Ny Nav-rapport om oljeingeniørene: Ledigheten økte 342 prosent på ett år– men mange får seg ny jobb

Oljesmellen har gitt kraftig vekst i oljeingeniører som mister jobben. Men en fersk kartlegging om veien tilbake til arbeidslivet får Nav-sjefen til å snakke om «forsiktig optimisme».

I SIDESPEILET: Stadig flere ingeniører tvinges ut av oljebransjen og inn i ledighet. Men en ny Nav-rapport viser at mange lykkes med å bytte bransjen og skaffe seg ny jobb.

Tore Meek NTB scanpix
 • Karl Wig
Publisert:

Etter at oljeprisen begynte sin lange og bratte vei nedover da høstmørket meldte seg i 2014, har arbeidsledigheten i oljebransjen skutt i været.

Det merkes godt i en industri som lenge var preget av såpass høy etterspørsel etter arbeidskraft, at det lenge var vanlig å headhunte ingeniører rett fra skolebenken.

– Det viktigste med denne analysen er at den gir grunn til forsiktig optimisme: Den viser at selv om ingeniørene går lengre som ledige, så flytter de i større grad på seg og mange finner seg ny jobb, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng til E24.

Målt i andelen som har sikret seg ny jobb etter endt periode som arbeidssøker, er situasjonen for oljeingeniørene faktisk bedre enn for de fleste andre, viser den ferske Nav-studien.

FORSIKTIG OPTIMIST: Men Nav-sjef Sigrun Vågeng er likevel klar på at ledigheten vil fortsette å øke i år.

Trond Solberg VG

Onsdag klokken 10 er det nettmøte med E24s Jobbeksperter. Frykter du for jobben din, eller har du andre spørsmål rundt arbeidsledighet, kan du sende dem inn her.

Kraftig ledighetshopp

For første gang noensinne har Nav utarbeidet en rapport som tar for seg jobbutviklingen blant oljeingeniørene.

De har fulgt jobbsituasjonen til vel 200.000 nordmenn som meldte seg som arbeidssøkere mellom juli 2014 og juli 2015.

Det er en periode hvor ledighetsveksten i oljebransjen var enorm: For ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi økte bruttoledigheten (arbeidsledige inkludert de på tiltak) med vanvittige 362 prosent fra juni 2014 til juni 2015, ifølge Navs tall.

Snittet for alle yrker var til sammenligning bare 4 prosent.

Men hvor ille er egentlig situasjonen for oljeingeniører som havner i ledighet?

Nav-analysen tyder på at den i alle fall ikke er så ille som den elleville prosentøkningen kan gi inntrykk av.

Blant oljeingeniørene er det faktisk en høyere andel som har sikret seg ny jobb etter endt arbeidssøkerperiode, enn snittet for alle yrkesgrupper.

– Vi ser også at en høyere andel av ingeniørene og sivilingeniørene innen petroleumsyrker kommer i arbeid sammenlignet med andre arbeidssøkende ingeniører og sivilingeniører, skriver Nav i rapporten.

Diagrammet under viser situasjonen for ulike yrkesgrupper to måneder etter at de har forlatt Navs registre:

FLERE I NY JOBB: Diagrammet viser status for ulike arbeidsgrupper to måneder etter avsluttet arbeidssøkeperiode. 74 prosent av oljeingeniørene er da i ny jobb, mot et snitt på 58 prosent.

Kilde: Nav

... men må jobbe hardt for jobben

74 prosent av ingeniørene innen petroleum har altså skaffet seg ny jobb to måneder etter at de ikke lenger var registrert hos Nav, mot en snitt på 58 prosent blant alle arbeidssøkere.

Samtidig tegner Nav-studien bilde av en beintøff kamp tilbake til arbeidslivet:

 • Perioden som arbeidssøkende er lengre for ingeniørene med oljebakgrunn enn for arbeidstagere flest.
 • Oljeingeniørene får oftere jobb i andre kommuner enn snittet, enten fordi de flytter eller velger å pendle.
 • Som man skulle forvente er det også høyere andel som starter ny jobb i en annen næring enn de tidligere jobbet i – rundt én av tre, ifølge Navs funn.

LENGRE VEI TIL JOBB: Grafen viser andelen som fortsatt står registrert som arbeidssøker hos NAV på ulike tidspunkt. Til alle tider er den høyere blant oljeingeniører enn for snittet.

Nav

– Er det slik at jobbsøkere med oljebakgrunn prøver hardere, eller er arbeidsmarkedet rett og slett ikke så vanskelig?

– Dette er folk som er vant med å jobbe i en bransje hvor det allerede er vanlig å røre mye på seg, sier Vågeng.

– Det er også folk med høy kompetanse. Studier har vist at høyt utdannede har større valgmuligheter fordi kompetansen kan brukes i mange forskjellige yrker, fortsetter Nav-sjefen.

Hun sier hun derfor ikke er overrasket over funnet.

Godta kraftig lønnsskrell?

– Arbeidsmarkedet vårt nå er ganske todelt. For to år siden hadde Rogaland landets laveste ledighet. Nå har de den høyeste. Samtidig har vi ni fylker hvor antallet ledige jobber innen ingeniør- og IKT-fag faktisk har økt det siste året.

– De med mulighet til å pendle, flytte på seg eller skifte sektor, har naturligvis større muligheter for å komme over i annen jobb. Og det sier seg selv at du også blir en mer attraktiv arbeidstager når du raskere går over i annet arbeid. Det er lurt å løfte blikket: I Stavanger har det for eksempel vært stor interesse blant ingeniører om for å bruke kompetansen sin i læreryrker, sier Vågeng.

– Det er gjerne dårligere betalt?

– Ja, det er det. Men jeg har registrert at flere nå understreker betydningen av å stå i jobb, selv om du må ganske kraftig ned i lønn. Det er en situasjon som er aktuell for mange nå. Det er jo ingen tvil om at oljebransjen har hatt et høyt lønnsnivå, sier Vågeng.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

– Du snakker om at denne analysen gjør deg optimistisk.

– Forsiktig optimistisk, korrigerer Vågeng.

– Imens har flere eksperter spådd at ledigheten vil vokse videre mot fem prosent. Tenker du at ledighetsveksten nå likevel kan være forbi oss?

– Nei, den er nok ikke det. Det kommer til å bli en økning i ledigheten også utover 2016. Det tror vi, i likhet med de fleste eksperter. Og det kan bli en smertefull situasjon for dem som rammes.

Arbeidsministeren: – Ikke over ennå

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier Navs kartlegging inneholder en god nyhet.

– Selv om ingeniørene er rammet hardest akkurat nå, ser vi gjennom rapporten at tre firedeler er i jobb to måneder etter at de sluttet å melde seg hos Nav. Og de er fleksible, både med hensyn til geografi og bransjer. Det er veldig bra, og bekrefter også mitt inntrykk, sier Hauglie til E24.

Samtidig tror hun ikke ledighetsstormen vil avta med det første.

– Nei, jeg tror ikke det er over ennå. Tvert imot tror vi ledigheten skal fortsette å stige i år, og at omstillingsbehovet er like stort fremover. Likevel er de siste ledighetstallene bedre enn vi og andre hadde ventet, og innen 2017 kan ledigheten være på vei ned igjen, sier Hauglie.

Les også

Nær 100.000 arbeidsledige i år

Les også

Send spørsmål om arbeidsledighet til E24s jobbeksperter

Les også

I denne kommunen har arbeidsledigheten økt 300 prosent

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Arbeidsledighet
 3. Nav

Flere artikler

 1. Arbeidsministeren til oljearbeidere uten jobb: – Alle må vurdere å flytte

 2. Morten (29) mistet oljejobben – nå er han lærer

 3. Krise-jobbmarked for ingeniører: Ledigheten har steget 58 prosent på ett år

 4. Annonsørinnhold

 5. Nav-tall: 1.500 færre helt ledige i mars

 6. Registrert arbeidsledighet faller markant