Fikk ikke refundert språkreise til 19.900 kroner: 15-åring plassert hos kjederøykende vertsmor i England

Gutten dro på treukers teaterkurs i Oxford til 19.900 kroner, men mistrivdes. Han fikk lite mat hos vertsfamilien – en kjederøykende, enslig mor. Klagen til Pakkereisenemnda førte ikke frem.

HÅNDPLUKKET VERTSFAMILIE: Familien som den forventningsfulle gutten fikk bo hos under teaterskole-oppholdet i Oxford, viste seg å være en kjederøykende enslig mor som var sparsommelig med matserveringen.
 • Anne Lise Stranden
Publisert:

Krevde refusjon: Full av forventninger reiste en 15-åring fra Norge til et tre-ukers teaterkurs i Oxford, arrangert av EF Språkreiser. Han ble lovt å få bo hos en «håndplukket» vertsfamilie.

Lite mat. Inemndsavgjørelsen til Pakkereisenemnda refereres det at han ble stuet inn på et lite rom hos en kjederøykende, enslig mor, uten selskap og med lite mat, ifølge ham selv. Etter et par dager reiste han hjem til Norge. Guttens mor tok kontakt med turarrangøren, som tilbød plass hos en annen vertsfamilie.

Men sønnen ble så fortvilet at han begynte å gråte bare ved tanke på å reise tilbake. Han var ikke tilsnakkelig på flere timer. Guttens mor krevde pengene for turen tilbake fra turarrangøren, EF Språkreiser.

Les også:Frastjålet diamanter til 60.000 kr på ferieøy

Prøvde å løse problemet. EF Språkreiser mente de hadde gjort det de kunne for å løse problemet.

Kurslederen ble tidlig klar over at gutten ikke trivdes i vertsfamilien, og prøvde å tilpasse situasjonen for ham. Hun ble enig med gutten om å prøve vertsfamilien i 3-4 dager før eventuell flytting til en annen familie.

Men gutten reiste plutselig hjem etter to dager, uten å diskutere nærmere med kursleder.

– Grovt villedende. Moren klaget på turarrangøren til Pakkereisenemnda. Hun mente markedsføringen av produktet Action Acting var grovt villedende, står det i nemndsavgjørelsen.

Nemnda behandlet klagen fordi kurset regnes som en pakkereise. Her fikk turoperatøren medhold etter en helhetsvurdering.

Kontoret i Oslo fant en annen vertsfamilie da de først fikk beskjed av guttens mor om at han ville tilbake. Men deretter ombestemte han seg.

Les også:På tide å endre lærernes arbeidstidsordning

Kanskje hjemlengsel? Nemnda mente at det var vanskelig å avgjøre om forholdene i vertsfamilien i dette tilfellet utgjorde en mangel.

Åpenbart fant ikke gutten seg til rette, men nemnda kunne ikke si om dette skyldtes subjektive forhold som hjemlengsel og alminnelig mistrivsel, eller objektive forhold ved vertsfamilien.

Annen elev trivdes. Nemnda la vekt på at gutten reiste hjem før han hadde prøvd en annen vertsfamilie.

Nemnda vektla også at en annen student bodde hos samme vertsdamilie, som åpenbart trivdes hos samme familie. Pakkereisenemnda kom dermed til at prisen ikke burde tilbakebetales.

Les også:Tjen penger på boligen din

Dine Penger har forsøkt å få kontakt med guttens mor, som ikke vil uttale seg til pressen om saken.

Snakk med barna. Hos EF Språkreiser vil de ikke kommentere den konkrete saken:

– Ettersom det som skjer på en reise er personlige opplevelser og av hensyn til personvern, mener vi det ikke vil være riktig av oss å kommentere enkeltsaker i offentligheten, sier Morten Davidsen hos EF til Dine Penger.

Han peker på generelt grunnlag på at EF forsøker å gjøre oppholdene best mulig:

– Men det skjer jo en gang i mellom at oppholdet av forskjellige grunner ikke blir slik eleven hadde sett for seg. Det synes jo vi også er leit. Vi har gode rutiner på plass i EF for å ivareta både elever og familier som reiser med oss, og som regel er våre studenter og familier svært fornøyd med oppholde, forteller han.

Davidsen minner om at det er kulturforskjeller, så han oppfordrer foreldre til å ta dette opp med barna på forhånd.

– Snakk med barna om det å reise alene til utlandet, hvilke kulturforskjeller kan oppstå og hva som kan være annerledes enn det de er vant til hjemme, oppfordrer Morten Davidsen og fortsetter:

– Sammen med vår veiledning, må også hver elev og familie i forkant tenke seg godt igjennom om et slikt opphold passer for den enkelte elev. Dette prøver vi å informere om så godt vi kan på forhånd slik at en er klar over hva det vil si å bo hos en vertsfamilie en ikke kjenner fra før, avslutter Davidsen.

Bør få refusjon ved sykdom. Forbrukerombudet har gjennomgått kontraktsvilkårene til en rekke privatskoler i Norge.

MISTRIVSEL IKKE NOK: – Foreldre må sjekke avtalevilkårene for skoleopphold nøye og se hva som kreves for at man skal kunne få oppholdsbetaling refundert, oppfordrer Sara Holte Jaklin hos Forbrukerombudet.

– Vi har ikke sett på kontraktene for typiske språkskoler, sier juridisk rådgiver og fagleder Sara Holte Jaklin hos Forbrukerombudet.

– Men vi har sett på kontraktene ved en rekke utenlandsstudier som kan sammenlignes med privatskolekontrakter, sier hun.

Forbrukerombudet mener at prinsippene om rettigheter ved sykdom i de tilfellene hvor studiene er sammenliknbare i lengde og omfang, bør være de samme selv om studiet foregår i utlandet.

Sykdom. Skolene bør ha et vilkår som regulerer hva som skal skje hvis eleven blir syk underveis i skoleåret.

Det krever Forbrukerombudets veiledning for kontraktsvilkår for privatskoler.

– Der råder vi skolene til å refundere deler av skolepengene, slik at man bare skal betale for faktisk mottatt undervisning, eller den delen av undervisningen som man har hatt mulighet til å motta, sier Sara Holte Jaklin.

Mistrivsel ikke nok. Hun gjør oppmerksom på at avtalen du har inngått, i utgangspunktet er bindende.

– Man kan ikke regne med å få pengene tilbake bare fordi man mistrives. Generelt sett bør man sjekke hvilke rettigheter og plikter man har etter vilkårene, oppfordrer hun.

Som spesielt hva som skjer hvis barnet blir sykt under oppholdet.

Etter privatskoleretningslinjene kan skolen kreve at man stiller med en legeerklæring, opplyser hun.

Man bør også sjekke hva som kan dekkes av en reiseforsikring, tilføyer hun.

Ikke fått lovet undervisning. Alternativt må du kunne vise til at skolen ikke har levert undervisning som lovet, sier Holte Jaklin.

Men hun tilføyer at dette i praksis er vanskelig å bevise.

– Hvis man mener at det foreligger en mangel, for eksempel at man ikke har fått undervisningen man har blitt lovet, bør man klage så fort som mulig til skolen.

Da kan man ha rett på prisavslag, retting og heving av avtalen, understreker Holte Jaklin.

– Sett deg inn i vilkårene når du skal studere utenlands, eller sende barnet på språkskole! oppfordrer hun.

Klag på pakkereise

Språkskole-opphold kan i mange tilfeller regnes som pakkereise, og dermed kan du klage på oppholdet til Pakkereisenemnda.

Hit kan du klage på mangler ved oppholdet, hvis de representerer et brudd med det som er lovet i markedsføringen.

 • Si fra på stedet. Du må ha sagt fra om manglene underveis i oppholdet. Dette fordi reiseoperatøren skal ha en mulighet for å rette opp manglene på stedet.
 • Klag til reiseoperatøren når barnet kommer hjem, hvis manglene ikke ble løst.
 • Deretter kan du klage til Pakkereisenemnda.

Dette regnes som en pakkereise:

Et tilrettelagt arrangement som varer i mer enn 24 timer, eller omfatter overnatting som selges eller markedsføres til en samlet pris.

Det må inneholder minst to av følgende elementer:

 • transport
 • innkvartering som ikke utelukkende er å anse som transporttjeneste, eller
 • andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Et arrangement regnes som pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg.

Et arrangement regnes også som pakkereise når arrangøren legger opp til at kunden velger ut enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Pakkereisenemnda ga medhold: Strid om avslag på 85.000 kroner etter MC-tur

 2. Mamma: – Betenkelig at DNB driver rovmarkedsføring

 3. Statoil-ansatte skal veies før avgang

 4. - Slet litt medtittelen«Årets ledertalent»

 5. Betalt innhold

  Gigantkontrakt til FMC