Hjemmekontor har gitt i et oppsving i digitale møtekanaler som Teams, Zoom og Google Meet.

Thomas Brun
Jobbekspertene

Kan ledere kreve at ansatte er pålogget Teams hele dagen?

Et høyaktuelt spørsmål i disse hjemmekontortider: Kan sjefen kreve at du er på Teams hele dagen? E24s jobbeksperter svarer.

 • Thor Arne Wullum og Svanaug Bergland
  Thor Arne Wullum og Svanaug Bergland
  Advokat hos Storeng, Beck og Due Lund | Daglig leder Konsistens
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Spørsmål:

Jeg jobber som leder i en middels stor konsulentvirksomhet. Vi har som mange andre i Norge mer eller mindre sittet på hjemmekontor siden mars i fjor. Jeg opplever at det er vanskelig å ha kontroll og oversikt over hva mine medarbeider fyller arbeidsdagene med og når de er tilgjengelige.

Jeg har flere ganger opplevd å ringe medarbeiderne i ordinær arbeidstid og kun fått en SMS tilbake om at vedkommende er i butikken og ringer tilbake senere. Dette skaper etter min vurdering dårlig flyt i dagene våre og reduserer graden av samarbeid.

Jeg har fortalt avdelingen at jeg vurderer å innføre krav om at alle er logget på Teams hver dag fra klokken ni til klokken tre. Jeg har i den forbindelse sagt at de kun får medregnet arbeidstid når de er pålogget og tilgjengelige der. Det har kommet til dels kraftige protester på dette, og jeg blir derfor i tvil om jeg kan sette slike krav.

Har du noen innspill?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det er viktig at både ledere og medarbeidere er kjent med at arbeidsgivers styringsrett, altså retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, er tilsvarende på hjemmekontor som i den vanlige hverdagen på det ordinære kontoret.

Les flere spørsmål og svar fra Jobbekspertene her!

Du kan derfor stille de samme krav til dine medarbeidere nå som du gjorde da de utførte arbeidet sitt på kontoret. Det er derfor helt klart at du blant annet kan stille krav om at de skal være tilgjengelige mellom faste tidspunkt. Det er heller ingen tvil om at det i utgangspunktet er i orden å stille krav om tilgjengelighet for at vedkommende skal få tiden regnet som arbeidstid. Arbeidstid er nettopp den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Når det gjelder krav om at medarbeiderne er pålogget Teams er adgangen til å stille slike krav avhengig av formålet. Dersom formålet er at du som leder skal kunne kontrollere at vedkommende er til stede vil det regnes som en kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven og det gjelder egne vilkår og saksbehandlingsregler som må følges.

Dersom formålet derimot er å legge til rette for at dine medarbeidere kan samarbeide bedre med deg og med hverandre, vil beslutningen etter min vurdering ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett og være lovlig. Dette forutsetter naturligvis at beslutningen om å innføre dette kravet bygger på et forsvarlig grunnlag og ikke er vilkårlig. Det er videre viktig at du er oppmerksom på at du i sistnevnte tilfelle, altså om du innfører dette kravet for å legge til rette for bedre samarbeid, ikke kan bruke opplysningene for å kontrollere arbeidstiden.

Svar fra Svánaug Bergland:

Spørsmålet ditt er høyaktuelt, særlig nå som smittesituasjonen har vart så lenge og ser ut til å vedvare en stund til.

Ansatte håndterer og reagerer forskjellig på denne situasjonen bl.a. basert på personlige preferanser, familiesituasjon mm. Jobbarenaen og privatarenaen har smeltet sammen og nødvendiggjør nye rutiner, kommunikasjonsformer, fleksibilitet osv. Totalsituasjonen til hver enkelt ansatt må tas med i betraktningen.  Dette kan sette tillit og toleranse mellom ansatte og arbeidsgiver på prøve.

For mange arbeidsgivere har man måttet re-tenke både ledelse og arbeidsmiljø. I bedrifter der team-arbeid, leveranse-disiplin og resultat-fokus er fremtredende trekk ved bedriftskulturen, vil lederens viktigste oppgave er å «se» de ansatte, være tilgjengelig, sørge for kontinuitet i arbeidsoppgavene, gi hyppige og gode tilbakemeldinger o.l. Der kontrollbehovet er lite, er lederne er mindre opptatt av om jobben blir gjort «i kjernetiden» bare målene nås og kvaliteten opprettholdes. De tradisjonelt vanskeligste lederoppgavene som f.eks. kommunikasjon, involvering og samarbeid, delegering og oppfølging blir enda mer krevende i disse corona-tider.

Men det er sannsynlig at det å fokusere på disse lederoppgavene, vil gi bedre effekt enn å innføre rigide kontrolltiltak. Folk er stort sett ansvarsbevisste.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Jobbekspertene
 2. Hjemmekontor
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Arbeidsmiljø
 5. Ledere

Flere artikler

 1. Etterlyser corona-debatt: - Ingen tvil om at produktiviteten går ned på hjemmekontoret

 2. Betalt innhold

  Forsker: Dette er vinnerne og taperne på hjemmekontor

 3. Betalt innhold

  Dette kan du gjøre hvis folk ikke vil tilbake til kontoret

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Slik imponerer du sjefen fra hjemmekontoret

 6. Kriseåret 2020 førte til eksplosjon i overtidsbruk i Næringsdepartementet