Har streiket i sju uker for tariffavtale

Ni tannhelsesekretærer har streiket i sju uker for tariffavtale.

BER OM BOIKOTT: De streikende får bred støtte og oppfordrer til boikott av Colosseumklinikken.
Publisert: Publisert:

– Det burde være unødvendig å streike for tariffavtale i 2012. Men vi er innstilt på å fortsette så lenge som nødvendig, sier Ellinor Brattset, tillitsvalgt for de streikende.

De streikende er organisert i fagorganisasjonen Parat, som nå har landsmøte i Trondheim. Onsdag marsjerte drøyt 200 Parat-tillitsvalgte fra landsmøtehotellet til Colosseumklinikken, for å markere støtte til de streikende.

De streikende har også fått støtte fra de LO, YS og Unio, med til sammen nesten 1,4 millioner medlemmer. De har også bedt sine medlemmer boikotte Colosseumklinikkene rundt om i landet.

Krever avtale med AFP

Kravet er en tariffavtale som også omfatter en AFP-ordning. Det har ikke ledelsen for den skandinaviske tannlegekjeden gått med på.

– Vi ønsker trygge og ordnede forhold, med like vilkår både for vikarer og fast ansatte. Vi har gjort gjentatte forsøk på å få bedriften til forhandlingsbordet, uten å lykkes, sier Ellinor Brattset.

Colosseumklinikken har hentet inn ansatte fra andre deler av landet under streiken, etter eget utsagn for å ivareta pasientsikkerhet. De streikende karakteriserer det som streikebryteri.

– Det er kanskje ikke ulovlig, men det er iallfall moralsk forkastelig, sier Ellinor Brattset.

Godtar ikke AFP

Colosseumklinikken er ikke imot en tariffavtale i utgangspunktet, men kan ikke godta AFP som del av en slik avtale, sier administrerende direktør Rikke Overgaard til NTB.

– Vi har stilt oss positive til å diskutere en lokal tariffavtale om blant annet medbestemmelse for de ansatte i Trondheim, men ikke med AFP. Vi har tolv klinikker med 150 ansatte i Norge, og kan ikke inngå en avtale som eventuelt bare gjelder de ansatte i Trondheim, sier hun.

Hun viser blant annet til at AFP ikke er vanlig praksis i bransjen, og at det er usikkerhet og økonomisk risiko knyttet til ordningen.

Stor avstand

Det har ikke vært møter eller telefonisk kontakt mellom Parat og Colosseumklinikken siden streiken. Den eneste kontakten har foregått via epost.

– Vi står fremdeles langt fra hverandre. Men vi må prøve å få i gang en dialog, sier Overgaard.

Colosseumklinikken har fått enkelte avbestillinger etter at YS og Unio kom med sin oppfordring om forbrukerboikott, sier hun.

Colosseumklinikken er del av en skandinavisk tannlegekjede og har til sammen 24 klinikker i Norge, Sverige og Danmark.

LES OGSÅ:

Ingen streik i byggeindustrien

Tannlege kjøpte John Lennons tann for 175.000

Publisert:
Gå til e24.no