Høy utdanning gir tidlig barnehagestart

Jo høyere utdanning foreldrene har, jo tidligere velger de å sende barna i barnehage, viser en ny rapport.

Andelen kontantstøttemottakere har falt hvert år siden 1998. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:,

Siden kontantstøtten ble innført i 1998 har tallet på mottakere falt for hvert årskull, viser en fersk rapport fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).
- Det klareste funnet i rapporten var at den gruppen som mottar kontantstøtte har blitt mer ensartet over tid. Barnehagedekningen har blitt bedre, slik at de som ønsker å ha barn i barnehage nå i større grad kan det, sier Hilde Olsen, direktør for ytelser i NAV til Dine Penger.

Høy utdannelse

Det er særlig foreldre med høy utdanning som velger å sende barna i barnehage fra de er ett år.
Andelen som foretrekker barnehage er høyest blant mødre som har mer enn fire års høyere utdanning. Foreldre med lav utdanning ønsker oftere å passe barnet selv fram til to-tre års alder.
-Tidligere var det endel som brukte kontantstøtten til dagmamma. Når vi ser at de som har høy utdannelse og høy inntekt i større grad sender barna i barnehage når de er små, så kommer nok det av at de har en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet fra før de fikk barn, sier Olsen.

LES OGSÅ:

Sykepleiere og lærere taper på utdanning

Hvorfor velge kontantstøtte?

I rapporten inngår også en spørreundersøkelse gjennomført i et representativt utvalg foreldre som fikk barn i 2008.
Her svarer nesten ni av ti av de som har mottatt kontantstøtte at de har mottatt kontantstøtte fordi de ønsket mer tid sammen med barna.
Nesten halvparten av foreldrene svarte at det var svært viktig at mor kunne arbeide mindre, mens nærmere en av tre syntes det var svært viktig at mor kunne være hjemmearbeidende. (Se tabell nederst i saken.)

Les på E24:

- Gravide føler seg oversett av sjefen

Det er særlig mødre som jobbet deltid før fødselen som kunne tenke seg å jobbe mindre eller være hjemmearbeidende.
Foreldre med lavere utdanning foretrekker i større grad at mor eller far passer barnet, og mottar derfor i større grad kontantstøtte.

Kilde: Nav

Lav inntekt og lav boligpris

Av de som mottar kontantstøtte i dag er det en ovvervekt av foreldre med innvandrerbakgrunn, foreldre som bor i strøk med lave boligpriser, og foreldre med lav inntekt og/eller utdannelse.
Jo lavere boligprisene i et gitt område av landet er, desto større sannsynlighet er det for at foreldre i dette området mottar kontantstøtte, står det i rapporten.
Høyest andel av kontantstøttemottakere finner vi i Vest-Agder.

Følg Dine Penger på Facebook

Ønsker barnehagestart på ulikt tidspunkt

I spørreundersøkelsen svarer 48 prosent av foreldrene som har barn i barnehage at de ville at barnet skulle starte innen det var ett år gammelt.
95 prosent ønsket at barnet skulle starte i barnehage
innen det var halvannet år. Av foreldrene til barn som ikke hadde startet i barnehage, ønsket bare 19 prosent at barnet skulle starte i barnehage innen det var halvannet år.
57 prosent ønsket at barnet skal starte i barnehage innen det er to år, mens 96 prosent ønsket at barnet skal starte i barnehage innen det fyller tre år.

LES OGSÅ:

Kvinner velger kortere permisjon

Ugunstige arbeidsforhold

Av mødre som fikk barn i 2007 og jobbet innenfor yrkesgruppene omsorgsyrker, renhold eller melke- og husdyrproduksjon, valgte over 70 prosent kontantstøtte i minst én måned.
- Årsaken kan være at dette er fysisk tunge yrker med relativt lav lønn, der arbeidstiden ofte er ugunstig i forhold til barnehagens åpningstid, sier Hilde Olsen.
Hvert år siden 2004 har det vært en nedgang i kontantstøttens realverdi. I dag utgjør kontantstøtten ca. 3.300 kroner, og graderes ned dersom barnet har deltidsplass i barnehage.

Kilde: Nav

Om rapporten:

Prosjektet er gjennomført ved Stab for analyse og strategi i Arbeids- og velferdsdirektoratet med støtte fra FARVE-midlene som forvaltes av NAV.

Om spørreundersøkelsen:

Gjennomført av NAV i perioden april til mai 2010. Utvalget ble trukket tilfeldig blant barn født i 2008, og besto totalt av 3.866 barn. Spørreskjema ble sendt per post, adressert til foresatte til barna i utvalget.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Uten barnehageplass? Få kontantstøtte

  2. Økt støtte til ettåringer: Kontantstøtten øker til 5000 kroner

  3. Uføretrygd er lønnsomt

  4. Annonsørinnhold

  5. Barnehageansatte vil jobbe mindre

  6. Ap snur om profittforbud for private barnehager