Få skattefrie studentkroner

Selv om et nytt studielån venter på mange studenter til høsten, finnes det lurere måter å fylle opp kontoen. Vi viser deg hvordan du kan få skattefrie kroner inn på kontoen.

LEGATHÅNDBOKEN 2006: Svært mange som studerer eller forsker kan få legat og stipend.
Publisert:

For 195 kroner kan du skaffe deg «Legathåndboken 2006» hvor du finner rundt 2.300 legater og stipender. Skulle du få tildelt et legat, vil ikke det påvirke støtten du får fra Lånekassen.

Mye penger

Legatene/stipendene du kan søke om varierer fra noen hundrelapper til flere tusen, men du behøver ikke være student for å få tildelt legatene. Det gis støtte til studier innenfor de fleste fagområder, men legatene/stipendene har konkrete søkerkriterier.

Typiske vilkår for å bli tildelt legat er at du:

· Bor

innenfor et bestemt geografisk område.

· Studerer

innenfor et avgrenset fagområde
eller ved et bestemt lærested.

·Forsker

innenfor et spesielt fagområde.

· Lider

av en spesiell sykdom.

· Gjør

en innsats innen et spesielt fag- og/eller geografisk område eller for en spesiell gruppe.
Svært mange personer vil oppfylle vilkårene for å bli tildelt et legat, og da er det selvfølgelig fritt frem å søke.

Påvirker ikke støtten fra Lånekassen

Lånekassen har tidligere opplyst til Dine Penger at legater og stipender du mottar i Norge ikke påvirker lån og stipend fra Lånekassen. Studerer du derimot i utlandet, kan reisestipend og skolepengestipend (gebyrstipend) bli noe redusert.
Mange av legatene og stipendene gis også til ikke-studerende søkere. Flere av stipendene og legatene krever at du jobber innenfor et bestemt yrke og at du for eksempel skal videreutdanne deg.

De fleste slipper også skatt på støtten

Får du støtte som student utenfor arbeidsforhold, er dette normalt ikke skattepliktig. I Lignings-ABC 2004 står det at «utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold ikke er skattepliktige når det utbetales for å gå på skoler, høyskoler og universiteter frem til avsluttende eksamen». Dette vil etter vår mening dekke de fleste studenter.
Men er stipendet av en slik karakter at det er «egnet til å bidra vesentlig til mottakers leveomkostninger i stipendperioden», er det skatteplikt i følge Lignings-ABC 2004.
I verste fall kan du havne i gråsonen mellom skatt eller ikke skatt. I slike tvilstilfeller er det ligningskontoret som tar den endelige avgjørelsen. Får du for eksempel forskningsstipend eller -legat utenfor arbeidsforhold som er ment å erstatte arbeidsinntekt, vil dette uansett være skattepliktig.

Publisert:

Her kan du lese mer om