Arbeidsledigheten øker

Flere arbeidsledige ungdommer gir ny økning i arbeidsledigheten.

MÅ HIT: Arbeidsledige må gå til Nav for å få arbeidsledighetstrygd.
Publisert:

Arbeidsledigheten økte fra 4,2 prosent i april til 4,3 prosent i mai.

Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftsundersøkelse (AKU) for perioden april til juni som ble offentliggjort onsdag klokken 10.00.

Målingen forteller at det var 118.000 arbeidsledige i mai, hvilket er 1.000 flere enn i april.

Les også

Sjekk ledigheten der du bor

SSBs måling er gjennomsnittet av nivået i april, mai og juni og sammenlignet med nivået i årets tre første måneder er det en økning på 5.000.

Er du nettopp blitt arbeidsledig? Ta kontakt med oss.

– Oppløftende, hvis det stemmer

– Arbeidsmarkedet fortsetter å svekke seg i den forstand at ledigheten øker. Men dette er i alle fall ikke verre enn ventet, og langt ifra dramatisk, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til E24.

Selv om Aku-undersøkelsen viser 1000 flere ledige, blir han faktisk positiv:

– Det som kjennetegner en nedgangskonjunktur er at sysselsettingen faller, men det gjør den faktisk ikke nå lenger. Etter å ha falt frem til mars, har den nå steget to måneder på rad. Det er nesten besynderlig, men oppløftene hvis tallene stemmer, sier Jullum.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

– Som ventet

Selv om ledigheten øker, så øker også antallet sysselsatte personer med 4.000 fra april til mai, ifølge SSB.

– Dette er helt i tråd med hva vi ventet: Ledigheten stiger noe, men det er ingen store overraskelser her, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Les også

Det spås 130.000 arbeidsledige: Slik takler du å miste jobben

Ifølge undersøkelsen er det fortsatt svak vekst i sysselsettingen.

– Samtidig er det en økning i arbeidstilbudet, og når tilbudet vokser mer enn sysselsettingen, så stiger ledigheten, forklarer analytikeren.

Han er nå spent på tallene for registrert Nav-ledighet, som slippes fredag denne uken.

– Vi venter å se at utslagene vi har sett i oljesektorene kommer mer til syne i ledighetstallet. Forrige måned steg den registrerte ledigheten med 1.600 personer, og vi ser for oss noe av det samme denne gang, sier Bernhardsen.

Les også

NHO ser mørkt på resten av året

I en parallell arbeidskraftsundersøkelse for andre kvartal skriver SSB at det var en økning i arbeidsledigheten på 31.000 personer sammenlignet med 2. kvartal i fjor.

«Halvparten av økningen kom i aldersgruppen 15–24 år,» heter det i SSBs pressemelding.

Flere unge ledige

Ifølge SSB er mange av de nye unge arbeidsledige ungdom under utdanning som ønsker seg jobber med en arbeidstid på mellom 10 og 30 timer i uken.

«Mye av økningen i arbeidsledigheten skyldes en relativt sterk innstrømning av nye ledige det siste halvåret,» skriver SSB videre.

Det har som konsekvens at gjennomsnittlig varighet på ledigheten har gått ned fra 28,3 uker i andre kvartal i fjor til 24,3 uker i andre kvartal i år.

Ifølge SSB er det en økning i sysselsettingen i bedrifter som driver med forretningsmessig tjenesteyting og varehandel på til sammen 33.000. Næringen «bergverksdrift og utvinning», som domineres av olje- og gassutvinning, har en sysselsettingsnedgang fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

En økning i den totale arbeidsstyrken med 46.000 personer det siste året forklarer at arbeidsledigheten likevel stiger.

Les også

Stavanger-ordføreren kaller inn til krisemøte

Forskjellige statistikker

Undersøkelsene fra SSB skiller seg vesentlig fra Navs statistikk over registrerte arbeidsledige som offentliggjøres fredag.

AKU-undersøkelsen er en utvalgsundersøkelse hvor personer som er helt uten arbeid, som nylig har forsøkt å få arbeid og som umiddelbart er tilgjengelig for arbeid blir regnet som arbeidsledige.

For å bli inkludert i Nav-statistikken må man i tillegg ha søkt på arbeid via Nav.

Det er ikke alle arbeidsledige som søker arbeid gjennom Nav.

«Dette vil typisk gjelde ungdom under utdanning,» skriver Nav i sin forklaring om sammenhengen mellom Nav-statistikken og Aku-undersøkelsen.

Det er nettopp ungdom under utdanning på jakt etter jobber på mellom 10 og 30 timer i uken som bidrar til å løfte Aku-ledigheten fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

En grunn til at arbeidsledige ikke søker arbeid via Nav kan være at man ikke har krav på arbeidsledighetstrygd.

Historisk ligger Aku-ledigheten høyere enn Nav-ledigheten og i perioder hvor arbeidsledigheten stiger eller faller har utslagene tidsmessig kommet først i Aku-statistikken.

Les også

Jo da, noen vet hvorfor disse grafene spriker

Les også

– Regjeringen trekker på skuldrene av økt ledighet

Les også

– Regjeringen spiller hasard med oljenæringen

Publisert: