er norsk representant for McKinsey, og snakker om de fire drivkraftene bak lønnsomheten i selskaper med mindre kjønnsgap i torsdagens episode av McKinsey.

Videre sender de ut en en spørreundersøkelse som alle i virksomheten skal svare på, der de får svar på hva som er driverne bak selskapets likestillingstall.

– Undersøkelsen viser at lønnsomheten, i gjennomsnitt, er 15 prosent høyere i selskapene som er best på likestilling mellom menn og kvinner sammenliknet med selskapene som er dårligst i klassen, forteller Andersen.

– Lønnsomheten er derimot 35 prosent høyere i snitt, i selskaper som har innarbeidet et etnisk mangfold blant de ansatte.

4 drivere bak økt lønnsomhet

Andersen forteller at McKinsey ikke tror likestilling i seg selv utgjør den store forskjellen, men at det er fire drivere som får lønnsomheten til å øke med et mer mangfoldig lederteam.

  1. Man får en større pool av talenter å velge mellom. Det gir bedre folk inn døra, og bedre resultater.
  2. Beslutningskvaliteten går opp i sammensatte team. Det har vi sett mange steder, men Harvard, som er langt fremme i å forske på dette, har også masse data på at sammensatte team gir bedre beslutninger.
  3. Funn i kundeinnsikten viser at fler og fler kvinner er med på å ta de store beslutningene, både i hverdagen og i næringslivet. Det vil si at kvinner generelt har fått mer ansvar når det kommer til hverdagslige innkjøp, i alt fra varer til hjemmet, til kjøp av bil og bolig. I næringslivet har kvinner også fått en viktigere rolle som beslutningsdeltakere for å ta kvalitetssikre valg for bedriften.
  4. Det fjerde og siste poenget går også på dette med størst mulig tilgang til pool av talenter, men det er flere og flere unge som ønsker å være i en bedrift hvor likestilling er på agendaen og hvor man har en kjønnsbalansert organisasjon. Det ser vi at blir viktigere og viktigere.
Les også

– Her kan jeg snakke om at jeg gleder meg til å stå på ski i påsken uten at noen blir positivt overrasket

– Positive resultater

– Ved å fokusere på mangfold og likestilling, blir det i større grad ansatt flinke mennesker som har ulik bakgrunn og erfaring. Dette har bidratt til flere nytenkende og innovative løsninger i selskapet, forteller Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

Selskapet havnet i år på toppen av SHE-indeksen, en undersøkelse som skal dokumentere hvor langt selskaper har kommet i jobben for et mindre kjønnsgap, spesielt med fokus på toppledelser.

Magnus Frantzen Eidsvold, mediekontakt i Equinor, forteller at flere av funnene til McKinsey stemmer overens med interne resultater i selskapet.

– Vi ser også at beslutningene som blir tatt på vegne av selskapet har blitt bedre, fordi vi fått ett bredere perspektiv og flere innspill til avgjørelsene som blir tatt, sier han.

Eidsvold forteller altså at funnene til McKinsey samsvarer i stor grad med de resultatene mangfoldet har skapt i selskapet.

– Vi ser at mangfold blant de ansatte har ført til flere positive resultater på vegne av selskapet. Dette er også en av hovedårsakene til at vi jobber hardt for et mangfoldig arbeidsmiljø, sier han.

I dag regner de 47 prosent av alle teamene i Equinor som mangfoldige. Eidsvold forteller at ambisjonen er at alle team skal være det innen 2025.

– I Equinor er kjønnsbalanse og likebehandling av kvinner, og av alle ansatte, en viktig prioritet. Mangfold og inkludering går rett til kjernen av selskapets verdier som er åpen, samarbeidende, omtenksom og modig, sier han.

– Vi stiller klare forventinger til våre ledere i dette arbeidet.

Sjekk ut E24s mangfoldsbarometer her!
Publisert: