Regjeringen varsler tøffere tider for kommunene

Regjeringen foreslår å bremse veksten i de frie inntektene til kommunene med opptil 750 millioner kroner neste år. Det er tøffe tider, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

TØFFE TIDER: – Der det tøffe tider, og det økonomiske handlingsrommet blir mindre, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.
Publisert: Publisert:

I kommuneproposisjonen som ble lagt fram onsdag, legges det opp til å øke kommunenes frie inntekter med mellom 3,75 og 4 milliarder kroner i 2017.

I årets budsjett ble det lagt opp til en vekst i inntektene på mellom 6 og 7 milliarder kroner, hvorav 4 – 4,5 milliarder var såkalte frie inntekter. Det betyr at veksten til neste år blir opptil 750 millioner kroner lavere enn i år.

Mindre handlingsrom

Nedgangen henger sammen med to forhold, opplyser Sanner til NTB.

– Det første henger sammen med endringer i demografien. I tillegg er det tøffe tider, og det økonomiske handlingsrommet blir mindre, sier han.

I beregningen av de frie inntektene inngår demografiske forhold som blant annet bestemmer kommunenes utgifter til pensjon.

Les også

Tar ytterligere ledighetsgrep

Kommunalministeren mener imidlertid at regjeringen har sikret kommunene gode betingelser de siste tre årene, noe også en bedre skatteinngang enn forventet i 2015 har bidratt markant til.

Hvordan skatteinngangen vil bli i år, er imidlertid langt mer usikkert. I tillegg vil større arbeidsløshet og økte utgifter til flyktninger og asylsøkere kunne påvirke kommuneøkonomien.

300 millioner til rustiltak

Sanner er imidlertid optimist.

– Også neste års budsjett er godt nytt for Kommune-Norge, sier han og framholder at inntektsveksten vil gi kommunene et godt grunnlag til å satse videre på viktige velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern, helse og omsorg.

Samtidig er 300 millioner kroner av inntektene øremerket arbeidet med å styrke rusomsorgen.

Les også

Øker satsningen på statlige IKT-prosjekter

– Vårt mål er fortsatt styrking av det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere fanges opp og færre faller utenfor. Derfor satser vi spesielt på rustiltak, sier Sanner.

Hvor mye kommunene vil få totalt, blir først klart når statsbudsjettet legges fram til høsten.

Nytt inntektssystem

I tillegg foreslår regjeringen et nytt inntektssystem for kommunene.

– Det nye systemet vil gjøre det lønnsomt for kommuner å slå seg sammen. I det gamle systemet ville kommuner som slo seg sammen, over tid miste tilskudd. Samtidig tar vi hensyn til vårt langstrakte land og distriktskommunenes utfordringer, sier Sanner.

Forslagene er i tråd med avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget, og vil bli vedtatt, ifølge statsråden.

Dermed vil basistilskuddet til kommunene, som i dag er på 13,3 millioner kroner, reduseres for små kommuner i tettbygde strøk som velger å stå alene.

– Med det nye inntektssystemet kan ikke slike kommuner sende regningen til resten av Kommune-Norge, sier Sanner.

Nye ordninger

Derimot skal det etableres en ny tilskuddsordning til mellomstore kommuner som slår seg sammen.

Dagens småkommunetilskudd, som går til alle kommuner med færre enn 3.200 innbyggere, videreføres innenfor to nye regionale tilskuddsordninger, en for Sør- og en for Nord-Norge. Tilskuddet blir målrettet mot kommuner med reelle distriktsutfordringer.

Publisert:

Her kan du lese mer om