Fram Vest-kontrakt til Aker

Norsk Hydro, som er operatør på utbyggingen av Fram Vest, har i dag tildelt Aker Stord AS en kontrakt verdt 500 millioner kroner for modifikasjonsarbeider på Troll C for tilkobling av Fram Vest. <br />

  • Petter Zweidorf
Publisert: Publisert:

Norsk Hydro, som er operatør på utbyggingen av Fram Vest, har i dag tildelt Aker Stord AS en kontrakt verdt 500 millioner kroner for modifikasjonsarbeider på Troll C for tilkobling av Fram Vest.

Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp og bygging av en modul på 800 tonn og arbeid på sokkelen med installasjon av modulen, i tillegg til nødvendige modifikasjoner av det nåværende prosessanlegget på Troll C.

Fram Vest ligger i produksjonstillatelse 090, om lag 20 kilometer nord for Troll C-plattformen i Nordsjøen, med vanndyp på rundt 360 meter. Fram Vest vil bli utbygd med to brønnrammer à fire brønner på havbunnen. Brønnrammene vil bli koblet til Troll C-plattformen med to strømningsrør (en dedikert gassinjeksjonsrørledning og en rørledning for produksjon) og en kontrollkabel_ Brønnstrømmen fra Fram Vest vil bli ført til en ny trefaseseparator på Troll C. Olje og gass vil bli ført via nye fiskale målestasjoner til det nåværende Troll C-anlegget for videre prosessering.

Plan for utbygging og drift av Fram Vest ble godkjent av myndighetene i mars 2001. Produksjonsstart er planlagt til oktober 2003, og platåproduksjonen vil være på mer enn 60.000 fat olje pr. dag. Samlede investeringer for utbyggingen er anslått til 4 milliarder kroner. Totale utvinnbare reserver i Fram Vest er anslått til 106 millioner fat olje og 8 milliarder kubikkmeter gass.

Rettighetshaverne i produksjonstillatelse 090 er Hydro (operatør) med 25%, ExxonMobil med 25%, Statoil med 20% og SDØE (Statens Direkte Økonomiske Engasjement) med 30%.

Publisert: