NAV: Sykefraværet tilbake til normalen

Sykefraværet går tilbake, og svineinfluensaen har æren.

FÆRRE SYKE: Sykefraværet sank fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal 2010. I november 2009 stod disse osloborgerne i kø utenfor Tøyensenteret for å vaksinere seg mot influensa A (H1N1).
Publisert: Publisert:

Fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal 2010 sank sykefraværet i Norge med 7,5 prosent, viser ferske tall fra Nav tirsdag.

Det totale fraværet i fjorårets tre siste måneder var 7,0 prosent. Sykefraværet er dermed tilbake på nivået fra 2008 - etter at svineinfluensaen skapte rekordnoteringer i 2009.

- Vinteren 2009/2010 ble antallet egenmeldingsdager midlertidig utvidet fra 3 til 8 dager på grunn av svineinfluensaen, og mange valgte å bruke denne muligheten. Det førte til en kraftig økning i det egenmeldte sykefraværet. Nå er vi tilbake på samme nivå som før svineinfluensaen, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Ifølge NAV stod sykdommer i luftveiene for 65 prosent av nedgangen. Det tilsvarer en reduksjon på 170.000 dagsverk.

Flere graderte meldinger

Det legemeldte sykefraværet var 6,0 prosent i fjerde kvartal av 2010. Bortsett fra svineinfluensaåret 2009 (6,4 prosent) har det legemeldte fraværet ligget mellom 5,8 prosent og 6,0 prosent de siste fem årene, viser statistikken fra Nav.

Andelen graderte sykemeldinger økte fra 18,6 prosent i 2009 til 20,0 prosent i slutten av 2010.

Det gleder arbeids- og velferdsdirektøren.

- Og det er viktig at utviklingen fortsetter. I den nye IA-avtalen er det økt oppmerksomhet på gradering av sykmeldinger, og et av målene er å øke denne andelen. Partene i arbeidslivet og myndighetene ønsker å gjøre gradert sykmelding til hovedregelen ved lange sykefravær, sier Lystad i pressemeldingen.

Ifølge Nav gjelder nedgangen i sykefraværet fra høsten 2009 til høsten 2010 alle næringer og fylker. Størst var bedringen i næringene informasjon og kommunikasjon (-13,9 prosent), overnattings- og servicevirksomhet (- 13,8 prosent) og forretningsmessig tjenesteyting (-11,0 prosent).

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no