TV 2: – Nav-direktøren har fått sparken

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har gitt Nav-direktør Joakim Lystad sparken. Fikk beskjeden før påske.

KASTES: Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør (Nav) fjernes med umiddelbar virkning fra sin post.
 • Andreas Wolden Fredriksen
 • Sigrid Moe
Publisert:
 • Har du tips eller innspill til saken? Tips oss her

– Nav er mitt viktigste politiske prosjekt. Den viktigste etaten for folk flest. For folk som står i en sårbar posisjon, som trenger vårt velferdssamfunns sterke hånd. For folk som står utenfor arbeidslivet og trenger å komme seg inn, innledet Eriksson pressekonferansen.

– Jeg har kommet frem til at jeg er avhengig av å ta noen grep. Grep som medfører at vi trenger ny ledelse i Nav.

Eriksson opplyser at det er summen av flere ting over tid som gjør at han ønsker ny ledelse.

Avtroppende Nav-sjef Lystad sier at han ble orientert om ministerens avgjørelse før påske.

Kjersti Monland

– Det tar jeg til etterretning, og jeg har derfor bedt om å få fratre som direktør, sier Joakim Lystad.

Han har sin siste arbeidsdag i Nav i dag, opplyser han i en pressemelding.

(saken fortsetter etter videoen fra VGTV:)

– Jeg har hatt nesten fem svært spennende år i en av Norges mest utfordrende stillinger. Hele tiden har jeg vært klar over at denne type jobb er noe man har til låns. Sammen med alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne i Nav har jeg gjort mitt beste for å bidra til at Nav skal bli en stadig bedre organisasjon for brukerne, sier han.

Hentet fra Mattilsynet

Det var daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm som hentet Lystad fra Mattilsynet i september 2010. Han var opprinnelig ikke blant søkerne til jobben, og ble kontaktet av departementet etter søknadsfristen hadde gått ut.

Robert Eriksson, da medlem av helse- og sosialkomiteen på Stortinget, opplyste da at han ønsket seg kandidater fra næringslivet som ledere av Nav.

Kjersti Monland, IKT-direktør i Nav,overtar som konstituert Nav-sjef.

Monland har vært IKT-direktør i Nav siden den forrige direktøren gikk på dagen i høst. Før det var hun ytelsesdirektør i Nav, og har hatt ledelsesstillinger i Arbeids- og velferdsdirektøratet. Fra 2004 til 2006 var hun konserndirektør i Lindorff Group, og fra 2000–2004 var hun administrerende direktør i Lindorff.

Les også

Nav-brev gjør folk friske

Vil ha A-en tilbake

Statsråd Eriksson peker på tre hovedgrunner for at Lystad måtte gå:

 • Store problemer i oppstarten av Prosjekt 1 i IKT-moderniseringen, noe som har medført at det har blitt levert mindre enn opprinnelig planlagt. Dette har skapt uro og kritikk knyttet til Navs gjennomføringsevne også i forbindelse med planleggingen av Prosjekt 2. Det er avgjørende – både for brukerne og for Nav – at det blir skapt ro om det videre arbeidet, og at Navs gjennomføringsevne i det videre moderniseringsarbeidet styrkes.
 • For å lykkes med at flere kommer i arbeid må Nav være mye nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne enn i dag. Vågeng-utvalget peker på at Nav og arbeid i alt for stor grad har skilt lag. A for arbeid må gjenreises, og arbeid må alltid komme først.
 • Nav må utvikle seg til å bli en organisasjon hvor det blir tydeligere at folk må komme først, og foran systemet.

– Nav har beveget seg bort fra det som har med arbeid å gjøre. A-en i Nav er borte. Vi må gjenreise A-en, sa statsråden under pressekonferansen.

(saken fortsetter etter videoen fra VGTV:)

Avgjørelsen fra Eriksson kommer dagen en ekspertgruppe under ledelse av tidligere KS- og NHO-topp Sigrun Vågeng la frem en rapport som slår fast at Nav er for lite opptatt av å få folk i arbeid og har for dårlig kontakt med arbeidsgiverne.

– Bare 3 prosent av 7 millioner brukermøter hos Nav handler om kontakt med arbeidsgiverne, påpekte SIFO-sjef Sigrun Vågeng da hun overleverte ekspertrapporten til Eriksson.

Vågeng opplyser til E24 fredag formiddag at hun ikke ønsker å kommentere dagens hendelse.

Ministeren takker også Lystad for hans innsats, de siste 4,5 årene, og de tiltakene han har gjort.

– Det er en krevende organisasjon å lede. Jeg vil takke Joakim Lystad som gjennom de siste 4,5 årene har ledet Norges største etat. Han får en stor takk for at han har vært ansvarlig for gjennomføring av arbeidsavklaringsordningen, sørget for at ny implementering av ny uføretrygd fra 1.1.2015, og for at implementeringen av ny IA-avtale er godt i gang.

Les også

Aarebrot: – Kan tyde på at Lystad ikke ville slutte

Nav, eller Arbeids- og velferdsforvaltningen, har om lag 19.000 ansatte fordelt i både stat og kommune.

De forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

IKT-skandale

I oktober i fjor sluttet IKT-direktøren i Nav på dagen. Nina Aulie ga beskjed om sin oppsigelse i en e-post til om lag 1.000 IKT-ansatte.
– Arbeidsgiver har siden sommeren 2014 utsatt meg for et umenneskelig press for å få meg til å slutte som IKT-direktør, skrev Aulie i e-posten.

Grunnen til konflikten skal blant annet være en McKinsey-rapport, med en gjennomgang av Nav IKT, hvor etaten fikk kritikk for omfanget av konsulentbruk og uforholdsmessig mye administrasjon.

Dette førte til at Eriksson ba Nav-sjef Lystad om en orientering om saken.

Rapporten viste også at strategiske posisjoner innad Nav IKT besatt av innleide personer. På flere områder sto konsulentdelen for over halvparten av de ansatte.

Konsulentselskapet mente mye av arbeidet i IKT-avdelingene kunne løses med selvhjelp. 17 prosent av spørsmålene som ble løst i brukerstøtteavdelingen dreide seg om bytte av passord..

Hemmelig rapport

Navs milliardprosjekt er moderniseringsprogrammet som skulle sørge for en it-modernisering av Nav. Det skulle etter den opprinnelige planen kostet 3,3 milliarder og vært ferdig i 2018. Prosjektet ble skrinlagt i 2013, og tapet på omleggingen er på om lag 340 millioner kroner, ifølge Nav selv.

Moderniseringsprogrammet skulle fortsette, men innenfor Navs egen organisasjon.

Fase en av moderniseringsprogrammet var uførereformen, som ble innført fra nyttår. Fase to og tre gjenstår fremdeles.

I november forsikret Lystad Stortinget om at Navs milliardprosjekt var i rute. En hemmelig rapport han selv bestilte avdekket i februar det motsatte.

Fadesen i første fase av Navs moderniseringsprosjekt førte til høring i Stortingets kontrollkomité 28. november. Da forsikret både arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og Lystad om at fase to og tre var i rute

Rapporten, som konkluderte med «lav effektivitet», «ufullstendig kostnadskalkyle» og «begrenset gjennomføringsevne», ble imidlertid ikke levert ut til kontrollkomiteen i forkant av en tilleggshøring.

Les også

Nav-bestilt rapport advarer mot ny krise i Nav

Les også

Nav-brev gjør folk friske

Les også

– Trygdesvindlere flyr fra utlandet til nærmeste Nav-kontor

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. DIREKTE: Nav-direktøren sparket

 2. Hun tar over som Nav-direktør

 3. Oppsagt Nav-direktør beholder lønnen

 4. Rapporten som felte Nav-direktøren: Konsulentselskap: Navs IKT-modernisering sprekker med minst 1,6 mrd.

 5. Sigrun Vågeng ny Nav-direktør