Trenden snur: – Svært sannsynlig at vi kommer til å se flere nordmenn som reiser til Sverige for å jobbe

Mens Norge sliter med oljebrems og økt arbeidsledighet går svensk økonomi så det suser. Det kan lokke nordmenn til «søta bror» for arbeid.

TRADISJON: Nordmenn og svensker har siden 60-tallet krysset grensen for å arbeide, spesielt i nedgangstider.
Publisert: Publisert:

Etter mange år med rekordstor innvandring fra Sverige, ble det i 2015 målt en vesentlig nedgang i antall svensker som bor og jobber i Norge.

Grunnen skal være den sterke veksten i svensk økonomi.

– Den svenske økonomien går veldig godt. Det siste året har svensk BNP steget med nesten 4 prosent. Ingen andre land i Vest-Europa, bortsatt fra Irland, har samme vekstrate, forteller sjeføkonom i DNB, Øystein Dørum.

Dørum forteller om en særlig sterk vekst i investeringer og i det private forbruket i Sverige.

Naboene våre nyter også godt av en sterk jobbvekst.

– Jobbveksten har vært på 1,5 prosent det siste året, forteller Dørum.

Når arbeidsledigheten faller, presses også lønningene oppover. Det har gjort det mer fristende for unge svensker, som de siste årene har søkt arbeid i Norge, å vende snuten hjemover.

Les også

Svenskene reiser hjem

Ikke lenger partysvensker

At vi nordmenn og svensker har søkt tilflukt i hverandres arbeidsmarked i nedgangstider, er imidlertid ingen nyhet.

– Det har vært tendenser til at vi har jobbet hos hverandre i nabolandene som følge av konjunktursvingninger, helt siden sekstitallet. Nå går nettoinnvandringen av svensker ned, som følge av at det blir lettere å få jobb i Sverige. Primært har svenskene kommet hit på grunn av jobb, sier Dørum.

Øystein Dørum, sjefsøkonom i DNB Markets.

Han forteller at det ikke vil være rart dersom strømmen snur, og nordmenn velger å dra til Sverige for å jobbe.

– Er du en dyktig ingeniør som har mistet jobb i oljevirksomheten, så må det være bedre å ta seg en dårligere betalt jobb i Sverige enn å gå ledig her i Norge.

Den høye andelen svensker som for eksempel har tatt jobber i servicebransjen i Oslo, har gitt svenskene et (muligens ufortjent) rykte som «partysvensker».

Kanskje vil vi i de nærmeste årene se «partynordmenn» innta Sverige.

For det er mange arbeidsledige i Norge nå.

Andelen av arbeidsstyrken som nå er registrert arbeidsledige hos Nav, økte til 3,0 prosent i desember. Summen av helt ledige og arbeidssøkende på tiltak er nå på 96.900 personer.

Dette skyldes i hovedsak at Norges desidert største næring er inne i en kraftig nedgangsperiode.

– Det er svært sannsynlig at vi kommer til å se, kanskje ikke en voldsomt stor strøm, men flere nordmenn som reiser til Sverige for å jobbe. Det har skjedd i mer usikre perioder tidligere, sier Dørum.

Les også

Registrert ledighet økte med 600 i desember

Kan forvente økt utvandring

Kristian Tronstad forsker på internasjonale studier og migrasjon ved By- og regionsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han bekrefter tendensene Dørum snakker om.

Han forteller at 1989 og 1990 var de store utvandringsårene fra Norge til Sverige.


– Bankkrise, rekordhøy rente og økt arbeidsledighet i Norge førte til at over 9.000 nordmenn flyttet til Sverige i 1989.

– Men denne situasjonen varte ikke lenge. Gode økonomiske tider i Norge, sammen med økonomiske problemer i Sverige, førte til en rekordstor utvandring andre veien på 90-tallet.

Ifølge Tronstad har innvandringen fra Sverige økt det siste tiåret, og nådde en topp i 2011 og 2012. De siste årene har innvandringen fra Sverige gått ned.

Kristian Tronstad, forsker på Internasjonale studier og migrasjon ved By- og reginsforskningsinstituttet.

– Norsk økonomi har vært i konjunkturnedgang siden sommeren 2014 som følge av fall i etterspørselen fra oljenæringen og lav internasjonal vekst. Dette kan trolig bidra til å forklare lavere innvandring fra Sverige til Norge de senere år.

Han forteller at innvandringen til Sverige fra Norge har vært ganske stabil det siste tiåret.

– Dersom mulighetene for arbeid blir redusert i Norge, og det svenske arbeidsmarkedet blir vesentlig bedre, kan vi forvente at utvandringen til Sverige vil øke, sier Tronstad og legger til at det imidlertid er verdt å merke seg at Sverige fremdeles har langt høyere ledighet blant unge og potensielt mobile arbeidstagere, enn det vi har i Norge.

Les også

Ny undersøkelse: Norske arbeidstakere frykter for jobben

Vrir konkurranseforholdene

Den svenske økonomien har i lengre tid gått bra. Det har også gjort den svenske kronen sterkere.

Der vi i mange år har vært vant til å kunne kjøpe en svensk krone for omkring 85 norske øre - så skjedde det noe mot slutten av 2014.

Siden da har svenskekronen klatret - og det koster i dag over 103 norske kroner for 100 svenske. Se utviklingen i grafen.

Selv om dette gir svenskene sterkere kjøpekraft i utlandet, så er en sterk svensk krone ikke godt nytt for svensk eksportindustri.

Den svenske Riksbanken kjemper nå en innbitt kamp for å svekke kronen og står klar til å selge svenske kroner i bytte med utenlandsk valuta i et siste forsøk på å dempe den svenske kronekursen.

Samtidig bidrar den sterke kronen til at prisveksten i Sverige er faretruende lav - en sterk svensk krone gjør at prisene på importerte varer synker, og demper prisstigningen generelt.

Les også

Skandinavia best tilrettelagt for forretninger

Bra for oss

Den svenske kronens styrkelse, gir imidlertid heldige effekter her i Norge.

– Sett opp mot norske kroner er den svenske kronen sterk. Det gir flere effekter, blant annet vrir dyrere svensk krone konkurranseforholdene i vår favør, sier Dørum.

Han forteller at det blir mindre gunstig for nordmenn å dra på «harryhandel» på grensen, dyrere å stå på ski i Åre, men mer gunstig for svenskene å dra på skiferie til Norge.

– For vår del er dette en veldig hyggelig sideeffekt som kan få oss over kneika vi ser nå. Kronekursen øker svenskenes kjøpekraft og svekker deres konkurranseevne mot Norge.

Les også

– Det blir tungt de nærmeste årene

Les også

– Det stopper opp i bransje etter bransje

Les også

Svenskene reiser hjem

Publisert: