Jobbekspertene: Bør jeg ansette en sjef som er samboer med en annen ansatt?

Vil det bare skape vanskeligheter dersom jeg ansetter en ny sjef som er samboer med en av mine andre ansatte? E24s Jobbeksperter svarer!

DILEMMA: Arbeidsgiver har lyst til å kalle inn en sjefskandidat på intervju, men hun er samboer med en av de andre ansatte.

Eric Audras
  • Kristin Norli
Publisert:

Jeg skal ansette en ny person som øverste leder i en liten bedrift med 10–15 ansatte.

En av de best kvalifiserte søkerne er samboer med en av våre eksisterende ansatte, og siden virksomheten er såpass liten vil det ikke være til å unngå at hun får en del direkte lederansvar overfor ham dersom hun får stillingen.

Det er ikke opplyst om dette forholdet i søknaden (jeg har funnet det ut selv), men jeg regner med at hun har tenkt å fortelle det på et eventuelt intervju. Hvordan bør vi forholde oss i denne situasjonen?

Det er en veldig god søker som jeg godt kunne tenke meg å ansette, men jeg er redd at det kan sette vedkommende i en vanskelig situasjon å bli arbeidsleder for sin samboer – at hun lett vil kunne bli utsatt for beskyldninger om å gi samboeren sin fordeler osv.

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Du har ingen forpliktelse til å innkalle henne til intervju selv om hun er en god kandidat til stillingen. Ved rekruttering i privat sektor står du fritt til å innkalle de du vil til intervju, og du står også fritt til å ansette den du vil etter at intervjuene er gjennomført. Husk likevel at din frihet til å vektlegge ulike forhold ved kandidatene og til å velge blant dem kan være begrenset av diskrimineringslovgivningen.

Siden du omtaler kandidaten som veldig god, ville jeg kalt henne inn til intervju. Hvis hun under intervjuet på eget initiativ opplyser om samboerskapet med en av dine eksisterende ansatte, og hvis hun etter intervjuet også fremstår som den beste kandidaten, bør du vurdere om du tar sjansen på å ansette henne til tross for de mulige problemene du skisserer i spørsmålet ditt.

Hvis hun ikke opplyser om samboerskapet har hun etter min oppfatning diskvalifisert seg som kandidat til stillingen. Dette er relevant informasjon som hun må skjønne at arbeidsgiver forventer å få.

Svar fra Svànaug Bergland:

Dette kan være et veldig aktuelt tema, særlig for bedrifter som er lokalisert på mindre steder med få arbeidsplasser. Men spørsmålet kan også dukke opp i tilfeller der kolleger blir kjærester og senere flytter sammen eller gifter seg.

Større bedrifter har ofte regler eller retningslinjer for hvordan slike situasjoner skal håndteres fordi det oppleves som viktig å unngå interessekonflikt situasjoner, det vil si situasjoner der personenes beste interesser settes foran bedriftens. Men oftest dreier det seg om mer organiserings- eller arbeidsprosess-messige utfordringer.

Dersom medarbeidere for eksempel faktisk opplever at saker ikke lenger bringes opp i møter, at meningsberettigede medarbeidere ikke blir involvert og så videre, men at sakene heller blir diskutert og besluttet ved frokostbordet, kan det bli et stort problem.

I andre tilfeller kan medarbeidere begynne å spekulere i at noe sånt skjer, uten at man har noe konkret belegg. Uansett er slike situasjoner uheldige både for arbeidsmiljøet generelt og for de to det gjelder.

Erfaring viser at mange bedrifter har retningslinjer som sier at familiemedlemmer eller samboere ikke kan rapportere til hverandre i direkte linje, slik som i ditt tilfelle.

Jeg har sett regler og retningslinjer som åpenbart er, eller grenser til å være, i konflikt med likestillings- eller diskrimineringslovgivningen. Dette må du være spesielt oppmerksom på. Ellers anbefaler jeg deg å innta en profesjonell holdning og først finne ut om vedkommende faktisk er den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og om vedkommende selv opplyser om samboerskapet, og så ta det derfra. Kanskje de to har tenkt på utfordringene selv og har en egen plan for hvordan dette skal løses. Min erfaring er at folk flest ikke ønsker å jobbe så tett sammen, men foretrekker forskjellige jobbarenaer.

Les også

Hvordan kan jeg belønne lavt sykefravær?

Les også

– Hvordan griper jeg inn når julebordet går for langt?

Les også

Kan ny arbeidsgiver gjøre endringer
i bonusordningen uten vårt samtykke?

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Svànaug Bergland
  3. Thor-Arne Wullum

Flere artikler

  1. Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

  2. – Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

  3. – Hvordan griper jeg inn når julebordet går for langt?

  4. Slik bestrider du en sykmelding når du tror den ansatte ikke er syk

  5. Hvordan hindrer jeg de ansatte fra å «rappe» bedriftens kunder?