– I takt med veksten på høyskoler og universiteter de siste tiårene har yrkesfagene fått ufortjent lav status, skriver kronikkforfatteren.

Smart ungdom velger yrkesfag

I disse dager fordeles plasser til videregående utdanning. Søknadsbunkene til yrkesfag bør være høye, men er det neppe. Yrkesfaglig utdanning har ufortjent lav status. Det koster enkeltmennesker og Norge dyrt.

  • Mikkel Sandvik
    Mikkel Sandvik
    Konsernsjef i Mestergruppen
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Norsk næringsliv og offentlig sektor sliter med å øke produktiviteten slik at konkurransekraft og ikke minst velferdsstaten kan opprettholdes. Bekymringen ble gjentatt i perspektivmeldingen som regjeringen la frem i februar.

En del av løsningen er det ungdomsgenerasjoner gjennom flere tiår har fått høre: Ta høyere utdanning.

Vi skal leve av kunnskap og kompetanse fremover. Høyskole og universitetsutdanning har vært trylleformularet som skal gjøre ungdom klare både for dagens arbeidsliv, men også for et arbeidsliv bestående av arbeidsplasser og yrker som ennå ikke finnes. Samtidig har yrkesfag hatt en lav status, selv om dette er utdanning til bransjer som har store behov for kompetent arbeidskraft, både nå og i framtiden. Utviklingen har kommet skjevt ut, og må snus!

I takt med veksten på høyskoler og universiteter de siste tiårene har yrkesfagene fått ufortjent lav status. Våre unge har fått overført en holdning om at de smarteste velger studieforberedende videregående utdanning. Holdningen bygger på en foreldet og misforstått forståelse av yrkesfagenes potensial for den enkelte.

Sett denne? Tro det eller ei: Dette skal bli framtidens teknologihus (+)

Storsamfunnet har glemt noe viktig. Yrkesfaglig kompetanse har ikke fått statusen som er nødvendig for at tilstrekkelig mange unge velger videregående opplæring i praktiske fag. Resultatet er blant annet at bygge- og anleggsbransjen med sine 260.000 ansatte i 2019 (ifølge SSB) – går glipp av helt avgjørende ressurser. En ting er at betydelige deler av omsetningen på 626 milliarder kroner i 2019 (SSB) forsvinner ut av landet, men mye viktigere er at vi har mistet verdifull skaperkraft som dyktige og kreative fagarbeidere her hjemme kan bidra med. Dette er også et tap for den enkelte som ville kunne ha trivdes langt bedre i et yrke som ligger deres hjerte og interesse nærmere.

Unge som velger yrkesfaglige studier i dag, har flere opsjoner for sin fremtid enn de som velger studieforberedende fag. Å gjennomføre en del av sin utdannelse som ansatt i en bedrift kan på svært mange måter gi bedre utvikling og kompetanse enn et tilsvarende sammenhengende strekk på skolebenken. Og, det mange fortsatt ikke vet, er at man nå like gjerne kan ta høyere utdanning med yrkesfaglig bakgrunn. Ingen dører er stengt, og mulighetene er faktisk flere enn for de som velger mer tradisjonelle teoretiske fag.

Sett denne kronikken? Det trengs verktøy for å gjøre jobben

Derfor blir mange av dem som har valgt yrkesfag også gründere. Det er slett ikke bare akademikere som utvikler nye verktøy, teknologier og metoder. Fagarbeidere ser muligheter og griper dem. Vi ser det hver dag i vår bransje, og vi ser det i en rekke andre bransjer og nisjer. Dyktige fagpersoner har startet med yrkesfaglig utdanning og ender opp som eiere og ledere av suksessrike bedrifter, der de bidrar med utvikling og innovasjon. Enhver bransje trenger utvikling. Og Norge trenger utvikling dersom vi skal oppnå produktivitetsveksten som gjør oss i stand til å opprettholde velferden.

Den som vil sine barn og fremtidens Norge det beste, bør bidra til at de velger videregående utdanning basert på riktige fakta og nøytrale holdninger. De foreldede og misforståtte holdningene til yrkesfag må bort. Statusen til yrkesfag må opp!

At bygg- og anleggsbransjen er i kontinuerlig vekst, og at det trengs 8.500 nye fagarbeidere hvert eneste år fremover, er en del av bildet, slik sett taler jeg for min egen syke mor. Men jeg vet at jeg også taler saken til mange unge som kvier seg for å følge sitt hjerte og indre interesse, og i stedet velger teoretiske fag. I vår bransje trenger vi de flinkeste folka. For all del – også de med teoribakgrunn – det er fremtidens Norge som skal bygges, men teoretikerne kan ikke bygge Norge alene. De smarte bør velge yrkesfag.

Publisert:
Gå til e24.no