Skjerper kravene til arbeidsgiver ved sykemelding

Arbeidsgiveransvaret skjerpes fra fredag 1.juli. Disse reglene må arbeidsgivere huske på.

SKJERPER ANSVARET: Sykefraværet i Norge øker i 2011. Nå strammer Arbeids- og inkluderingsdepartementet inn tidsfristene for arbeidsgivere. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Publisert: Publisert:

Den 1.juli trer endringene i folketrygdloven i kraft. Da strammes tidsfristene for arbeidsgiveransvaret ved sykmelding inn.

Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge arbeidssituasjonene for arbeidstakere som blir syke.

Disse lovendringene må du som arbeidsgiver merke deg:

  • Arbeidsgiver må utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker senest innen 4 uker.
  • Planen skal beskrive hva som må til for at ansatt skal kunne komme tilbake i arbeid helt eller delvis.
  • Arbeidsgiver og ansatt skal ha et dialogmøte innen 7 uker. Møtet skal være i regi av arbeidsgiver og skal holdes for alle sykmeldte. På dette møtet skal det finnes løsninger for hvordan bedriften kan hjelpe den sykmeldte å komme tilbake i arbeid.
  • Dialogmøte 2 i regi av NAV skal holdes innen 26 uker hvis sykmeldingen forlenges. Både ansatt og arbeidsgiver plikter å delta.
  • Det blir innført sanksjoner for manglende oppfølging. NAV-kontoret skal kontrollere at reglene følges.
  • Hvis arbeidsgiver ikke leverer oppfølgingsplan eller avholder dialogmøtene innen fristene kan de få inntil 5000 kroner i bot fra NAV for hvert tilfelle.

De nye reglene innebærer nye forpliktelser både for arbeidsgiver, sykmeldt ansatt og leger som sykmelder.

Plikt til å samarbeide

Den ansatte har plikt til å samarbeide med arbeidsgiver om å komme fram til løsninger som hindrer unødig sykefravær. Sykmeldte skal også bidra til at oppfølgingsplan og dialogmøter gjennomføres. Om dette ikke følges kan sykepengene stanses.

Sykefraværet øker

Bakgrunn for lovendringene er blant annet at sykefraværet økte i 2009 og at IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon i sykefraværet ikke er nådd.

I 2011 øker sykefraværet ytterligere. Det totale sykefraværet i første kvartal av 2011 er på 7,3 prosent. Fraværet øker mest blant kvinner og ansatte i offentlig sektor.

LES OGSÅ: Økt sykefravær blant kvinner

Publisert:
Gå til e24.no