Regjeringen vil avvikle postomdeling på lørdag

Posten skal sikre avislevering på lørdager når regjeringen nå vil droppe postdistribusjon i helgene. Samtidig ønsker regjeringen å innføre EUs krav om fri konkurranse på all post, men Posten selv er ikke bekymret.

AVVIKLES? Regjeringen foreslår å avvikle omdelingen av post på lørdager.
  • Marius Lorentzen
  • John Thomas Aarø
  • Anders Park Framstad
Publisert:

– På lørdager deles det ut 75 prosent mindre post sammenlignet med de andre fem ukedagene. Med så små volum og så store faste kostnader, er det naturlig å gå bort fra postomdeling på lørdager, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Forslaget til ny postlov ble sendt ut på høring i fjor høst, og fredag ble det lagt fram i statsråd. Nå skal det sendes til Stortinget for behandling der.

– Overgangen til elektronisk kommunikasjon har endret måten folk kommuniserer med hverandre på. Da må også lovverket være tilpasset den virkelige utviklingen for post- og pakkeomdeling, sier Solvik-Olsen i en uttalelse, og legger til at forslaget vil sørge for gode tjenester i hele landet.

I Posten er man svært fornøyd regjeringens forslag:

– Vi har fått gehør for å avvikle brevomdeling på lørdager og det er et viktig bidrag i fortsettelsen av omstillingen til Posten, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme, til E24.

Staten betaler for lørdagsavisene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen påpeker at 117 av 141 høringsuttalelser om den nye postloven kom på e-post, når regjeringen nå foreslår å droppe post på lørdager.

Det var i oktober i fjor at regjeringens forslag ble kjent. Da kom det samtidig frem at selv om man regner med å spare 400 millioner kroner i året på å droppe lørdagsposten, så må man trolig bla opp 100 millioner for å få levert ut avisene på lørdager. I de delene av landet der det ikke er egne avisbud er det nemlig posten som har levert ut aviser. Dette gjelder rundt 15 prosent av norske husstander.

Da forslaget ble lansert i fjor opplyste departementet at postmengden som leveres ut på lørdager bare er rundt en fjerdedel av den mengden man leverer ut på hverdager. Ettersom mengden med post også faller år for år, har staten måtte bruke stadig mer penger på støttekjøp for å holde liv i postutleveringene på lørdager.

Ifølge Posten er det totale postvolumet halvert siden toppåret 1999.

Innfører EUs tredje postdirektiv

Samtidig som regjeringen foreslår endringer i postloven foreslår man også å innføre EUs tredje postdirektiv.

Det betyr at det også blir fri konkurranse på post under 50 gram. Det er i dag fri konkurranse på brev og andre forsendelser over dette, mens Posten har hatt enerett på alt under 50 gram.

– Konkurranse er sunt. Posten Norge har vært særdeles konkurransedyktig i det åpne markedet. Men konkurranse fra andre selskap om brev på under 50 gram er ikke den største utfordringen for Posten Norge. Det er digitaliseringen. Folk flest, næringslivet, kommuner og staten sender stadig færre brev, sier samferdselsministeren.

Til tross for fri konkurranser skal det fortsatt være slik at det er den samme portoen i hele landet på vanlige brev, det som kalles enkeltsendinger, altså at Norge ikke skal deles opp i forskjellige prissoner.

I 2011 led Arbeiderpartiets ledelse et nederlag på landsmøtet til partiet, da det ble vedtatt å legge ned veto mot direktivet, noe LO blant annet ønsket. Den saken har så langt vært det eneste vetoet Norge har lagt ned mot endringer i EØS-avtalen, selv om politikerne på 90-tallet ga inntrykk av at vetoretten var noe Norge kunne benytte seg av i stor grad hvis ønskelig.

Nå blir direktivet altså foreslått vedtatt likevel.

Konkurrerer i Sverige

Sverige er ett av landene som i mange år har hatt fri konkurranse i alle deler av postmarkedet. Posten Norge deltar selv i denne konkurransen gjennomselskapet Bring City Mail.

I Posten frykter de ikke for at det siste monopolet deres, på brev under 50 gram, nå foreslås fjernet i Norge.

– Vi forventer at det er av mindre betydning for Posten. Den største utfordringen vår er digitaliseringen, sier kommunikasjonsdirektør Gjølme, og legger til:

– Posten har klart å bli konkurransedyktig i segmenter som tidligere har blitt deregulert, så vi tror ikke dette vil ha de store konsekvensene.

Hun påpeker at Mediepost og NorPost allerede konkurrerer mot Posten i Norge på brevsendinger over 50 gram.

– Men det er et fallende brevmarked i hele Skandinavia, så det er et tøft marked. Det gjenstår å se hvordan andre aktører vurderer det norske markedet, sier Gjølme.

KrF er positiv

Støttepartiet Kristelig Folkeparti stiller seg bak forslaget, forutsatt at man sikrer lik porto over hele landet og lørdagsdistribusjon av aviser.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan viser til den store reduksjonen i brevmengden de siste årene.

– Ut fra den utviklingen som har vært, der folk i større grad kommuniserer digitalt og langt mindre per brev, mener vi at omleggingen er både forståelig og akseptabel, sier Grøvan til E24.

Les også

Regjeringen vil droppe post på lørdager

Les også

Kutt i lørdagsposten kan bli dramatisk for avisene

Les også

Rekordlavt sykefravær i Posten

Les også

Kaller postkonkurranse unødig knefall for Brussel

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Skuffet fagforbund: Posttjenestene blir dyrere og dårligere

  2. Ny postlov på plass

  3. Solberg varsler slutten på NSBs togmonopol

  4. Borgerlig enighet om jernbanereform

  5. KrF og Venstre kan redde Uber i storbyene