Jobbekspertene svarer: «Arbeidsgiver vil overvåke ansatte med droner»

Ledelsen i innsenders bedrift vil bruke droner for å overvåke at de ansatte utfører arbeidsoppgavene sine. Er dette lov?

OVERVÅKNING: Ifølge innsender vil bedriften hen jobber bruke droner for å kontrollere at de ansatte gjør arbeidsoppgavene sine. Illustrasjonsfoto.

Foto: Frederic J. Brown AFP
 • Thor-Arne Wullum
 • Svànaug Bergland
Publisert:

Jeg jobber i en butikk, som er del av en større butikkjede. Ledelsen har nå besluttet at det skal monteres droner i taket og andre passende steder, som skal fly rundt og filme i butikkene. Formålet med dette skal være å kontrollere om de ansatte utfører sine arbeidsoppgaver, som å påse at plakater blir hengt opp, med videre. Opptakene skal sendes til et firma i utlandet, som skal gå gjennom videoopptakene og gi tilbakemelding til hovedkontoret om eventuelle avvik. Er dette lovlig?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Adgangen til å kontrollere de ansatte ved bruk av kameraovervåkning er regulert både i personopplysningsloven og i arbeidsmiljøloven kapittel 9.

Arbeidsgiver kan kun iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstager når tiltaket har «saklig grunn» i virksomhetens forhold, og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstageren. Arbeidsgiveren skal så tidlig som mulig drøfte behovet for kontrolltiltak med arbeidstagernes tillitsvalgte, herunder også hvordan tiltaket ønskes utformet og gjennomført. Før arbeidsgiver iverksetter tiltak skal de berørte arbeidstagerne gis informasjon om formålet med kontrolltiltaket, praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket; herunder hvordan det vil bli gjennomført, samt kontrolltiltakets varighet. Arbeidsgiver skal sammen med de tillitsvalgte jevnlig vurdere behovet for kontrolltiltaket.

Adgangen til kameraovervåkning på arbeidsplassen er regulert i personopplysningsloven. Datatilsynet har gitt en egen veiledning innenfor temaet, som man kan lese på deres nettsider.

Kameraovervåkning på arbeidsplassen er kun tillat dersom det ut ifra virksomheten er behov for å forebygge farlige situasjoner, ivareta hensynet til de ansattes eller andres sikkerhet, eller det foreligger et særskilt behov for overvåkningen. Det innebærer at kameraovervåkningen må ha veldig tungtveiende formål for å være tillatt i disse områdene.

Svar fra Svànaug Bergland:

Å filme aktiviteten på en arbeidsplass for å sjekke om medarbeiderne gjør jobben sin, høres mildt sagt spesielt ut. At en ledelse ønsker å iverksette denne typen kontrolltiltak for å følge med på om medarbeiderne f.eks. henger opp plakater osv., høres nesten ut som en fallitterklæring. En butikk er en relativt oversiktlig arbeidsplass, og jeg vil tro at det burde være fullt mulig for en stedlig leder å sjekke om denne typen oppgaver blir gjort. Så dersom det ikke finnes andre og langt mer tungtveiende årsaker til dette tiltaket enn det du beskriver, tror jeg ledelsen din må revurdere beslutningen sin.

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Jobbekspertene svarer: Kan jeg nekte å sitte i åpent kontorlandskap?

 2. Jobbekspertene: «En ansatt har stråleallergi. Hvor langt plikter vi å tilrettelegge?»

 3. Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver pålegge meg lengre reisevei til jobb?»

 4. Annonsørinnhold

 5. Jobbekspertene svarer: «Hvor mye ferie må vi gi de ansatte?»

 6. Betalt innhold

  Tilbake på hjemmekontor? Dette har du krav på