Helsedirektør slutter på dagen

Administrerende direktør Astrid J. Eidsvik i Helse Møre og Romsdal har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning, bare dager før avgjørelse i det betente spørsmålet om ny sykehusplassering.

OMSTRIDT: Plassering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal har skapt varmt debattklima lokalt. Her fra dagens Molde sykehus.
Publisert:

Eidsvik sier hun trekker seg, fordi hun ikke opplever at hun har tillit i spørsmålet om hvor det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge.

Idefasearbeidet og tomtevalg skal opp til styrebehandling 10. desember.

TREKKER SEG: Astrid Eidsvik

Det ligger an til at det bygges ett fellessykehus bynært enten Molde eller Kristiansund.

Begges byene har sykehus i dag.

Sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal har vært omstridt og gjenstand for svært støyende debatt i flere år.

I 2011 ble gamle Helse Nordmøre og Romsdal fusjonert med Helse Sunnmøre til ett felles helseforetak for hele fylket, og Eidsvik utnevnt til administrerende direktør.

– Jeg opplever nå i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har grepet inn i prosessen lokalt før min innstilling til styret er klar, sier hun om grunnen til at hun nå trekker seg.

- Dette tolker jeg slik at Helse Midt-Norge ikke stoler på min dømmekraft i innspurten av dette krevende arbeidet, sier Eidsvik i en pressemelding.

- Jeg ønsker nå å se at arbeidet med saken går videre slik det er planlagt, selv om jeg ikke lenger leder arbeidet. Denne saken fortjener å få sin endelige avgjørelse.

Eidsvik ønsker ikke å uttale seg noe mer utover pressemeldingen, melder lokalavisen i Kristiansund, Tidens Krav.

Publisert: