På jakt etter ny jobb? Søk nå!

Arbeidsledigheten fortsetter nedover og er nå nede i 2,8% av arbeidsstyrken. Det er gunstig for deg som er ute etter ny jobb.

ETTERTRAKTET: Håndverkere er ettertraktet på arbeidsmarkedet om dagen. Foto: Scanpix.
Publisert:

Med rekordlav arbeidsledighet, er det gode tider for deg som nettopp er ferdig utdannet eller for deg som har planer om å bytte jobb.

Last ned mal for CV-en her.

Slik skriver du CV

Slik skriver du jobbsøknad

Unik mulighet

I bransjer med mangel på arbeidskraft, er det gjerne færre søkere og mer kamp om de beste kandidatene. Dette gir deg en unik mulighet til å forhandle frem gode avtaler om lønn og arbeidsvilkår.
De sesongjusterte tallene i SSB-undersøkelsen regnes som snittet av tallene fra de tre siste månedene - altså november, desember og januar.
Fra september til desember 2006 gikk tallet på arbeidsledige ned med 10.000, viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

Ned 3,2%

I desember utgjorde arbeidsløsheten 2,8% av arbeidsstyrken - en nedgang fra 3,2% i september. Samtidig gikk antall sysselsatte opp med 21.000 i den samme perioden.
Tallet på registrerte arbeidsløse ved Arbeids- og velferdsetaten (NAV) gikk ned med 5.000 personer fra september til desember 2006, justert for sesongvariasjonar.
Til forskjell fra NAVs tall, inkluderer AKU-tallene også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av de som går på arbeidsmarkedstiltak.

Ledigheten ned i hele Europa

Også i store deler av Europa fortsatte arbeidsledigheten å gå ned de siste tre månedene. I 16 av de 27 EU-landene gikk ledigheten ned fra september til desember.
I Tyskland gikk ledigheten ned fra 8,5 til 7,9%, mens den i Frankrike gikk ned fra 8,5 til 7,9%. I Danmark sank den fra 3,5 til 3,2% og i USA gikk den ned fra 4,7 til 4,5%.

Også ned for innvandrere

Også antallet arbeidsløse innvandrere har naturlig nok gått ned den siste tiden.
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 8,3% i 4. kvartal 2005 til 6,1% i 4. kvartal 2006. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 2,6 til 1,8%, alt regnet i prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: