Fersk rapport: Minoritetspersoner føler seg diskriminert i arbeidslivet

30 prosent av minoritetskvinner mener arbeidsplassen deres ikke gir like muligheter til alle, ifølge nye tall.

Veldig viktig: Kimiya Sajjadi mener Equality Check gjør en svært viktig jobb for å sikre et mer mangfoldig arbeidsliv.
Publisert:

Den digitale plattformen Equality Check har i samarbeid med Mak kartlagt hvordan etniske minoriteter opplever norske arbeidsplasser. Over 8.600 personer har deltatt i den anonyme spørreundersøkelsen, og rapporten vitner om at norske arbeidsgivere enda har en lang vei å gå for å bekjempe opplevd diskriminering på arbeidsplassen.

– Vi i Equality Check ønsker å skape synlighet rundt problematikken, fordi vi er virkelig ikke i mål enda. Ved å samle inn data, mener vi at vi kan støtte selskaper med å finne en løsning på problemet, sier Samina Ansari, PR-ansvarlig i Equality Check.

Undersøkelsen viser blant annet at 30 prosent av minoritetskvinnene er uenige i at arbeidsplassen gir like muligheter, mot 23 prosent for majoritetskvinner. For menn er tilsvarende tall 22 prosent mot 14 prosent.

– Rapporten viser at minoritetskvinner føler mer på ubevisst diskriminering enn minoritetsmenn. Den viser også at kvinner generelt er mer utsatt for ubevisst diskriminering på jobb.

Les også

Mangfold i næringslivet: Fortsatt store forskjeller

E24 samarbeider med Equality Check om å presentere Mangfoldsbarometeret.

– Gode intensjoner er ikke nok

Kimiya Sajjadi er grunnlegger og daglig leder i selskapet Big Enough Global som bistår selskaper med å rekruttere og beholde flerkulturelle. Hun forteller til E24 at hun ikke synes at funnene i rapporten til Equality Check er overraskende.

– Næringslivet har jo ikke jobbet med denne problemstillingen, så da kan jeg jo ikke forvente gode resultater, sier Sajjadi.

Hun forteller at hun har vært i rundt hundre kundemøter med bedrifter, og at det gjennomgående er få som jobber aktivt for å ivareta minoriteter spesifikt.

– Vi vet at minoriteter er mer utsatt for diskriminering enn majoritetsbefolkningen. Når selskapene ikke jobber aktivt med denne problemstillingen, blir resultatet at minoriteten trives dårligere.

Sajjadi forteller videre at hun synes kartleggingsarbeidet til Equality Check er viktig da det er nødvendig å vite hvor man står for å kunne klare å forbedre seg.

Hun forteller også at hun har møtt ledere som har sagt at alle i selskapet deres trives godt, men at anonyme undersøkelser har malt et annet bilde.

– Derfor er data viktig. Gode intensjoner er ikke nok. Selskapene må ha mål, strategier og tiltak for å nå disse, og samle inn data for hvordan de ligger an.

– Slik får vi et mangfoldig arbeidsliv der alle trives.

Mener måling fungerer

Globalt selskap: Yara har 17.000 ansatte over hele verden, og mangfold står høyt på dagsorden for selskapet. Det forteller Solveing Hellebust, HR-direktør i Yara.

Et av selskapene som har satt mangfold på dagsorden er Yara. Mer enn 20 av selskapets ledere er, eller blir snart, sertifiserte mangfoldsledere, og selskapet setter konkrete, målbare mål for blant annet kjønnsbalanse og etnisk mangfold.

– Vi har veldig høy bevissthet rundt mangfold og inkludering i Yara, fordi vi har en iboende og dyp tro på at det er smart å jobbe med dette. Mangfold gir oss flere perspektiver, mer innovasjon og bedre engasjement, noe som fører til økt lønnsomhet for bedriften, sier Solveig Hellebust, EVP People, Process and Digitalization i Yara.

Hellebust forteller at de har 450 medarbeidere fra 40 nasjonaliteter på Oslokontoret sitt, og at de jobber systematisk med å sikre mangfold gjennom blant annet å samle inn data om alt som er målbart. Dataene viser dem hva de må jobbe med, og slik blir de bedre.

HR-direktøren understreker at det tar tid å endre en kultur, og at for å få mangfold er det nødvendig at de ansatte tør å si fra om noe de opplever som problematisk.

– Vi jobber mye med å sikre en psykologisk trygghet slik at de som jobber her tør å si fra og også at de tør å være seg selv. Forskning viser at man får makset ut sitt potensial dersom man føler at man kan være seg selv på jobb, så derfor er dette et viktig mål for oss.

I tillegg til å ha klare mål og samle inn data for å undersøke hvordan selskapet ligger an i forhold til disse, tror Hellebust at det er viktig å ha toppledere som kommuniserer både internt og eksternt hvorfor det er viktig å jobbe med å sikre mangfold.

– Jeg tror det er viktig å være åpen om det som går godt og også det som er utfordrende. Da kan man utveksle erfaringer og få tilbakemeldinger og råd fra andre selskaper.

– Blir ikke forfremmet

Ansari i Equality Check mener at et av de mest interessante funnene deres, er at flere kvinner opplever at de ikke tror de kan bygge karriere i selskapet de jobber i.

Equality Checks undersøkelse viser at 31 prosent av minoritetskvinner er uenig i at de har en fremtid i selskapet, sammenlignet med 23 prosent av majoritetskvinnene. For menn er tilsvarende tall 21 prosent mot 12 prosent.

–En ting er å komme inn, men noe annet er å ha like muligheter til ressurser og å bli promotert. Dette er et veldig viktig poeng, sier Ansari.

Hun mener at arbeidsgiver kan løse dette problemet ved at de og de ansatte først og fremst blir bevisste på problemstillingen. En måte å bli bevisst på, er ifølge Ansari å ta kurs for å lære å bekjempe ubevisst diskriminering.

– Det hjelper også å sette klare mål og implementere god praksis slik at vi får med alle talentene på markedet, sier hun.

Les på E24+

Gjør deg fortjent til mangfold

Les også

– Her kan jeg snakke om at jeg gleder meg til å stå på ski i påsken uten at noen blir positivt overrasket

Publisert:

Her kan du lese mer om