Jobbekspertene svarer: «Kan jeg starte i konkurrerende firma umiddelbart etter oppsigelse?»

Innsenderen har takket ja til et tilbud i et konkurrerende firma. Kan han starte i stillingen umiddelbart etter endt oppsigelsestid, eller har han en ikke-lovfestet lojalitetsplikt ovenfor sin nåværende arbeidsgiver?

NY JOBB: Har man ikke-lovfestet plikt til å vente med å tre inn i ny stilling hos et konkurrerende firma? Illustrasjonsfoto.
  • Svànaug Bergland
  • Thor-Arne Wullum
Publisert: Publisert:

Spørsmål:

Jeg har i flere år hatt en ledende stilling i entreprenørbransjen. Jeg mottok for kort tid siden et attraktivt til bud fra et konkurrerende firma. Tilbudet er attraktivt både lønnsmessig, og i forhold til den rolle jeg er tiltenkt i et hardtsatsende firma. Jeg har tre måneders oppsigelsestid, og har ikke avtalt konkurransebegrensninger i min ansettelsesavtale. Jeg har derfor lagt til grunn at jeg kan starte hos konkurrenten umiddelbart etter utløp av oppsigelsestiden. En venn av meg sier imidlertid at jeg ikke kan begynne i konkurrerende stilling så raskt fordi det gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt, som gjør at min nåværende arbeidsgiver kan forby meg å gå til en konkurrent i en periode etter at jeg er ferdig i min nåværende jobb. Er dette riktig?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Din venn har rett i at det gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt i arbeidsforhold. Lojalitetsplikten gjelder imidlertid kun så lenge du er ansatt, oppsigelsestiden inkludert. Etter oppsigelsestidens utløp står du fritt til å tiltre stilling hos firma som konkurrerer med din nåværende arbeidsgiver.

Du må likevel huske på at du ikke kan bruke forretningshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon du er gjort kjent med hos nåværende arbeidsgiver til skade for denne. Denne plikten gjelder også etter oppsigelsestidens utløp.

Dette følger både av markedsføringslovens regler og av den nevnte ulovfestede lojalitetsplikt. Både du og din nye arbeidsgiver kan bli holdt ansvarlig dersom du ikke overholder dine forpliktelser.

Svar fra Svànaug Bergland:

Vi ser ofte at dyktige medarbeidere er ettertraktet av konkurrerende virksomheter. Derfor er det mer og mer vanlig at arbeidsgivere inkluderer konkurransebegrensninger i ansettelsesavtaler. Mange arbeidstagere legger ikke særlig vekt på ev. konkurransebegrensninger når de inngår en ansettelsesavtale. Det er først når en situasjon som din oppstår, at utfordringene med slike bestemmelser vanligvis oppstår.

De nye bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 14 A, som trådte i kraft for nye arbeidsavtaler 1. januar 2016 og for alle arbeidsavtaler fra 1. januar 2017, tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for at konkurranseklausuler kan håndheves av arbeidsgiver. Du har jo ikke en slik konkurranseklausul i din arbeidsavtale så derfor kan du fritt begynne å jobbe hos en konkurrent til din nåværende arbeidsgiver så snart arbeidsplikten din utløper.

Når det gjelder dine forpliktelser i forhold til din nåværende arbeidsgivers forretningshemmeligheter, så er det springende punktet hvordan «forretningshemmeligheter» defineres. Det er ingen entydig definisjon på denne typen informasjon, men typisk snakker vi om forretningsspesifikk informasjon, konkurransesensitiv informasjon eller forhold som bedriften har truffet tiltak for å hemmeligholde.

Utover dette og tilsvarende forhold vil du kunne bruke din innsikt og kompetanse i din nye jobb. Lykke til!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Kan konkurranseklausuler gjøres gjeldende for permitterte arbeidstagere?

  2. Jobbekspertene: Fikk ny jobb - ble fratatt alle oppdragene sine

  3. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

  4. Betalt innhold

    Fordelen ved å miste flinke medarbeidere til konkurrenter

  5. Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver bestemme at jeg nå må bruke servicebil i arbeidet mitt?