Isis – prosjektet

Brøvig ASA (BRO) har undertegnet et Head of Terms med Coparex International S.A., Paris (Coparex) og Atlantis Holding Norway AS, Oslo (Atlantis), hvorunder disse selskaper, med forbehold om oppfyllelse av visse betingelser, påtar seg å dekke det forventede kapitalbehov for å fullføre konverteringen av FPSO “Isis Ikdam” og få skipet installert på ISIS-feltet utenfor Tunis. Derved er Brøvig fritatt for ytterligere kapitalforpliktelser relatert til dette prosjekt. Coparex og Atlantis er deltagere i det konsortium som innehar produksjonslisensen til Isis-feltet. <br />

Brøvig ASA (BRO) har undertegnet et Head of Terms med Coparex International S.A., Paris (Coparex) og Atlantis Holding Norway AS, Oslo (Atlantis), hvorunder disse selskaper, med forbehold om oppfyllelse av visse betingelser, påtar seg å dekke det forventede kapitalbehov for å fullføre konverteringen av FPSO “Isis Ikdam” og få skipet installert på ISIS-feltet utenfor Tunis. Derved er Brøvig fritatt for ytterligere kapitalforpliktelser relatert til dette prosjekt. Coparex og Atlantis er deltagere i det konsortium som innehar produksjonslisensen til Isis-feltet.

Les hele saken med abonnement