Studenter «straffes» av for mye jobb: - Jeg er redd for å tjene for mye

Ny regjering varsler at det kan bli mulig å jobbe mer, uten at stipendet blir avkortet. Det er student Anne Moa (23) glad for.

STUDENTSKVIS: Student Anne Moa (23) mener det kan være vanskelig å sjonglere mellom en studiefinansiering som er utilstrekkelig og en straff dersom man arbeider for hardt.
  • Maria Lekve
  • Günther Bache
Publisert:

Studentskvis. Student Anne Moa (23) er redd hun vil sprenge inntektstaket til Lånekassen:

– Jeg er redd jeg vil tjene for mye i år, sier Moa.

Studenter får stipendet redusert med fem prosent per måned - dersom du overstiger inntektsgrensen på 151.216 kroner.

LES OGSÅ: Slik får du balanse i studentøkonomien

Sjonglerer. Anne Moa tar en master i Globalisering ved NTNU. Hun har alltid jobbet ved siden av å være student.

– Så langt har jeg klart å holde meg under inntektsgrensen, men i år kommer jeg kanskje til å havne noen tusenlapper over, sier Moa, som også jobber deltid som ungdomsøkonom i SpareBank 1 SMN.

Hun tror mange kanskje ikke er klar over at det finnes en grense for hva man kan tjene:

– Studenter har ikke nok å leve for med bare studielån, samtidig kan de ikke tjene for mye. Det kan nok oppleves vanskelig å sjonglere mellom, sier Moa.

Hun synes det er en hard straff om man havner over grensen:

Jeg skjønner at det er et behov for å sette et tak fra Lånekassen sin side. Å jobbe for mye kan slå negativt ut for karakterer. Men slik det er nå blir man straffet hardt fra første krone, sier Moa.

LES OGSÅ: Her er krisegrafen for studenter i 2013

Vil heve. Dine Penger har tidligere i sommer fokusert på studentenes rekordlave studiestøtte.

LETTERE: Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) har store forventninger til ny regjering og mener at dersom den følger opp tiltakene i regjeringserklæringen - kan det bli lettere å være student i landet.

Ikke på noe tidspunkt i de 37 årene Lånekassen har ført statistikk, har studentene hatt mindre å rutte med i forhold til snittlønn, minstepensjon og grunnbeløpet i folketrygden.

Nå varsler ny regjering flere tiltak rettet mot studenter.

I den politiske plattformen heter det at den blåblå regjeringen vil «Heve inntektstaket for studenter og justere studiestøtten utover pris- og kostnadsvekst».

De vil også bygge ut flere studentboliger.

– Hvis de virkelig følger opp dette vil det helt klart bli lettere å være student, sier Ola Magnussen Rydje i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Norsk studentorganisasjon er ikke like opptatt av å heve inntektsgrensen.

– Det viktigste den nye regjeringen kan gjøre er å bedre alle studenter sin økonomi ved å bygge flere studentboliger og øke studiestøtten. Vi har ikke noe imot en heving av inntektsgrensen, men den vil bare bedre økonomien til studenter som allerede må jobbe langt mer enn det vi mener er bra for en heltidsstudent.

– Hovedfokuset vårt er at studentene skal få tid til å studere mer, ikke jobbe mer. Det er det bare flere studentboliger og økt studiestøtte som kan sikre, avslutter Rydje.

LES OGSÅ: Slik kan praksisplass gi kremjobb

Slik kan stipendet kuttes

Lånekassens inntektsgrense for 2013 er 151.216 kroner ved støtte hele kalenderåret. Dette gjelder lønnsinntekt og kapitalinntekt samlet. Det kan være renter av bankinnskudd, utleie av fast eiendom utenom næring, aksjeutbytte og skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond.

Tjener du over fribeløpet, blir stipendet redusert med fem prosent per måned av den inntekten som er over beløpsgrensen.

Det du har fått for mye i stipend, blir gjort om til lån. Utdanningsstipendet blir redusert først, deretter eventuelt forsørgerstipend. Det er ligningsopplysningene (skatteoppgjøret ditt) for kalenderåret du har fått støtte, som gjelder.

Så mye kan du miste. La oss si at du er heltidsstudent i hele 2013 og at du i løpet av året kommer til å tjene 171.216 kroner. Du tjener dermed 20.000 kroner mer enn beløpsgrensen.

I og med at stipendet reduseres med 5 prosent per måned du mottar støtte blir regnestykket slik:

20.000 kroner x 0,05 x 10 måneder = 10.000 kroner. Du mister dermed nesten halvparten at det du tjente ekstra, og det før skatt!

Er du deltidsstudent, og studerer 50 prosent «mister» du bare halvparten, altså 5000 kroner. Dette gjelder hvis studiestøtten gis for en lengre periode enn syv måneder.

Ved støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår, er inntektsgrensen før du mister stipend mye høyere – 378.041 kroner i 2013.

Det krever også at du bare får støtte til dette opplegget eller mottar støtte for bare ett semester i kalenderåret.

Fast jobb? Har du avsluttet studiene og fått deg fast jobb, så kuttes ikke stipendet hvis du tjener mer enn 151.216 kroner. Har du for eksempel studert i seks måneder, kan du totalt tjene 378.041 kroner i 2013 før stipendet kuttes.

Husk også på skatten!

Det er jo ikke bare stipend du mister når du tjener over maks-grensen. Du må også betale skatt. Dermed blir «tapet» ditt enda større.

På inntekter mellom 79.500 og 203.250 kroner, er marginalskattesatsen 24,6 prosent i 2013. (Marginalskatt er skatten du betaler for den siste kronen du tjener - målt i prosent.)

Legger vi sammen avkortningsprosent og skatteprosent, gir det en skattesats på hele 74,6 prosent på all inntekt over 151.216 kroner! 50 prosent kutt i stipend pluss 24,6 prosent skatt.

Du sitter igjen med stusselige 25 kroner og 40 øre for hver hundrelapp du tjener. Da kan det kanskje være mer fristende å bruke julemåneden på noe annet.

Så mye skatt forsvinner når du tjener mer:

Tabellen viser marginalskattesatsene for 2013. Marginalskatt er skatten du betaler for den siste kronen du tjener - målt i prosent. Utregninger: Dine Penger.

Tjen inntil 78.950 kroner. Dine Pengers råd er at dersom du først har en jobb ved siden av studiene, bør du jobbe så mye at du i hvert fall tjener opp til 78.950 kroner.

På inntekt mellom 39.996 kroner (grensen for frikort) og 57.558 kroner er marginalskatten 25 prosent. Mellom 57.558 og 78.950 kroner er marginalskatten bare 7,8 prosent. Deretter øker marginalskatten, så da må du vurdere om inntekten og tidsbruken forsvarer den økte skatten.

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Student med deltidsjobb: Rådyrt å jobbe for mye i sommer for studenter

  2. Går glipp av Lånekassen-stipend: Flere studenter får redusert stipend

  3. Studenter jubler over 11.000 kroner mer for studenter: Øker studiestøtten til elleve måneder

  4. Foreldre og besteforeldre kan hjelpe: Slik kan du hjelpe studenten uten skatt og arveavgift

  5. Studentene blant åretsbudsjettvinnere