Velg en Rock'n Roll sjef

Drømmer du om å nå til topps i karrierestigen? Da må du velge sjefen din med omhu, sier karriereekspert.

HELT SJEF: En rocka leder kan være gull verdt for karrieren din. Her er den amerikanske artisten Bruce Springsteen, også kjent som The Boss fra konsert i Göteborg. Foto: Tore Berntsen, VG
Publisert:

Arbeidere må tenke på betydningen som ledelsen har på karrieren, før de velger bedrift. Det mener BI-professor Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI.
Han er en av Norges fremste forskere og eksperter på ledelse.
I sin tiltredelsesforelesning som professor ved BI den 21. oktober 2011 tok han i bruk ulike musikksjangere som metafor for å beskrive den optimale leder.
- Jeg anbefaler folk å finne en jobb med en Rock'n Roll leder, sier Martinsen.

Helt sjef?

Men han er i tvil om hvorvidt Bruce Springsteen - eller andre berømte rockepersonligheter ville vært helt sjef:
- Jeg tror kanskje ikke det er så mange rockere som ville vært gode ledere. Kanskje Bono. Det er mer prinsippene i selve musikkformen som kan illustrere hva god ledelse kan være, forklarer Martinsen.
Rock'n Roll dreier seg om hva folk tror på eller som vekker deres følelsesmessige engasjement.
- Rock'n Roll som metafor for ledelse handler om nytenkning og inspirasjon med utgangspunkt i følelser og verdier. God Rock'n Roll er vellykket kommers og inspirasjon i skjønn forening, hevder professor Øyvind Martinsen.

LES OGSÅ:

Få all ferien du har krav på

Rock'n Roll ledelse er:

* Nytenkende, visjonær, verdiorientert og inspirerende ledelse.

* Oppgave, mål- og resultatorientering.

* Støtte, utviklings- og samarbeidsorientering.

- Rock'n Roll ledelse er visjonsorientert ledelse gir engasjement og optimisme, fastslår Martinsen.
Han mener nordmenn i større grad bør velge jobb ut fra leder og styringssystem i bedriften.
Årsaken er at ledelsen har mye å si for effektivitet, trivsel og ens evne til å bruke seg selv.
- I Norge hvor arbeidsmarked er godt, er det å lede og å la seg bli ledet - begge deler et valg som folk i stor grad kan styre selv, sier Martinsen.

- Tenk på sjefen

Også Ole Petter Melleby, partner i ISCO Group mener nordmenn bør bli flinkere til å tenke på sjefens egenskaper når de velger arbeidsplass:
- Det er min hellige overbevisning at skal du utvikle deg personlig - gjør du det best med en god leder ved din side. Derfor bør man velge leder med omhu, sier Melleby.
- Det handler om å bygge en plattform. Skal du bygge en karriere må du utvikle deg både personlig og faglig, forklarer han.
Dess tidligere man er i karriereløpet - dess viktigere mener han det er å vurdere sjefens egenskaper før man slår til på jobbtilbudet.

LES OGSÅ:

Mer lønnsomt med kort permisjon

Må vise omsorg

Dersom man velger en bedrift med godt omdømme er det i følge Melleby større sjanse for at ledelsen også er solid.
- Man bør søke seg etter en leder som viser omsorg, men som også er tydelig. Lederen må stille krav, men samtidig ha en genuin omsorg for medarbeideren, sier Melleby.
Han mener at mange dessverre lar jobbinnholdet alene avgjøre hvorvidt de søker seg til og takker ja til en ny jobb:
- Mitt inntrykk er at man lar seg lett la seg blende arbeidsoppgavene, og at det er lett å glemme sjefen! Men det er avgjørende å spørre seg om dette er en sjef som vil passe på meg når jeg har det vanskelig, sier Melleby.

LES OGSÅ:

Dette koster du sjefen

SLIK KLATRER DU TIL TOPPS I KARRIERESTIGEN:

1) Bygg stein på stein. Vær tålmodig og gjør jobben du er satt til å gjøre. Stå løpet ut. Når du opplever motgang og sene kvelder - stå i det. Man lærer av å komme over kneiker.
2) Make your boss look good. Få lederen din til å fremstå som bra. Hvis dine leveranser er så bra, at lederen kan si til sine overordnede: dette leverer mine folk, vil det øke lederens anseelse, og dermed din anseelse.
3) Vær litt kreativ. Ikke forsøm livet utenfor jobben. Ta på deg tillitsverv eller frivillig arbeid. Det gir en tilleggsarena til personlig og faglig utvikling.

Kilde: Ole Petter Melleby, ISCO Group.

Publisert: