Norske gründere: Dette er vår største utfordring

Næringsminister Monica Mæland (H) har startet arbeidet med å lette hverdagen til norske gründere. Da er det særlig én ting hun og regjeringen bør gjøre, mener norske gründere. 

ENKLERE GRÜNDERHVERDAG: Gründerne Anders Mjåset (øverst fra venstre), Linn Dyveke Wilberg, Daniel Döderlein og Espen Systad har klare tanker om hva næringsminister Monica Mæland (H) bør gjøre for å lette gründerhverdagen.
Publisert: Publisert:

– Den største utfordringen for oss har hele tiden vært å skaffe kapital for å vokse, sier gründer Linn Dyveke Wilberg til E24.

Hun og mannen Njål har fra øya Mjømna ytterst i Sognefjorden etablert en rekke bedrifter, deriblant musikktjenesten Beat, festivalen Utkant, medietjenesten Avoco og konsulentselskapet Bonanza Invest.

– Med en god idé kommer man litt på vei med Innovasjon Norge og såkornfond. Men skal man virkelig satse og ta steget videre, det er da det stopper opp. Risikovillig kapital er tungt å få tak i, og det er her støtet må rettes. I tillegg bør såkornfondene styrkes, sier Wilberg.

Linn Dyveke Wilberg

Ny plan

Næringsminister Monica Mæland startet i forrige uke arbeidet med den såkalte gründerplanen, der målet er å bedre vilkårene for dagens og morgendagens gründere.

Flere etablerte gründere mener imidlertid at det beste Mæland og staten kan gjøre, er å holde seg langt unna gründerne.

Tiltaksplaner, støtteordninger og statlige investeringer kan faktisk virke mot sin hensikt, ifølge flere.

Men ett grep bør Mæland og regjeringen ta, ifølge de fleste E24 har snakket med:

Det offentlige kan nemlig gjøre en stor forskjell dersom det blir skattemessig gunstig for private investorer å satse penger på gründere i oppstartsfasen.

Les også

- To grunner til at Sverige er bedre enn Norge for gründere

– Skatteincentiv

For selv om det finnes en rekke offentlige ordninger å søke hos i Norge, er det en gjentakende problemstilling i gründermiljøet at det er mangel på privat kapital.

Næringsministeren fortalte E24 i forrige uke at hun er klar over problemet, og at dette er et av problemene hun skal få innspill om.

– Et alternativ kan være såkalt matching, at en privat krone matches med en offentlig krone. Et annet alternativ kan være skatteincentiver for å oppfordre flere til å satse penger på gründere, sa Mæland.

Gründer-veteran Wilberg tror dette er et eksempel på et tiltak som kunne fått flere til å investere i nyetableringer.

Les også

– Gründerne trenger et sted å snakke om dritten

Hun forteller at hun har vært på flere gründerpresentasjoner i utlandet, blant annet i «gründerhovedstaden» Silicon Valley i California i USA.

Der er det et helt annet engasjement å spore hos private investorer, forteller hun.

– Dette må vi strekke oss mot. Det er et levende miljø, og investorene er ivrige og lyttende. Det offentlige kan bidra til å skape slike møteplasser, arenaer der investorer vil komme, der nettverk kan bygges, sier Wilberg.

Men ikke alle mener at det offentlige bør spille noen rolle.

(saken fortsetter under bildet.)

FÅR RÅD: Næringsminister Monica Mæland (H) har startet arbeidet med å lette hverdagen for norske gründere. Nå melder fire av dem tilbake hvor skoen trykker.

Norge ble for lite

Espen Systad og hans kollega dro for tre år siden til Tyskland og Berlin for å starte arbeidet med Capsule.fm, en strømmetjeneste som skal være et alternativ til radio.

– Ideen om at norske gründere må holde til i Norge og gå etter kapital i Norge, er farlig, sier Systad til E24.

– Om man vil skape et selskap som virkelig skal bli noe, er det ingen god grunn å bo i Norge. Det er et lite marked. Det er kanskje ikke så mye skatteinntekter å hente for norske myndigheter, men den norske businesskulturen blir spredt ut og sjansen øker for at flere virkelig lykkes, sier han.

Espen Systad

Han mener norske entreprenører hadde tjent på et rammeverk som gjør det lettere å komme seg til utlandet.

Les også

Disse 20 oppstartsbedriftene bør du følge med på i 2015

Aldri Innovasjon Norge

Før Capsule.fm har Systad vært med å reise to selskaper på beina.

Innovasjon Norge er den tradisjonelle veien å gå for mange norske gründere som ønsker pengestøtte på veien fra idé til bedrift, men Systad har selv aldri søkt om støtte.

– Mange skrur seg for å få penger fra Innovasjon Norge, men det er ikke sikkert at det er den rette investoren. Jeg har aldri tenkt på Innovasjon Norge som et alternativ. Det ser ut som at raus støtte kommer med en pris.

Som eksempler på det nevner han tilpasninger av produktet eller forretningsmodellen som ikke nødvendigvis er riktige.

I tillegg kan det ifølge Systad bli sett på som et svakhetstegn om du benytter offentlige ordninger.

– Rynker på nesen av offentlig støtte

Han mener det er et tankekors at Innovasjon Norge er det han beskriver som « en nærmest monopolist» på investorsiden.

Daniel Döderlein

– Jeg har opplevd flere ganger at profesjonelle private investorer rynker på nesen av selskap som benytter seg av støtteordninger, og at de ser på det som en svakhetstegn på teamet eller konseptet.

Han synes det er synd at ikke flere private investorer satser på norske gründere som er i en tidlig fase.

Les også

Nå er det enklere å starte bedrift i Norge enn i USA

Viktige gründersamfunn

Daniel R. Döderlein ble av Norwegian Venture Capital Awards kåret til Årets entreprenør 2014.

Han startet selskapet Mcash, som er en betalingsløsning for mobiltelefoner. Nå har flere investeringsfond lagt penger i selskaper.

Döderlein trekker frem viktigheten av å ha gründersamfunn som Mesh i Oslo.

– Det er et godt eksempel på private initiativ som har en sterk gravitasjonskraft på alle de nødvendige elementene for at entreprenørskap skal blomster, sier han til E24.

– På slike arenaer møtes gründere i et miljø der man deler erfaringer, lærer av hverandre, deler ressurser, har det gøy sammen. I tillegg får man faglig påfyll med seminarer og ikke minst: Det er en arena der kapitalen kommer hyppig på besøk.

Les også

Gründernes Hus er konkurs

Anders Mjåset

– Møt oss

Anders Hordvei Mjåset, en av mennene bak kontorfellesskapet for gründere, Mesh, i Oslo, mener næringsministeren bør møte flest mulig norske gründere, ikke «forståsegpåere», som han sier.

– Hun bør møte gründere og investorer, profesjonelle aktører som må inkluderes for å ta norske gründere til det neste nivået, sier Mjåset til E24.
– Virkemiddelapparatet er bra, men for å nå det neste nivået trengs det en infrastruktur drevet av investorer og gründere selv. Det er det for lite av, sier han.

Les også

- Vi pleier å tulle med at Lånekassen har finansiert bedriften

Kinkig formuesskatt

Flere av gründerne peker på et problem som ligger på finansminister Siv Jensens bord, nemlig formuesskatten.

– Formuesskatt gjør det veldig vanskelig å være gründer i Norge, sier Systad.

Samme syn har Döderlein ved Mcash.

– Dette er en skattemodell som i beste fall er skrekkelig urettferdig for entreprenører og i verste fall er direkte hemmende for folks vilje til å bygge verdifulle bedrifter, sier Döderlein, og legger til:

– Jeg hever en normal lønn, men blir skattet for markedsverdien på aksjene jeg eier. Jeg blir altså straffet med skatt for en verdi jeg har bygget på papiret, lenge før jeg har realisert verdien. Og for alle praktiske formål kan hele verdien gå tapt.

Han mener dette er svært uheldig.

– En slik modell stimulerer til rask exit fra vekstselskap med stort markedspotensial. Er det rart at man flytter ut eller selger, kanskje for tidlig, til utenlandske investorer, spør han.

Les også

- Det er mer status å gå Birken enn å investere i en «startup»

– Utdanning ikke kritisk

Flere har pekt på at mer kan gjøres for at entreprenørskap blir synligere i skolen. Næringsminister Mæland var i forrige uke selv på entreprenørskapslinjen ved Kuben videregående skole på Økern i Oslo for å få innspill.

Systad i Capsule.fm mener imidlertid at det er begrenset hva man får ut av slike initiativ.

– Det å være en entreprenør innebærer å tenke annerledes og se det ingen andre ser, at man er tøff nok eller dum nok til å satse og utholdende nok til å slåss det gjennom.

Derfor tror han ikke utdanningsprogrammer er så viktig for å få frem gründere.

– Har du det i deg, så har du det i deg. Man trenger ikke en lærer som sier at skal tenke annerledes, sier han.

Linn Dyveke Wilberg jobber for tiden mest med strømmetjenesten Beat, og hun forteller at satsingen vil gå i null i løpet av kort tid – fem år etter at den startet.
Nettopp dette, tiden og kreftene det tar å bygge opp en bedrift, er en viktig tanke å ha i bakhodet, mener seriegründeren. Lite kommer gratis, forteller hun.

– Veldig mye går på deg som person, ditt nettverk og hvor villig du er til å satse. Du må gå inn med hele deg. Du må ha tro på deg selv og ideene, i tillegg til å ha gjennomføringsevne og en solid dose kompetanse.

Les også

Her får de fem minutter til å overbevise om at deres idé er best

Les også

Vil gjøre det lettere å være gründer i Norge

Les også

Disse 17 IT-bedriftene kan realisere milliardverdier

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om