DNB-rekruttsjef: – Norge er et u-land når det gjelder studentpraksis

Altfor få studenter får muligheten til å ha praksis hos bedrifter i Norge i dag, mener rekrutteringsansvarlig i DNB. Anja Vålbekk og Victoria Skarphagen er blant dem som har fått praksismulighet gjennom studiene sine.

TIDLIGERE PRAKTIKANTER: Både DNB, her representert ved rekrutteringsansvarlig Glenn Menkin, og masterstudentene Victoria Skarphagen og Anja Vålbekk, har god nytte av å samarbeide.

Foto: Astrid Dalen
  • Astrid Dalen
Publisert: Publisert:

I et halvt år skal masterstudentene Anja Vålbekk og Victoria Skarphagen skrive masteroppgaven sin i DNBs lokaler, og i tett samspill med banken.

Ordningen kom i stand etter at de først hadde hatt praksisuker i DNB, i forbindelse med studiene.

– Vi får mange henvendelser fra studenter som vil skrive oppgave hos oss. Det er imidlertid en stor fordel om vi får gjensidig utbytte av opplegget, og det kan ofte være en fordel med tidligere praktikanter som allerede har jobbet med prosjekter hos oss, forteller rekrutteringsansvarlig i DNB, Glenn Menkin, til E24.

Les også

Nær 500 søkte på én stilling som resepsjonist

– Får omsatt teori til praksis

Han påpeker at det DNB kan vinne på slike ordninger, er at studentene kan forske på problemstillinger som er aktuelle for dem.

– Det er kjempegunstig for oss å få denne muligheten. I løpet av et masterløp blir man presentert for mange teorier og retninger innenfor faget. Gjennom en praksisperiode får man innsikt i reelle problemstillinger i arbeidslivet og man får mulighet til å omsette teori til praksis, sier Vålbekk, og legger til:

– Det har også hjulpet meg i utformingen av masteroppgavens tema, sier Vålbekk,

Masterstudenten, som studerer pedagogikk (kommunikasjon, design, læring) ved UiO, skriver om hvordan digitaliseringen av banknæringen påvirker det fremtidige kompetansebehovet i banken.

– Mitt inntrykk er at mange studenter ikke får muligheten til å skrive oppgave sammen med en vertsbedrift. Det er uheldig blant annet fordi arbeidslivet etterspør erfaring, og det får studentene gjennom en slik ordning, sier Menkin, og legger til:

– Bortsett fra profesjonsstudiene, er Norge et u-land når det kommer til praksis i arbeidslivet. Det er altfor få skoler som tilbyr denne muligheten – selv om vi ser at det er en liten endring i positiv retning.

Føler seg inkludert

De fleste av Vålbekks og Skarphagens medstudenter skriver også oppgave i samarbeid med bedrifter og organisasjoner, og er dermed blant de heldige, i Menkins øyne. Skarphagen går riktignok heller ikke på en norsk skole, men studerer HR ved Copenhagen Business School i København.

– Én av de viktigste årsakene til at jeg søkte meg dit, var at de var praktisk rettet og hadde praksis som en del av studieløpet, forteller Skarphagen, som skriver master om DNBs introduksjonsprogram, som hun også jobbet med i praksisperioden.

– Vi har lest mye teori på skolen, men det er annerledes å se hvordan ting fungerer i praksis. Jeg har også hatt nytte av det jeg har lært av praksisen når jeg kommer tilbake til skolen og teorien, legger Skarphagen til.

Les også

Sosiale medier blir stadig viktigere i jobbsøking

– En vinn-vinn-situasjon

Vålbekk og Skarphagen forteller at de også har følt seg godt inkludert i DNB under arbeidet med oppgavene sine, og at de ansatte i DNB er imøtekommende når studentene lurer på noe.

– Også bedriften får mest ut av opplegget, dersom studentene inkluderes best mulig, sier Menkin.

Han påpeker at det ikke bare er bedriften som får noe ut av å samarbeide med studenter.

– De forsker på ting vi også er opptatt av, og vi kan lære mye av unge, oppdaterte studenter. Jeg vil oppfordre andre bedrifter til å stille opp, for dette er en vinn-vinn-situasjon.

Han mener imidlertid at også læringsinstitusjonene må stå mer på for å få praksis i bedrifter, og at de ikke må gjøre ordningene for byråkratiske – da vil bedriftene lettere skygge unna.

INKLUDERT: Masterstudentene Anja Vålbekk (f.h.) og Victoria Skarphagen sier at de har blitt godt inkludert i DNB, noe rekrutteringsansvarlig Glenn Menkin også mener må være et mål.

Foto: Astrid Dalen

– Kan tiltrekke kloke hoder tidlig

NHO mener at norske bedrifter kan bli flinkere til å la studenter ha praksisplass eller skrive oppgave i bedriftene, og at bedrifter som gjør det allerede, nyter godt av det.

– Vi mener, og har lenge ment, at samarbeidet mellom bedriftene og høyskoler og universitetene bør være enda tettere. To av samarbeidsformene vi er spesielt opptatt av, er nettopp praksisplass i bedrift under studier og skriving av bachelor- og masteroppgave i samarbeid med en bedrift, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Han mener videre det er klare fordeler ved å ta inn studenter i bedriften.

– Man kan tiltrekke seg de kloke hodene tidlig, og før de er ferdig med å studere. Og ved å ha studenter i praksis vil man komme nærmere fagmiljøene ved høyskoler og universitet, sier Oppegaard.

Les også

Oljeselskapene faller på studentenes drømmeliste

Les også

Ingeniørstudenter ser mot det offentlige

Les også

Sosiale medier blir stadig viktigere i jobbsøking

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Karriere
  2. DNB
  3. Studentliv

Flere artikler

  1. Magnus (24) er en av få som kombinerer masterstudier med praksis

  2. Hodejeger om studenter: – Flere bør få seg relevant erfaring

  3. UiO-forsker etterlyser tyngre satsing på studentpraksis

  4. Annonsørinnhold

  5. – Kompetanse kan være utdatert på fem år

  6. Finansprofilenes beste råd: – Lurt å ofre toppkarakteren for jobberfaring